pdf
Juridisk Informasjon Expedia, Inc. driver nettstedet https://www.expedia.no som fungerer som et kommunikasjonsmiddel mellom deg og de ulike Reiseleverandører av Reisetjenester (som definert nedenfor).
Kontaktopplysninger for kundeservice
Du kan få raskere hjelp med reisespørsmålene dine via vår kundeserviceportal og virtuelle assistent, her. Du kan også ringe oss på 24 15 99 14 (local takst) eller +47 24 15 99 14 (fra utlandet), eller klikke her for å sende oss en e-post.
Expedia, Inc., med virksomhetsadresse på 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA Telefonnummer: +1 206 481 7200.
Når du foretar en bestilling av en Reisetjeneste (som definert i de Bruksvilkår) gjennom nettstedet, inngår du en kontrakt med de relevante Reiseleverandører (som definert i de Bruksvilkår) for den aktuelle tjenesten, som betyr virksomheten som tilbyr bruk av tjenestene – for eksempel et overnattingssted, et flyselskap, et bilutleiefirma, en turoperatør, Expedia Travel (som definert nedenfor) og/eller en leverandør av aktiviteter.
Når du inngår en kontrakt med et overnattingssted, et bilutleiefirma, en turoperatør, Expedia Travel (som definert nedenfor) og/eller en leverandør av aktiviteter, finner du virksomhetsopplysningene til leverandøren nederst på betalingssiden.
Expedia Travel betyr Travelscape LLC, med virksomhetsadresse på 5000 W. Kearney Street Springfield MO 65803 USA
Slik sorterer vi søkeresultatene: Søkerangering
Varemerke og opphavsrett Hvis du har spørsmål angående bruk eller lisensiering av varemerker eller opphavsrettslig beskyttet materiale, kan du kontakte oss på IPComplaints@expediagroup.com.
Ulovlig innhold og sikkerhetsspørsmål Hvis du mistenker at innhold på nettstedet vårt kan være ulovlig, kan du informere oss om det ved å klikke på «Rapporter denne annonsen» eller sende en e-post til eunotifications@expedia.com.
Hvis du sender oss en e-post om angivelig ulovlig innhold, ber vi deg inkludere følgende opplysninger: en detaljert forklaring om hvorfor du mener innholdet er ulovlig, spesifikke nettadresser som kan bidra til å identifisere innholdet, samt ditt navn og din e-postadresse. Når du kontakter oss, ber vi deg også bekrefte at informasjonen du har sendt inn, er riktig og fullstendig.
E-postadressen ovenfor kan også brukes til å kontakte oss i saker som gjelder forordningen om digitale tjenester. Kommunikasjon til denne adressen kan skje på et hvilket som helst europeisk språk.
Tvisteløsning Du finner EU-kommisjonens plattform for nettbaserte tvisteløsninger på http://ec.europa.eu/odr. Du kan også kontakte et sertifisert utenrettslig tvisteløsningsorgan for å få hjelp til å løse tvister med oss om hvordan vi håndterer rapportert ulovlig innhold. Avgjørelser fra utenrettslige tvisteløsningsorganer er ikke bindende for deg eller oss.
Juridisk representant for forordningen om digitale tjenester
Expedia, Inc. sin juridiske representant for formålet i artikkel 13 i DSA er
EG Vacation Rentals Ireland Ltd
25 St Stephen’s Green, 4th floor
Dublin 2, D02 XF99
Irland
EG Vacation Rentals Ireland Ltd kan kontaktes på legal@vrbo.com