GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BESTILLING

Sist oppdatert 28. juni 2021 

Last ned PDF-versjon 

Tjenestene som tilbys av Expedia (som definert nedenfor) kan bare brukes av Kunder som først har lest disse Generelle vilkår og betingelser for bestilling og akseptert dem uten forbehold ved å klikke på den relevante boksen for dette formål. Det er ikke mulig å fortsette med bestillingsprosessen uten denne aksepten. Kunden påtar seg å oppfylle forpliktelsene i disse vilkårene og betingelsene. Avtalen mellom Kunden og Expedia trer i kraft straks Expedia gir Kunden skriftlig bestillingsbekreftelse på e-post.

Kunder bør lagre og/eller skrive ut en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse ved bestilling.

Punkt 1. Definisjoner og omfang

1.1. Definisjoner

Følgende definisjoner har samme betydning uansett om de benyttes i entall eller flertall.

"Kunde" (eller "deg/din") betyr en kunde som reserverer og/eller bestiller en eller flere Tjenester som tilbys på Nettstedet.

"Reisemåltjeneste" betyr tilbud om billetter til arrangementer eller turistattraksjoner på reisemål, for eksempel konserter eller guidede turer.

"Expedia" betyr Expedia, Inc. og/eller Expedia Travel.

"Expedia, Inc." betyr Expedia, Inc, med registrert kontor i 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.

"Expedia Travel" betyr Travelscape LLC, et selskap som er innlemmet og for alle formål hjemmehørende i USA, med registrert kontor i 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

"Mangel" har det innhold som beskrevet i punkt 5.5.

"Generelle vilkår og betingelser" betyr disse generelle vilkårene og betingelsene for bestilling og bruk, som endret fra tid til annen.

"Hovedkunde" betyr Kunden som utfører bestilling for seg selv og/eller på vegne av andre under samme bestilling.

"Sammensatt reisearrangement" betyr det samme som definert i Pakkereiseloven.

"Pakkereise" betyr det samme som definert i Pakkereiseloven.

"Regler og begrensninger" betyr vilkårene og betingelsene som gjelder for Leverandørene som Kunden har inngått en separat kontrakt med (slik som flyselskapers vilkår for bagasje).

"Tjeneste" betyr en tjeneste som tilbys av Leverandører på Nettstedet, som flytransporttjenester, overnattingstjenester, leiebiltjenester, Reisemåltjenester, forsikring og Pakkereiser.

"Leverandør" betyr en leverandør av Tjenester, som et flyselskap, et hotell, en turoperatør (herunder Expedia Travel), et bilutleiefirma, en forsikringsleverandør eller en leverandør av Reisemåltjenester.

"TPX" betyr Travel Partner Exchange S.L. med registrert kontor i Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

"Uunngåelige og Ekstraordinære omstendigheter" har det innhold som beskrevet under punkt 3.5.7.

"Nettsted" betyr nettstedet www.expedia.no.

1.2. Omfang

Disse Generelle vilkårene og betingelsene gjelder for tilbud og levering av Tjenestene av Expedia, Inc. Expedia, Inc. driver Nettstedet, som fungerer som et grensesnitt mellom Kunden og de ulike Leverandørene som tilbyr Tjenestene, inkludert Expedia Travel.

Disse Generelle vilkårene og betingelsene er underlagt Leverandørenes Regler og begrensninger, som er gjort tilgjengelig for Kunden og som Kunden før bestilling gjennomføres og som Kunden også aksepterer i det øyeblikket en bestilling faktisk foretas. Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med Leverandørenes Regler og begrensninger. Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og de spesifikke vilkårene fra den relevante Leverandøren kan ses på nytt her. Spesifikke Regler og begrensninger for Leverandører av overnattingstjenester gjøres tilgjengelig før bestilling.

De Generelle vilkårene og betingelsene kan når som helst endres av Expedia, Inc. uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er akseptert av Expedia, Inc. på vegne av de(n) aktuelle Leverandøren(e). Det er derfor viktig av Kunden leser, lagrer og/eller skriver ut en kopi av de Generelle vilkårene og betingelsene når bestillingen gjøres, slik at Kunden er klar over hvilke bestemmelser som gjelder.

Punkt 2. Bestilling via Nettstedet

2.1. Kundens rettslige handleevne

Nettstedet hjelper Kunden med å finne reiseprodukter og foreta de nødvendige bestillingene, og fungerer som et grensesnitt i transaksjonene med Leverandørene. Kunden må være minst 18 år gammel, ha rettslig handleevne til å påta seg kontraktsrettslige forpliktelser, ha nødvendig samtykke eller myndighet til å handle for eller på vegne av personer som er inkludert i bestillingen, og må bruke Nettstedet i samsvar med disse Generelle vilkårene og betingelsene og Nettstedets vilkår for bruk.

Kunden er ansvarlig for sine aktiviteter på Nettstedet (økonomisk eller på annen måte), inkludert mulig bruk av eget brukernavn og passord. Kunden garanterer at den informasjon som Kunden legger inn om seg selv på Nettstedet og eventuelt om sitt reisefølge, er nøyaktig.

All bruk av Nettstedet som er uredelig eller i strid med disse Generelle vilkårene og betingelsene, gir grunnlag for å nekte Kunden tilgang til Tjenestene som tilbys av Expedia og Leverandørene, eller til øvrige funksjoner på Nettstedet.

2.2. Bekreftelse og avbestilling av bestillinger

2.2.1 Bekreftelse

Bekreftelse av en bestilling, som inneholder de vesentligste elementene, som beskrivelse av de(n) bestilte Tjenesten(e) og prisen, sendes til Kunden via e-post. Hvis Kunden ikke mottar en bekreftelse via e-post innen 24 timer etter at bestillingen er foretatt, må han/hun kontakte Kundeservice på support@chat.expedia.no.

Det avtales uttrykkelig at dataene som er lagret i informasjonssystemene til Expedia, Inc. og/eller dets Leverandører, er bevis med hensyn til bestillingene som Kunden har gjort. Data som er lagret på datamaskiner eller elektroniske medier, er gyldige bevis, og skal derfor aksepteres på samme måte og med samme bevisverdi som et fysisk, skriftlig dokument.

2.2.2 Avbestilling

Avbestillinger kan kum gjøres via telefon ved å ringe +47 24 15 99 14 eller ved pålogging på din personlige konto. Alle slike forespørsler vil bli behandlet på vegne av de involverte Leverandørene.

Hvis Kunden avbestiller hele eller deler av en bestilling, kan det hende at Kunden må betale en kompensasjon for å dekke kostnadene for reisearrangementene som allerede er pådratt. I tillegg til dette kan de aktuelle Leverandørene pålegge avgifter. Når en avbestilling gjelder flere enn én person i bestillingen, vil alle aktuelle avbestillingsgebyrer gjelde for hver person i bestillingen. I enkelte tilfeller kan avbestillingskompensasjonen som må betales til den aktuelle Leverandøren, beløpe seg til hele verdien av den bestilte reisen, slik at Kunden ikke mottar noen tilbakebetaling. Det kan hende at delvis avbestilling, dvs. avbestilling av et bestemt arrangement, uten å tape verdien av det bestemte arrangementet, ikke er mulig.

Den aktuelle Leverandøren kan kreve en avgift ved avbestilling eller endring av en bestilling – se Reglene og begrensningene som ble angitt i bestillingsprosessen for mer informasjon.

Hvis Kunden ikke møter opp ved avreise, har Kunden ikke krav på noen refusjon.

Dersom du bestemmer deg for å "betale senere"/betale på overnattingstedet, og du ikke møter opp eller kansellerer bestillingen, kan overnattingsstedet pålegge deg et gebyr for manglende oppmøte eller et avbestillingsgebyr (du vil bli varslet om detaljene angående potensielle gebyrer i forbindelse med bestillingsprosessen). I slike tilfeller vil enten overnattingsstedet eller Expedia, Inc. (eller Expedias tilknyttede selskaper) belaste gebyret for manglende oppmøte eller avbestillingsgebyret i overnattingsstedets lokale valuta.

Vi forbeholder oss retten til å annullere din bestilling dersom full betaling ikke er mottatt i tide.

