Juridisk informasjon

Expedia, Inc. driver nettstedet https://www.expedia.no/, som fungerer som et kommunikasjonsmiddel mellom deg og de ulike leverandørene av reisetjenester (som definert nedenfor).  

 

Expedia, Inc. betyr Expedia, Inc., med virksomhetsadresse på  
1111 Expedia Group Way West,  

Seattle, WA 98119,  

USA 

 

Telefonnummer: +1 206 481 7200. 

Når du foretar en bestilling av en tjeneste (som definert i de generelle vilkårene og betingelsene for bestillinger) gjennom nettstedet, inngår du en kontrakt med de relevante leverandørene av reisetjenester (som definert i de generelle vilkårene for bestillinger) for den aktuelle tjenesten, som betyr virksomheten som tilbyr bruk av tjenestene – for eksempel et overnattingssted, et flyselskap, et bilutleiefirma, en turoperatør, Expedia Travel (som definert nedenfor) og/eller en leverandør av aktiviteter. 

Expedia Travel betyr Travelscape LLC, et selskap som for alle formål og hensyn er etablert og beliggende i USA med virksomhetsadresse på 

10190 Covington Cross Drive,  

Suite 300,  

Las Vegas,  

NV 89144 

USA 

 

Telefonnummer: +47 24159914 

E-postadresse:  support@chat.expedia.no 

 

Når du inngår en kontrakt med et overnattingssted, et flyselskap, et bilutleiefirma, en turoperatør, Expedia Travel (som definert nedenfor) og/eller en leverandør av aktiviteter, finner du virksomhetsopplysningene til leverandøren nederst på betalingssiden. 

 

Varemerke og opphavsrett 
Hvis du har spørsmål angående bruk eller lisensiering av varemerker eller opphavsrettsbeskyttet materiale, må du kontakte oss på IPMatters@expedia.com. 

Juridiske anliggender og spørsmål om sikkerheten 
Hvis du har juridiske anliggender eller spørsmål om sikkerheten, må du kontakte oss på eunotifications@expediagroup.com. 

EU-kommisjonens plattform for nettbaserte tvisteløsninger finnes på  http://ec.europa.eu/odr.