Kunden har ikke automatisk angrerett, med mindre slik rett er gitt av den enkelte Leverandør etter deres Regler og begrensninger (som gjøres tilgjengelig til Kunden før bestilling).

2.2.3 Endring av bestilling

Hvis Kunden etter å ha foretatt en bestilling ønsker å endre reisen med hensyn til reisedato, reisemål, stedet der reisen starter, overnatting eller transportmetode, må Kunden ringe +47 24 15 99 14. En avgift kan påløpe fra den enkelte Leverandøren ved endring av en bestilling – vennligst se Reglene og begrensningene som ble angitt i bestillingsprosessen for flere detaljer. For å endre en bestilling som Kunden har gjort, må Expedia, Inc. vanligvis avbestille den opprinnelige bestillingen, noe som kan resultere i at Leverandørene krever kompensasjon og/eller gebyrer opp til hele verdien av den bestilte reisen, og Kunden må betale kostnaden ved en ny bestilling.

2.2.4 Tilbakebetalinger

Ved refusjon til Kunden etter de ovennevnte fradrag, vil de relevante beløpene bli tilbakeført av den part som mottok den opprinnelige betalingen (som Expedia, Inc, en Leverandør eller en annen part slik det fremgår av Kundens kredittkort- eller bankkontoutskrift), til betalingskortet som ble brukt til den opprinnelige bestillingen. Eventuelle bestillingsavgifter vil ikke bli tilbakebetalt. Kunder bør være oppmerksomme på at refusjon av flyreisebestillinger kan ta opptil seks måneder.

2.2.5 Billettpriser med restriksjoner

Med mindre noe annet er oppgitt av Kunden, antas det at Kunden ønsker de billigste Tjenestene. Slike tjenester (f.eks. økonomiklasse) vil kunne leveres uten mulighet til endring eller avbestilling. I slike tilfeller kan ikke Tjenestene leveres på noen annen måte eller til en annen tid eller på et annet sted enn det som er avtalt.

2.3. Reisedokumenter

Reisedokumentene for en Tjeneste som bestilles gjennom Nettstedet, sendes til e-postadressen som ble oppgitt av Kunden da bestillingen ble foretatt.

Hvis det mot formodning kreves fysiske reisedokumenter, sendes disse til adressen som ble oppgitt av Kunden da bestillingen ble foretatt. Reisedokumenter kan bare leveres til adresser i Norge, og vil ikke bli levert til adresser i andre land. Expedia, Inc. forbeholder seg retten til å kreve et ikke-refunderbart gebyr, som vil bli varslet på bestillingstidspunktet, for å sende reisedokumenter med kurerpost til Kunder.

Hvis levering av reisedokumenter ikke er mulig på grunn av feil som Kunden har gjort ved oppgivelsen av hans/hennes personopplysninger, skal verken Leverandøren eller Expedia, Inc. holdes ansvarlig.

2.4 Betaling til forskjellige parter

Kunden kan bli belastet av flere enn én part i forbindelse med en bestilling, for eksempel av Expedia, Inc, en Leverandør eller en annen tredjepart slik det fremgår av Kundens kredittkort- eller bankkontoutskrift, avhengig av hvilke Tjenester som bestilles. Totalbeløpet vil imidlertid ikke overskride totalprisen for Tjenestene.

Punkt 3. Spesifikke tjenester

Expedia, Inc. driver Nettstedet som fungerer som et grensesnitt mellom Kunden og Leverandørene med hensyn til å tilby og levere alle Tjenestene.

Formålet med denne paragrafen er å redegjøre for vilkårene og betingelsene for bruk av Tjenestene som leveres av Leverandørene. Denne informasjonen er ikke utfyllende, og den erstatter ikke Leverandørens Regler og begrensninger. Hvis det skulle være motstrid eller uoverensstemmelser mellom de Generelle vilkårene og betingelsene og Reglene og begrensningene, skal Reglene og begrensningene ha forrang. Leverandørenes Regler og begrensninger gjøres tilgjengelig før bestilling. Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling. Med mindre det foreligger regulatoriske krav som tilsier det motsatte, skal ikke denne informasjonen gi grunnlag for noen forpliktelser eller ansvar for Expedia, Inc.

Med mindre det foreligger regulatoriske krav som tilsier det motsatte, skal ikke denne informasjonen gi grunnlag for noen forpliktelser eller ansvar for Expedia, Inc.

3.1. Flytransporttjenester

Flytransporttjenester kan tilbys separat eller som en del av en pakkereise, og er underlagt Reglene og begrensningene (inkludert betingelser for frakt, billettprisregler og restriksjoner) til Leverandøren. Reglene og begrensningene kan omfatte restriksjoner og/eller avgifter for avbestillinger og endringer Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og de spesifikke vilkårene fra den relevante Leverandøren kan ses på nytt.

Priser og avgifter for noen lavprisflyvninger som starter utenfor Norge kan være i en annen valuta (for eksempel euro). Vi vil gi et estimat for disse prisene og avgiftene i norske kroner. Det reelle beløpet som lavprisselskapet belaster deg kan avvike noe på grunn av at ulike kortutstedere benytter varierende valutakurser. I tillegg kan din beregning inkludere en transaksjonsavgift fra din kortutsteder for å gjennomføre transaksjonen. Expedia har ikke noe å gjøre med disse tilleggsavgiftene, og vil ikke holdes ansvarlig for noen avgifter relatert til varierende valutakurser eller avgifter fra kortutstedere.

Når du søker etter flyreiser på denne Nettsiden, vil du for enkelte flyreiser bli omdirigert til nettsiden til det relevante Tredjeparts flyselskapet, slik at du kan fullføre bestillingen din og foreta betaling der. Din avtale vedrørende en slik bestilling er foretatt direkte med den relevante Tredjepartstilbyderen. Expedia er ikke forbundet med, eller ansvarlig for, noen slik bestilling.

3.1.1. Vilkår og betingelser for flytransport

Det er Kundens ansvar å følge instruksjonene fra flyselskapet og/eller turoperatøren, spesielt med hensyn til innsjekkingstider for flyvninger. Særskilt anerkjenner og samtykker Kunden i at:

 • Expedia har ingen kontroll over tildelingen av seter, selv når de er forhåndsbestilt hos flyselskapet, og kan ikke gi noen garanti om at spesifikke seter er tilgjengelig ved avreise.
 • Expedia har ingen kontroll over noen angivelse av hvor lang tid flyvninger som tilbys av en Leverandør av den relevante flytransporten, og slike tidsangivelser gis kun for veiledning og er gjenstand for endringer og bekreftelse.
 • Det er Kundens ansvar å bekrefte sin returflyvning i samsvar med kravene fra Leverandøren av den relevante flytransporten.
 • Hvis Kunden bestiller en tur-retur-reise og ikke benytter den utgående flyvningen, kan flyselskapet kansellere returflyvningen uten refusjon. Dette gjelder også hvis returflyvningen ikke benyttes, og hvis reisen ikke benyttes i det hele tatt. Rabattkuponger for flyreiser må brukes i rekkefølge.
 • Ved spesielle flyvninger eller charterflyvninger, gis navnet på flyselskapet, flytidene, flytype, reiseruten og mulige mellomlandinger kun som en indikasjon med hensyn til reisens utgående flyvninger og returflyvninger. I samsvar med Reglene og begrensningene for en Leverandør, kan disse flyvningene, flytypene og flightnumrene endres, og kan flyttes med opptil 24 timer, selv etter bekreftelse.
 • Tilleggsavgifter kan kreves av enkelte flyselskaper for måltider, bagasje, valg av sete osv. Expedia er ikke ansvarlig for slike avgifter, og all informasjon om kostnader som vises på Nettstedet er kun for informasjon og kan når som helst endres av flyselskapet.
 • Kunden må overholde alle av Leverandørens Regler og begrensninger som gjelder for transport av gravide kvinner.
 • Kunden må overholde Leverandørens Regler og begrensninger som gjelder for transport av barn, og spesielt at barn som er eldre enn 2 år på returdatoen må ha en returbillett til barnepris for både utgående og innkommende flyvninger. Kunder som ikke overholder dette, vil ikke være berettiget til refusjon av seteavgifter som pådras under reisen. Barn under 2 år vil ikke bli tildelt eget sete i flyet, med mindre det er bestilt til barnepris. Barn under 15 år som reiser alene vil kun bli transportert i samsvar med Leverandørens Regler og begrensninger.

Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og de spesifikke vilkårene fra den relevante Leverandøren kan ses på nytt. For ytterligere veiledning om forberedelser til en flyvning, vennligst se Expedias online kundeservice her.

3.1.2 Kombinerte énveisbilletter.

Expedia, Inc. kan tilby Kunden muligheten til å bestille en kombinasjon av to énveisbilletter i stedet for en tur-retur-billett. Kombinasjon av énveisbilletter kan gi større valgfrihet med hensyn til flyvninger, er ofte billigere og kan kombineres med samme flyselskap eller med forskjellige flyselskaper.

I motsetning til tur-retur-billetter er hver énveisbillett underlagt sine egne regler, begrensninger og avgifter. Hvis én av disse flyvningene endres av flyselskapet (f.eks. kansellering eller endring av tidspunkt) slik at Kunden må endre den andre flyvningen, er Kunden ansvarlig for eventuelle avgifter i forbindelse med endring av den andre flyvningen.

3.1.3. Administrative forskrifter og/eller helseforskrifter

Internasjonale reiser: Du er ansvarlig for å sikre at du tilfredsstiller utenlandske krav til adgang og at dine reisedokumenter, slik som pass og visum (transitt-, forretnings-, turist- eller annet visum), er i orden og at ethvert annet utenlandsk krav til adgang er tilfredsstilt. Expedia har ingen særskilt kunnskap om utenlandske krav til adgang eller reisedokumenter. Vi råder våre kunder til å gjennomgå reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og veiledninger som er utstedt av de relevante myndighetene før reise bestilles til internasjonale destinasjoner.

Helse: Anbefalte reisevaksinasjoner kan endres og du bør konsultere din lege for gjeldende anbefalinger før avreise. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at du tilfredsstiller alle krav til helsetilstand for adgang, skaffer de anbefalte vaksiner, tar alle anbefalte medisiner og følger alle medisinske anbefalinger med hensyn til reisen din. Medisinske råd online for reisende kan finnes på Helsedirektoratets veiviser Helsenorge.no (https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort ). For medisinske råd i forbindelse med din reise bes du ellers kontakte din lege.

Norske statsborgere rådes til å kontakte norske passmyndigheter for å få mer informasjon om krav til pass. For informasjon om krav til visum rådes Kunder til å kontakte ambassaden til landet de planlegger å besøke. Innbyggere som ikke er norske statsborgere, rådes til å kontakte sin ambassade eller passkontor for å få informasjon og råd om hvilke krav som stilles for pass og visum i landet de planlegger å besøke (og for retur til Norge).

Insektutryddelse: Selv om det ikke er vanlig, forbeholder de fleste land seg retten til å foreta insektsutryddelse i et fly hvis det er en opplevd trussel mot folkehelsen, landbruk eller miljøet. Verdens Helseorganisasjon og Den Internasjonale Sivile Luftfartsorganisasjonen har godkjent følgende fremgangsmåter for insektutryddelse: (1) spraye flykabinen med et aerosolbasert insektmiddel mens passasjerene er om bord, eller (2) behandle flyets interiøroverflater med et restinsektsmiddel mens passasjerene ikke er om bord.

Vennligst merk: Det kan ofte ta noe tid å få visum, så Kunder rådes til å søke i god tid. Kravene kan endres og du bør sjekke oppdatert informasjon før bestilling og avgang. Vi aksepterer ikke noe ansvar hvis du nektes adgang på en flyvning eller inn i et land som følge av at du ikke har med deg riktig og tilfredsstillende pass, visum eller andre reisedokumenter som kreves av flyselskap, myndighet eller land, herunder land hvor du kun har transitt. Dette omfatter alle stopp som gjøres av flyet, selv om du ikke må forlate flyet eller flyplassen.

Selv om de fleste reiser, inkludert reiser til internasjonale destinasjoner, gjennomføres uten hendelser, involverer reiser til visse destinasjoner høyere risiko enn andre. Expedia oppfordrer passasjerer til å gjennomgå alle reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som gis av Utenriksdepartementet før bestilling av reise til internasjonale destinasjoner. Informasjon om tilstanden i ulike land og risikonivået for reiser til bestemte internasjonale destinasjoner er tilgjengelig fra følgende kilder:

(a) https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

(b) +47 23 95 00 00

Alle reisende som ønsker å reise til eller via USA under VWP (Visa Waiver Program), må søke om tillatelse til å reise ved å bruke det elektroniske systemet for reisetillatelse (ESTA). Sørg for nok tid når du søker gjennom ESTA. Det anbefales at slike søknader sendes minst 72 timer før avreise. Mer informasjon finnes på nettstedet til det amerikanske Department of Homeland Security på https://esta.cbp.dhs.gov.

Mange land introduserer nye krav om at flyselskaper må oppgi personopplysninger om alle reisende på deres fly. Personopplysningene vil bli samlet inn på flyplassen når en Kunde sjekker inn, eller i enkelte tilfeller når Kunden gjennomfører sin bestilling. Derfor rådes Kunden til å sette av ekstra tid til innsjekking.

3.1.4. Spesialpriser

Flyrutene som tilbys, kan inkludere spesialpriser som gir beste pris, men som ikke nødvendigvis flyr den mest direkte ruten. Noen reiseruter krever bytte av fly på veien. En flyvning som beskrives som direkte, er en flyvning der det ikke er nødvendig å bytte fly under reisen, men som kan ha mellomlandinger for å fylle på drivstoff eller slippe passasjerer på og/eller av. Informasjon om eventuelle mellomlandinger vises under bestillingsprosessen, og er tydelig angitt både på Nettstedet og i Kundens e-postbekreftelse.

Mange, men ikke alle, flyselskaper har spesialpriser for barn under to år og pensjonister. Disse rabattene avhenger av flyselskapet, den aktuelle flyvningen, antall ledige seter og passasjerens alder.

Opptjente flyreiser og kuponger fra bonusprogrammer kan ikke brukes ved bestilling av flyvninger gjennom Nettstedet.

Hvis Kunden har fått en rabatt, vil de tilknyttede spesialprisene bli vist under bestillingsprosessen før han/hun bekrefter bestillingen.

3.1.5. Ansvar

Kunden gjøres oppmerksom på at et flyselskaps ansvar for død, personskade og andre skader vanligvis er begrenset av nasjonal lovgivning, av en internasjonal traktat om flytransport eller av flyselskapets egne Regler og begrensninger, inkludert selskapets betingelser for transport.

3.1.6. Elektronisk billett

En elektronisk billett er en billett som ikke har en fysisk form. Når denne typen billett brukes, må Kunden gå til innsjekkingsskranken til det aktuelle flyselskapet og fremvise et gyldig reisedokument (pass, visum, identitetskort osv.) for å få ombordstigningskortet. Kunden må overholde tidspunktene for innsjekking.

3.1.7. Ingen erstatningspassasjerer

Passasjerer på flyvninger kan ikke erstattes av andre personer.

3.1.8. Gjeldende flyselskaper

Kunder gjøres oppmerksom på at i enkelte tilfeller kan flyvninger som er bestilt fra ett flyselskap, bli operert av et annet flyselskap. Informasjon om opererende flyselskap, der det er annerledes, angis på Nettstedet. Opererende flyselskap vil belaste Kunden for flyvningen, og vil vises som selger på Kundens kredittkort- eller bankkontoutskrift. Betaling kan også belastes av andre Leverandører for Tjenestene som er bestilt, men totalbeløpet vil ikke overstige totalprisen for Tjenestene.

3.1.9. Kompensasjon når ombordstigning nektes

Hvis et flyselskap kansellerer eller utsetter en flyvning, ikke kan levere tidligere bekreftet plass, ikke stopper på Kundens reisemål eller forårsaker at Kunden kommer for sent til en tilknyttet flyvning der Kunden har en reservasjon, kan Kunden være berettiget til visse former for kompensasjon fra flyselskapet.

3.1.10. Manglende oppmøte eller avbestilling

Ved manglende oppmøte eller avbestilling kan du ha krav på refusjon av flyplasskatter og gebyrer som er inkludert i prisen på den kjøpte billetten. Hvis du har krav på refusjon, kan du ta kontakt med Expedias kundeservice (ved å sende e-post support@chat.expedia.no eller ringe +47 24 15 99 14). De vil sende inn forespørselen om refusjon til flyselskapet på dine vegne.

3.1.11. Ekstra administrasjonsavgifter for bestillinger som gjøres via telefon

En ekstra, ikke–refunderbar administrasjonsavgift kan tilkomme for flyvninger som bestilles frittstående gjennom Expedias kundestøttesenter. Kunder vil bli informert om administrasjonsavgiften av deres kundebehandler under bestillingssamtalen.

3.2. Overnattingstjenester

Overnatting kan tilbys separat eller som en del av en pakkereise. For Tjenestene gjelder Reglene og begrensningene til Leverandøren som tilbyr overnattingen. Reglene og begrensningene kan omfatte restriksjoner og/eller avgifter for avbestillinger og/eller endringer som pålegges av Leverandørene.

I henhold til punkt 3.2.6 og 3.2.7, enhver forhåndsbetalt hotellbestilling og hotellbestilling gjennom Expedia Upublisert Pris krever at Kundens kredittkort belastes hele betalingen ved bestilling. Andre hotellbestillinger vil kreve bank- eller kredittkortdetaljer for å sikre reservasjonen, og endelig betaling vil skje direkte med hotellet under oppholdet. Se informasjonen som vises under bestillingsprosessen for å fastslå hvordan og når betalingen skal gjennomføres. Prisene som vises på Nettstedet, inkluderer ingen gebyrer eller avgifter for valgfrie tillegg, inkludert varer fra minibaren eller telefonsamtaler.

Du kan ikke bestille mer enn 8 rom for det samme hotellet de samme dagene. Hvis vi fastsetter at du har bestilt mer enn 8 totalt over forskjellige bestillinger, kan vi kansellere din bestilling, og belaste deg for et avbestillingsgebyr, hvis dette er aktuelt. Hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, vil innskuddet ditt bli tapt. Hvis du ønsker å bestille 9 eller flere rom må du ta kontakt med Expedias gruppereisespesialist over telefon eller ved å fylle ut gruppereiseskjema på nettet. En av våre gruppereisespesialister vil undersøke din forespørsel og ta kontakt med deg for å fullføre din bestilling. Det er mulig at vi vil be deg om å underskrive en kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.

Hvis en Kunde ikke møter frem til den første natten som er bestilt, og planlegger å sjekke inn for etterfølgende netter som er omfattet av bestillingen, må Kunden senest på den opprinnelige datoen for innsjekking bekrefte endringene overfor Expedia, for å hindre at hele reservasjonen avbestilles. Hvis Kunden ikke bekrefter endringene av reservasjonen overfor Expedia kan hele reservasjonen avbestilles og tilbakebetaling vil kun skje i henhold til Reglene og begrensningene som gjelder for den relevante Leverandøren slik de er opplyst ved bestilling.

En Kunde som ikke avbestiller eller endrer reservasjonen før avbestillingsperioden som gjelder for hotellet, og som varierer fra hotell til hotell (vanligvis 24 til 72 timer før ankomstdatoen), må betale de gebyrer som fremgår av Reglene og begrensningene for hotellbestillingen. Kunder må være oppmerksomme på at noen hoteller ikke tillater endringer eller avbestillinger av reservasjoner etter at de er foretatt, og slike restriksjoner fremgår av Reglene og begrensningene for hotellbestillingen.

3.2.1. Bruk av rom

Kunden gjøres oppmerksom på at rom normalt bare er tilgjengelig fra 14.00, og må forlates innen 12.00, uavhengig av ankomst- eller avreisetidspunkt eller hvilken type transport som brukes.

Enkeltrom har vanligvis én seng, og det må ofte betales et tillegg for disse rommene. Dobbeltrom har vanligvis enten to enkeltsenger eller én dobbeltseng.

3.2.2. Klassifisering

Angivelsen av komfortnivået for hoteller som gis i beskrivelsene på Nettstedet, tilsvarer en klassifisering som er basert på lokale standarder i vedkommende land, og som kan avvike fra standardene i Norge. Denne klassifiseringen gis kun som en indikasjon. Kunder må være oppmerksomme på at standardene kan variere mellom hoteller i samme klasse i forskjellige land, og til og med i samme land. Det er viktig å lese de enkelte hotellbeskrivelsene nøye. Overnatting på alle hoteller, uansett rating, er i standardrom med mindre noe annet er angitt.

 • 1 stjerne: Disse har de laveste prisene. Overnattingen oppfyller minimumskravene til fasiliteter, og er generelt rene og enkle.
 • 2 stjerner: Enkel overnatting med litt mer vekt på stil og omgivelser, men likevel til en lav pris. Fasilitetene og servicen er begrenset. Et visst antall fellesrom, en butikk, eller for eksempel en kafe kan være inkludert. Baderom er normalt sett delt.
 • 3 stjerner: For reisende som ønsker litt mer, og som verdsetter service, kvalitet, stil og komfort. Anbefales også for familier. Det vil normalt sett finnes en restaurant som minst serverer frokost, og noen ganger også lunsj og/eller middag. Konferanserom og noen ganger andre fasiliteter, for eksempel svømmebasseng eller tjenester for forretningsreisende, kan også være tilgjengelige.
 • 4 stjerner: Førsteklasses overnatting for mer krevende gjester. Det er lagt vekt på luksus, gjestfrihet og service. Ved disse pålitelige hotellene kan det forventes en restaurant av høy kvalitet og en rekke fasiliteter. Førsteklasses overnatting for forretningsreisende.
 • 5 stjerner: Overnatting i toppklasse som oppfyller de høyeste kravene. Disse hotellene tilbyr ulastelig personlig service, smakfulle og elegante fasiliteter og all mulig komfort. De beste hotellene i verden.

Fra tid til annen kan det, av tekniske årsaker (for eksempel at et hotell er overbooket som følge av konnektivitetsproblemer med hotellet), årsaker som skyldes force majeure (for eksempel at hotellet er stengt på grunn av storm) eller årsaker som skyldes handlinger fra tredjepart (for eksempel at det bestilte rommet er utilgjengelig på grunn av vedlikehold), hende at en hotellbestilling avbestilles eller endres. I et slikt tilfelle vil Expedia gjøre rimelige anstrengelser for å varsle Kunden om dette så snart som mulig og hvis mulig tilby alternativ innkvartering på et hotell som holder minst samme kategori med lignende tjenester. 

3.2.3. Aktiviteter

Fra tid til annen kan det hende at bestemte aktiviteter som tilbys av Leverandørene som fremkommer i beskrivelsen av overnattingsstedet på Nettstedet blir avlyst, for eksempel på grunn av værforhold eller force majeure, under opphold utenfor sesong eller hvis det nødvendige antallet deltakere for aktiviteten ikke oppnås. For sightseeing er rekkefølgen på de ulike turistattraksjonene kun medtatt som en indikasjon. Dette kan endres av Leverandørene.

3.2.4. Måltider

Hvis måltider inngår i en overnattingspakke, vil antallet måltider avhenge av antall overnattinger. Fullpensjon vil normalt inkludere frokost, lunsj og middag. Halvpensjon inkluderer normalt frokost og enten lunsj eller middag, avhengig av pakken. Overnatting som inkluderer hovedmåltider, starter vanligvis med middag på ankomstdagen, og avsluttes med frokost (ved halvpensjon) eller lunsj (ved fullpensjon) på avreisedagen. Det gis ingen refusjon hvis ett eller flere måltider ikke kan inntas.

Kunden gjøres oppmerksom på at drikke ikke er inkludert i måltidene, med mindre noe annet er angitt på Nettstedet. Hvis drikkevann ikke er tilgjengelig, må Kunden selv bære kostnaden ved å kjøpe dette.

Foreldre rådes til å ta med seg spesialmat for sine spedbarn, da dette ikke alltid er tilgjengelig lokalt.

3.2.5. Skatter

Lokale myndigheter i enkelte land kan pålegge tilleggsskatter (turistskatt osv.) som må betales lokalt. Kunden er alene ansvarlig for å betale slike tilleggsskatter.

3.2.6. Expedia Upublisert Pris-/Secret Saver-hoteller

Dersom tilgjengelig, kan Expedia Inc.s datterselskap, Hotwire, Inc., tilby ekstra, rabatterte hotelltilbud på Nettstedet. Disse hotellene, som kalles Expedia Upublisert Pris- eller "Secret Saver"-hoteller, er på flere viktige måter forskjellige fra andre hoteller som tilbys på Nettstedet. Navnet på og den nøyaktige adressen til hotellet vises ikke før etter at bestillingen er betalt. Alle bestillinger er endelige og kan ikke endres, refunderes, byttes, avbestilles eller overføres til en annen part. Kundens kredittkort vil bli belastet for beløpet som fremgår av bestillingen, selv om det bestilte oppholdet ikke benyttes. Romtype vil bli fastsatt av hotellet, basert på antall gjester som oppgis ved bestilling. Alle bestillinger er for opphold i rom der det ikke kan røykes (dersom slike rom er tilgjengelig). Tildeling av hotellrom gjøres ved innsjekking, og oppgraderinger er ikke tilgjengelige. Maksimalt antall Expedia Secret Saver-rom som kan bestilles samtidig, er seks. Alle Expedia Upublisert Pris-rom vil bli bestilt under samme navn, og gjesten som rommet er bestilt under, må være tilstede ved innsjekking. Expedia Upublisert Pris-hoteller er ikke kvalifisert for hotellbonuser eller klubbprogrammer. Ved innsjekking må gjester fremvise gyldig identifikasjon og kredittkort i eget navn (krav om størrelsen på tilgjengelig kreditt vil variere fra hotell til hotell). Det kan hende at debetkort ikke blir akseptert.

3.2.7 Betal online nå eller betal senere på hotellet

Ved bestilling av hotell kan Kunden få valget mellom betalingsmåtene å "betale online nå" eller "betal på hotellet senere". Dersom Kunden velger å "betale online nå", vil beløpet umiddelbart belastes kredittkortet i NOK av Expedia. Dersom Kunden velger "betal på hotellet senere", vil hotellet belaste Kundens kredittkort i hotellets lokale valuta på tidspunktet for oppholdet. I tillegg til eventuelle andre skatter og avgifter som er beskrevet i disse Generelle vilkår og betingelser som Kunden må betale, kan skatter og avgifter variere avhengig av hvilken betalingsmåte Kunden velger. Vennligst vær oppmerksom på at enkelte hoteller krever et depositum som kan være refunderbart eller ikke (vennligst se Leverandørens Regler og begrensninger). Rater for skatter og avgifter og valutakurser kan endre seg i perioden mellom bestilling og opphold. Kredittkortselskapet kan også kreve et valuta vekslingsgebyr. Expedia-kuponger kan kun brukes for bestillinger der man velger å "betale online nå".

3.3. Leiebil

Leiebiltjenester tilbys separat eller som en del av en Pakkereise. Disse tjenestene er underlagt Reglene og begrensningene til de respektive Leverandørselskap.

3.3.1. Betalingsmetode

Kunden som foretar bestillingen må fremvise gyldig kredittkort i hans/hennes navn når bilen hentes. Debetkort aksepteres ikke, og Kunden må undersøke hvilke kredittkort som aksepteres av Leverandøren.

Leverandøren kan sende en autorisasjonsforespørsel til kredittkortselskapet under leieperioden i form av et depositum, som oppbevares av Leverandøren. Kunden må derfor kontakte sitt kredittkortselskap for å forsikre seg om at beløpsgrensen på betalingskortet er høy nok for dette formålet. For enkelte større biltyper, vil to kredittkort være påkrevd.

Hvis Kunden ikke overholder vilkårene i dette punktet, 3.3.1, kan Leverandøren la være å stille kjøretøyet til disposisjon, og den fulle prisen for bilutleien vil bli belastet.

3.3.2. Tillegg

Tilleggskostnader kan påløpe og må betales lokalt, som påfylling av drivstoff, gebyr for tilleggssjåfør og tillegg for yngre sjåfører. Kunden godtar at Expedia, Inc. og/eller Leverandører, inkludert Expedia Travel, ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for slike tilleggskostnader, uavhengig av om disse er oppgitt eller ikke.

En egenandel kan gjelde i tilfelle tyveri eller skade på leiebilen. Dette vil variere, avhengig av Leverandør og landet bilen leies i. Kjøp av en tilleggsdekning lokalt (super-CDW eller super-TP) vil fjerne/redusere egenandelen. Kunden godtar at Expedia, Inc. og/eller Leverandører, inkludert Expedia Travel, ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for slike egenandeler eller for tilleggsdekning, uavhengig av om disse er oppgitt eller ikke.

Drivstoff er vanligvis ikke inkludert i leieprisen. Ved leie av bil i visse land, vil enkelte Leverandører automatisk legge til kostnader for å fylle drivstofftanken når bilen returneres. I tillegg vil enkelte Leverandører kreve et tillegg hvis det brukes vinterdekk.

Med mindre annet er avtalt, må Kunden returnere bilen til samme Leverandør-avdeling som den ble hentet fra. Hvis Kunden ikke overholder dette, kan Leverandøren belaste en tilleggsavgift.

Spesialutstyr, slik som barneseter kan forespørres og vil bli betalt direkte til Leverandøren når bilen hentes (hvis tilgjengelig).

3.3.3. Henting/bruk av bilen

Sjåfører må normalt være mellom 21 og 75 år, selv om dette kan variere fra Leverandør til Leverandør og fra land til land. Det er Kundens ansvar å undersøke dette hos Leverandøren. Det kan også være at det kreves tilleggskostnader hvis noen sjåfør er under 25 år eller over 70 år.

Ved avhenting av leiebilen må alle sjåfører fremvise gyldig førerkort i eget navn for den bilkategori som leies. Internasjonal utleie kan ha like krav til førerkort. Internasjonalt førerkort er påkrevd hvis førerkortet ikke er i det romerske alfabet. Ytterligere dokumentasjon, slik som pass eller opptil to skjemaer som beviser navn og adresse, kan også være påkrevd.. Kunder må sjekke Reglene og begrensningene til Leverandøren som tilbyr leiebilen for informasjon om alle kriteriene som gjelder for leie av bil.

Kunden gjøres oppmerksom på at enkelte Leverandører ikke tillater at leiebilen brukes utenfor det land den ble leid i.

Det gis ingen refusjoner for ubenyttede leiedager.

3.3.4. Avbestilling/ubrukte leiedager

Det vil ikke bli tilbudt tilbakebetaling for bestillinger som er avbestilt innen 6 timer før bilen skal hentes eller noen brukt leiedag.

3.4. Reisemåltjenester

Reisemåltjenester kan tilbys separat eller som en del av en pakkereise. For disse Tjenestene gjelder Reglene og begrensningene til Leverandørene som tilbyr de lokale aktivitetene, og de kan normalt ikke overføres og er heller ikke berettiget til refusjoner eller endringer (med mindre de avlyses av Leverandøren).

3.4.1. Aktiviteter

Fra tid til annen kan det hende at Tjenester som tilbys av Leverandørene som fremkommer i beskrivelsen på Nettstedet, bli avlyst, for eksempel på grunn av værforhold, force majeure, opphold utenfor sesong eller hvis det nødvendige antall deltakere for aktiviteten ikke oppnås. Kunder henvises til Leverandørens gjeldende Regler og begrensninger hva gjelder refusjon i slike tilfeller.

3.4.2. Sammensatt reisearrangement

Hvis du etter å bestilt en reisetjeneste (og under samme besøk på Expedia) bestiller ytterligere reisetjenester for samme reise, vil disse reisetjenestene utgjøre et sammensatt reisearrangement. Da omfattes du ikke av rettighetene som utelukkende gjelder for pakkereiser. Ved slik bestilling er hver Leverandør bare ansvarlig for korrekt levering av egen reisetjeneste. Expedia plikter etter EU-lovgivningen å ha forsikring for å kunne refundere betalinger du foretar direkte til Expedia for tjenester som ikke utføres, på grunn av Expedias egen insolvens (manglende betalingsevne). Merk at dette ikke dekker tilbakebetalinger ved insolvens hos den aktuelle leverandøren av reisetjenesten. Dette er i samsvar med rettighetene du har i henhold til direktiv (EU) 2015/2302.

3.5. Pakkereiser

Pakkereise er definert i pakkereiseloven. Generelt kan det sies å foreligge en Pakkereise når du foretar en enkeltbestilling som består av en kombinasjon av minst to av følgende reisetjenester: (a) lufttransport; (b) overnatting; (c) leie av bil; og (d) bestemte reisemåltjenester. Din bestillingsbekreftelse vil bekrefte hva Pakkereisen din inkluderer.

Pakkereiser som er tilgjengelige på Nettstedet leveres av Expedia Travel (som vil bli omtalt som "Leverandør" eller "Expedia Travel" eller "Vi" i denne bestemmelsen). Pakkereisene som leveres av Expedia Travel er underlagt vilkårene og betingelsene i denne bestemmelsen og Reglene og begrensningene til Leverandørene av reisetjenestene som utgjør Pakkereisen (for eksempel flyselskapet eller leverandøren av overnatting). Kunder må lese vilkårene og betingelsene i denne bestemmelsen og Reglene og begrensningene til Leverandørene før bestilling. Ved uoverensstemmelse mellom vilkårene i denne bestemmelsen og Reglene og begrensningene til Leverandørene, skal Reglene og begrensningene til Leverandørene gå foran.

3.5.1. Reservasjoner og bestillinger

Alle bestillinger av Pakkereiser er avhengig av tilgjengeligheten på bestillingstidspunktet. Leverandørens aksept av bestillinger fra Kunden avhenger av tilgjengeligheten av pakkereisene. Leverandører plikter ikke å oppgi noen grunn for å avvise en bestilling.

Vi prøver å sørge for at våre annonser holdes oppdatert, men vi kan ikke garantere at noen av Pakkereisene vi annonserer fremdeles vil være tilgjengelige ved bestilling. Vi vil informere deg så snart som mulig etter at du har lagt inn en bestilling, hvis Pakkereisen du har ønsket å bestille av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig.

En avtale mellom deg og Leverandøren vil bare foreligge når du har betalt det som skal betales ved bestilling og vi har utstedt en bestillingsbekreftelse til deg på et varig medium. Leverandørens aksept formaliseres ved at det sendes en bestillingsbekreftelse via e-post innen 24 timer etter at Kunden har foretatt bestillingen. Kunden vil ikke bli belastet for noe beløp før det tidspunkt Leverandøren(e) bekrefter at tjenesten er tilgjengelig.

3.5.2. Priser

Vi annonserer et stort antall Pakkereiser, og vi prøver å sørge for at den annonserte prisen alltid er nøyaktig. Til tross for Expedia, Incs anstrengelser, vil noen av Tjenestene opplistet på Nettstedet kunne være feilpriset. EXPEDIA, INC. FORBEHOLDER SEG UTTRYKKELIG RETTEN TIL Å KORRIGERE EVENTUELLE PRISFEIL PÅ VÅRT NETTSTED OG/ELLER PÅ RESERVASJONER SOM ER GJORT UNDER FEIL PRIS.

Normalt vil vi verifisere prisene ved bestillingen. Hvis det oppstår en feil, og den faktiske prisen er lavere enn den som ble oppgitt ved bestilling, vil vi kun belaste deg for det laveste beløpet. Hvis prisen er høyere, vil vi kunne kontakte deg for å gi instruksjoner eller avvise din bestilling (etter vårt eget skjønn) og varsle deg om dette, slik at du kan bestemme hva du ønsker å gjøre.

Leverandørene er ikke forpliktet til å gi deg en Pakkereise som er feilpriset, selv etter vi har utstedt bestillingsbekreftelsen, hvis feilen med rimelighet har vært tydelig for deg. I slike tilfeller vil vi kunne kontakte deg for å gi instruksjoner eller avbestille din bestilling og varsle deg om dette, slik at du kan bestemme hva du ønsker å gjøre.

Expedia Travel kan i enkelte tilfeller kreve et bestillingsgebyr ved flytransaksjoner foretatt på Kundens vegne. Kunden vil bli varslet om alle gjeldende avgifter ved bestilling.

Leverandøren kan endre prisen på Pakkereisen etter at vi har utstedt bestillingsbekreftelsen som en direkte følge av endringer i (i) prisen på persontransport som følge av kostnader til drivstoff eller andre energikilder; (ii) nivået på skatter eller avgifter på reisetjenestene som inngår i bestillingen, pålagt av andre tredjeparter enn Leverandørene, inkludert turistskatt, landingsskatt eller ombordstigning- eller avstigningsavgift på havner og flyplasser; eller (iii) valutakurser av betydning for Pakkereisen. Leverandørene vil bare kunne endre prisen på denne måten dersom de varsler deg om en prisøkning på et varig medium minst 20 dager før Pakkereisen begynner, sammen med en beregning av og en begrunnelse for denne endringen.

Hvis prisen på Pakkereisen økes med mer enn 8% av totalprisen, kan du:

(a)   akseptere og betale prisøkningen;

(b)   avvise prisøkningen og avbestille Pakkereisen din med full refusjon; eller

(c)    avvise prisøkningen, avbestille Pakkereisen og ta en alternativ Pakkereise dersom vi velger å tilby dette. Hvis du velger å ta en alternativ Pakkereise, vil vi underrette deg på et varig medium om hvilken innvirkning denne vil ha på prisen på bestillingen din. Hvis den alternative Pakkereisen er av lavere kvalitet eller kostnad, vil du kunne ha krav på et prisavslag i samsvar med bestemmelsen i 3.5.9 nedenfor.

Vi vil gi deg en rimelig frist til å bestemme deg, vanligvis 7 dager fra varselet om prisøkning. Om du ikke bekrefter innen denne tidsfristen vil vi sende deg en påminnelse, hvorpå vi etterpå vil ha rett til å avlyse Pakkereisen og tilby deg refusjon.

Om du bestemmer deg for å avslå prisøkningen og avbestille din Pakkereise med full refusjon, vil du også kunne ha rett til erstatning i henhold til artikkel 3.5.9.

Du vil ha krav på et prisavslag som tilsvarer reduksjonen i kostnadene som er beskrevet ovenfor, som oppstår etter at du har bestilt, men før Pakkereisen begynner, selv om Leverandørene har rett til å trekke fra de administrative utgiftene de har hatt i denne prosessen.

Reisebeskrivelsene på Nettstedet spesifiserer hvilke Tjenester som er inkludert i prisen for hver reise. Prisene vises i NOK.

Kunden må være oppmerksom på at lokale myndigheter i enkelte land kan pålegge tilleggsskatter (turistskatt osv.) som må betales lokalt. Kunden er alene ansvarlig for å betale slike tilleggsskatter.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, inkluderer ikke prisene forsikring, tjenester fra flyselskap, kostnader ved ekstra bagasje, transport fra flyplassen til overnattingsstedet, kostnader til visum og vaksinering eller andre personlige kostnader (vask av klær, telefon, drikke, romservice, tips osv.). Prisene inkluderer heller ikke ekskursjoner eller bruk av sportsanlegg, eller mer generelle kostnader som ikke uttrykkelig er inkludert i bestillingsbekreftelsen.

Hvis Expedia, Inc. og/eller Leverandører blir oppmerksom på eller varslet om svindel eller ulovlig aktivitet knyttet til betalingen for bestillingen, vil bestillingen bli kansellert og Kunden blir ansvarlig for alle utgifter som oppstår på grunn av en slik kansellering, uten at dette får innvirkning på eventuelle krav som måtte bli rettet mot han/henne.

3.5.3. Avbestilling og endring som gjøres av Kunden

3.5.3.1 Avbestilling

Forespørsler fra Kunden om avbestilling eller endring av en reise må gjøres via telefon ved å ringe +47 24 15 99 14 (samtaler til dette nummeret koster det samme som samtaler til lokale numre) eller ved pålogging på Kundens personlige konto på Nettstedet. Slike forespørsler vil bli behandlet på vegne av de aktuelle Leverandørene.

Hvis Kunden avbestiller en pakkereisebestilling, kan Expedia, Inc. og Leverandøren kreve kompensasjon for å dekke kostnader knyttet til reisearrangementer som allerede er pådratt. I tillegg til dette kan Leverandørene kreve et standard avbestillingsgebyr for hvert element i pakkereisen for hver avbestilling. Når en avbestilling vedrører flere enn én person, vil et avbestillingsgebyr bli belastet for hver person som omfattes av bestillingen.

I tillegg til avbestillingsretten som er angitt ovenfor, har du rett til å kansellere bestillingen din før Pakkereisen starter uten å betale noen avbestillingsavgift når Uunngåelige og Ekstraordinære Omstendigheter forekommer på, eller i umiddelbar nærhet av, destinasjonsstedet, dersom vi har bekreftet at begivenheten vil påvirke utførelsen av Pakkereisens i betydelig grad, eller betydelig påvirke transporten av passasjerer til destinasjonsstedet. Hvis du avbestiller i dette tilfelle, vil vi gi deg full refusjon av betalinger gjort i sammenheng med din bestilling, men du vil ikke ha krav på erstatning eller noen andre rettigheter etter bestemmelsen i 3.5.9 nedenfor.

Hvis Kunden ikke møter opp ved avreise og/eller unnlater å benytte seg av enkelte eller samtlige av Tjenestene som er bestilt, gis refusjon til Kunden kun i henhold til Reglene og begrensningene som gjelder for den relevante Leverandøren som oppgitt under bestillingsprosessen. Regler og begrensninger for Leverandører av lufttransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og kan ses på nytt her . Spesifikke Regler og begrensninger for Leverandører av overnattingstjenester gjøres tilgjengelig før bestilling.

3.5.3.2 Virkninger av avbestilling

Vennligst merk at pakkereiser er underlagt Leverandørens Regler og begrensninger, og at Leverandøren kan pålegge separate avbestillingsgebyrer.

3.5.3.3 Endring av bestilling gjort av Kunden

Hvis en Kunde, etter å ha bestilt en reise, ønsker å endre reisen med hensyn til reisedato, reisemål, stedet hvor reisen begynner, overnattingssted eller transportmåte, må Kunden ringe 241 59914 eller sende en e-post til support@chat.expedia.no eller ved pålogging på Kundens personlige konto på Nettstedet.

Leverandørene har ingen rettslig forpliktelse til å foreta slike endringer, men de kan etter eget skjønn forsøke å etterkomme din forespørsel. Vennligst vær klar over at det ofte ikke er mulig å foreta slike endringer, da endringer kan avheng av tilgjengelighet og Leverandørenes Regler og Restriksjoner. I tillegg kan den relevante Leverandør ilegge et gebyr om en bestilling skulle endres – vennligst se Regler og Restriksjoner som opplyst i bestillingsprosessen for flere detaljer.

Om vi går med på å foreta en endring samtykker du i å betale administrasjonsgebyr, som beskrevet i artikkel 2.2.3, for å foreta den påkrevede endringen, i tillegg til eventuelle kostnader pålagt av Leverandøren for å foreta endringen. Disse kan være betydelige og slike kostnader vil vanligvis øke jo nærmere avreisedatoen endringen blir foretatt. Som eksempel kan det for visse deler av Pakkereisen (f.eks. en flyreise) påløpe et 100% avbestillingsgebyr.

3.5.3.4 Utskifting av deltaker

Du kan overføre din Pakkereise til en annen person som oppfyller alle vilkår som gjelder for Pakkereisen, om du og den andre personen samtykker i at dere begge, sammen og hver for seg, er ansvarlig for full betaling av eventuelle utestående restbeløp og avgifter, gebyrer og andre kostnader som overdragelsen medfører. Vi vil opplyse om disse kostnadene når vi mottar din forespørsel om utskifting. Du må gi oss rimelig varsel om overføring slik at vi kan foreta de nødvendige endringer, men 7 dager eller mer før avreise skal regnes som rimelig. Expedia Travel vil forsøke å hjelpe til med overføring av navn, men merk at der Pakkereisen inneholder en flyreise så kan dette innebære en avbestilling og ny bestilling (med et 100% avbestillingsgebyr) avhengig av flyselskapets Regler og Restriksjoner.

3.5.4 Avlysning og endring som gjøres av Expedia Travel før avreise

3.5.4.1 Endringer foretatt av Expedia Travel før avreise

Ettersom reisetjenestene som utgjør din Pakkereise blir planlagt mange måneder i forveien kan Expedia Travel fra tid til annen ha behov for å gjøre endringer i din Pakkereise. Expedia Travel forbeholder seg retten til å gjøre dette til enhver tid. De fleste endringer er uvesentlige, men noen ganger må Expedia Travel underrette Kunder om vesentlige endringer som de har behov for å gjøre i noen av de vesentligste kjennetegnene ved Pakkereisen, eller hvor de ikke kan oppfylle dine spesielle krav som de har godtatt.

For det lite sannsynlige tilfellet at Expedia Travel må gjøre vesentlige endringer i din Pakkereise vil vi underrette om dette uten ugrunnet opphold på et varig medium. Du vil da ha valget mellom å:

(a)   godta den foreslåtte endringen. Om dette resulterer i en Pakkereise av lavere standard eller pris vil du kunne ha rett til en prisreduksjon i henhold til artikkel 3.5.9 nedenfor;

 

(b)   avslå den foreslåtte endringen og avbestille Pakkereisen med full refusjon; eller

 

(c)    avslå den foreslåtte endringen, avbestille Pakkereisen og ta en alternativ Pakkereise om vi velger å tilby dette. Om du bestemmer deg for å ta en alternativ Pakkereise vil vi informere deg om hvilken innvirkning dette vil ha på prisen på bestillingen din. Om den alternative Pakkereisen har en lavere standard eller pris vil du kunne ha rett til en prisreduksjon i henhold til artikkel 3.5.9 nedenfor.

Expedia Travel vil gi deg en rimelig frist til å bestemme deg, vanligvis 7 dager fra endringen blir meddelt. Om du ikke bekrefter innen denne tidsfristen vil vi sende deg en påminnelse, hvorpå vi etterpå vil ha rett til å avlyse Pakkereisen og tilby refusjon.

Om du bestemmer deg for å avslå den foreslåtte endringen og avbestille din Pakkereise med full refusjon, vil du også kunne ha rett til kompensasjon i henhold til artikkel 3.5.9. Dette vil vanligvis være slik som oppstilt i tabellen nedenfor om ikke endringen er et resultat av Uunngåelige og Ekstraordinære omstendigheter. I så fall vil det ikke bli utbetalt noen kompensasjon.

Vennligst merk:

I det tilfelle at det er flere enn én vesentlig endring til Kundens Pakkereise vil Expedia Travel kun betale kompensasjon for én enkelt endring per voksen som betaler full pris.

Expedia Travel vil betale kompensasjon avhengig av hvor lang tid før avreise Expedia Travel underretter Kunden om endringen.

Kompensasjonstabell

Tid før avreisedato (dager)

Kompensasjon (NOK)

60+

0

60-42

100

41-28

200

27-15

300

14-0

500

Det er mulig at vi ikke kan gi deg noen av valgene ovenfor om endringen i den kjøpte Pakkereisen er en uvesentlig endring. Vennligst merk at en endring i flyavgangstid på mindre enn 120 minutter tidligere enn oppsatt avgangstid og mindre enn 240 minutter senere enn oppsatt avgangstid, en endring i flyselskap eller flytype (om tidligere opplyst), en endring i avreise- eller bestemmelsesstedflyplass til en i samme område eller en endring i losji til et annet av samme eller høyere standard vanligvis vil bli ansett som mindre endringer.

3.5.4.2 Avlysning av Expedia Travel før avreise

En sjelden gang må Expedia Travel avlyse din Pakkereise og de forbeholder seg retten til å gjøre dette. Om dette må gjøres vil de underrette deg så snart som mulig. Expedia Travel kan (etter eget skjønn) også tilby deg en alternativ Pakkereise om det er mulig å gjøre dette, og informere deg om hvilken innvirkning dette har på prisen på din bestilling. Om den alternative Pakkereisen er av en lavere standard eller pris, vil du kunne ha rett til et prisavslag i henhold til artikkel 3.5.9 nedenfor. Om Expedia Travel ikke kan tilby deg et alternativ, eller selv om du bare foretrekker det, vil de gi deg full tilbakebetaling av enhver betaling foretatt for Pakkereisen.

Du vil kunne ha krav på erstatning som følge av vår avlysning av Pakkereisen i henhold til artikkel 3.5.9 nedenfor, unntatt der Expedia Travel er forhindret fra å tilby Pakkereisen på grunn av Uunngåelige og Ekstraordinære omstendigheter. I så tilfelle vil ingen erstatning bli utbetalt.

3.5.5 Expedia Travels ansvar for gjennomføring av Pakkereisen

Tjenestenefasilitetene eller reisetjenestene som utgjør din Pakkereiseleveres av de relevante reisetjenesteleverandørene.  Expedia Travel har en rettslig plikt til å yte rimelig dyktighet og påpasselighet i å tilrettelegge for at Leverandørene skal kunne levere tjenestene, fasilitetene og reisetjenestene til deg.

Du må uten ugrunnet opphold underrette oss om enhver manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i din Pakkereise ("Mangel") som konstateres under gjennomføring av Pakkereisen. Dette vil gi Expedia Travel muligheten til å rette opp i mangelen mens du er på ferie. Dette vil imidlertid ikke gjelde dersom retting av mangelen er umulig eller medfører uforholdsmessige kostnader. I så tilfelle vil du kun ha rett til å søke om prisavslag eller erstatning i henhold til artikkel 3.5.9.

Dersom en vesentlig del av reisetjenestene som er inkludert i din Pakkereise ikke kan leveres som avtalt i bestillingen, skal Expedia Travel tilby, uten noen tilleggskostnader for deg, passende alternative reisetjenester slik at Pakkereisen kan fortsette. Om de alternative reisetjenestene som er tilgjengelige er av lavere kvalitet vil du ha rett til prisavslag som beskrevet i artikkel 3.5.9 nedenfor. Du kan kun avslå de tilbudte alternativene om de ikke er sammenlignbare med det som var avtalt i bestillingen eller om prisavslaget er utilstrekkelig. Om du avslår de alternative reisetjenestene eller om Expedia Travel ikke er i stand til å tilby dem, så kan du der det er passende, ha rett til et prisavslag og/eller erstatning i henhold til artikkel 3.5.9. Om din Pakkereise inkluderte transport til reisedestinasjonen, og du avviser de foreslåtte alternativene eller vi ikke kan tilby dette, skal Expedia Travel også sørge for din hjemtransport med likeverdig transportmiddel uten ugrunnet opphold, til ditt avreisested uten ekstra omkostninger for deg.

Om en Mangel i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av Pakkereisen og Expedia Travel ikke har rettet opp i dette innen rimelig tid, kan du velge å fortsette din Pakkereise eller heve avtalen uten å betale avbestillingsgebyr. Om du velger å heve avtalen så, om din Pakkereise inkluderte transport til reisedestinasjonen, skal Expedia Travel også sørge for din hjemtransport med likeverdig transportmiddel uten ugrunnet opphold, til ditt avreisested uten ekstra omkostninger for deg. Du kan, der det er passende, ha rett til et prisavslag og/eller erstatning i henhold til artikkel 3.5.9.

Dersom Expedia Travel ikke er i stand til å sørge for din retur til avreisestedet som avtalt for din Pakkereise, på grunn av Uunngåelige og Ekstraordinære omstendigheter, skal Expedia Travel bære kostnadene til nødvendig innkvartering, om mulig i tilsvarende kategori, i en periode ikke lengre enn tre netter per passasjer. Denne begrensningen gjelder ikke for personer med redusert mobilitet og enhver person som ledsager dem, gravide kvinner og barn som reiser alene, i tillegg til personer som trenger spesifikk medisinsk hjelp, gitt at vi er blitt underrettet om deres spesielle behov minst 48 timer før Pakkereisen begynner.

Hvis en lengre innkvarteringsperiode enn den som er beskrevet ovenfor er gitt i EUs passasjerrettighetslover (som beskrevet i Pakkereiselovene) og som gjelder din returtransportmåte, eller at slik lovgivning ikke åpner for at transportleverandøren kan begrense sine forpliktelser som beskrevet ovenfor skulle uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter inntreffe, så vil begrensningene i slik lovgivning gjelde i stedet.

3.5.6 Regler og begrensninger for Leverandører

Expedia Travel samarbeider med Leverandører av reiseprodukter slik som flyselskapet og hoteller, men kontrollerer ikke disse Leverandørene. Tjenestene er underlagt de Regler og begrensninger som gjelder for Leverandører som tilbyr tjenestene. Reglene og begrensningene for Leverandører av flytransporttjenester og overnattingstjenester gjøres tilgjengelig før bestilling.

3.5.7 Uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

Der vi, I disse generelle vilkår, refererer til Uunngåelige og Ekstraordinære omstendigheter [force majeure], betyr dette en situasjon som den part som påberoper seg en slik situasjon ikke har kontroll over, og der konsekvensene ikke hadde kunnet avverges, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet. Dette kan f.eks. være krig, andre alvorlige sikkerhetsproblemer som terrorisme, betydelig risiko for menneskelig helse slik som utbrudd av alvorlig sykdom på reisedestinasjonen eller naturkatastrofer som oversvømmelser, jordskjelv eller værforhold, som gjør det umulig å reise trygt til den reisedestinasjonen som er avtalt i pakkereiseavtalen. 

3.5.8 Bistand på feriestedet

3.5.8.1 Bistand når Kunden er i vanskeligheter

Expedia Travel skal yte passende bistand uten ugrunnet opphold om du er i vanskeligheter, særlig ved å gi relevant informasjon vedrørende helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær assistanse; og ved å hjelpe deg med fjernkommunikasjon og til å finne alternative reisetjenester. Vanligvis vil ikke Expedia Travel ta betaling for slik bistand, men forbeholder seg retten til å ta et rimelig gebyr om vanskelighetene er forårsaket av deg, forsettlig eller uaktsomt.

3.5.8.2    Problemløsning på feriestedet
Om det er problemer med din Pakkereise under reisen, vennligst gi umiddelbar beskjed både til oss (gjennom kontaktinformasjonen i bestillingsbekreftelsen eller rett nedenfor) og til den relevante Leverandør (f.eks. hotellinnehaveren) som vil forsøke å løse problemet. Det er viktig at du informerer både oss og Leverandøren slik at vi begge kan hjelpe til med å løse problemet uten forsinkelse.

Om din bestillingsbekreftelse ikke viser til en lokal representant, vennligst kontakt Expedia Travel direkte for å rapportere problemer. Opplys i alle tilfelle om reisenummer, bestemmelsessted og reisedatoer.

Kundeservice: tlf.: +47 24 15 99 14            e-post: support@chat.expedia.no

Linjene er åpne 08.00-18.00 mandag til fredag. 09.00-17.00 lørdag, søndag og helligdager.

Expedia Travel eller en relevant lokal representant vil straks sette i verk tiltak for å finne passende løsninger på alle rapporterte problemer.

3.5.8.3    Problemløsning etter din ferie
Imidlertid, om ikke din klage er løst lokalt, vennligst følg dette opp innen 30 dager etter at du har kommet hjem ved å sende oss e-post til adressen over, og opplys om din bestillingsreferanse og all annen relevant informasjon. Vi ber om at du skriver kort og konsist.

Du kan også ta kontakt med the European Commission Online Dispute (ODR) Resolution plattformen . Denne ODR plattformen er en måte å få registrert din klage til oss på; den vil ikke bestemme hvordan din klage blir løst.

Vennligst merk at unnlatelse av å informere om problemene under reisen, som beskrevet ovenfor, fratar både oss og Leverandøren muligheten til å undersøke og utbedre klagen din mens du er på feriestedet og dette kan påvirke dine rettigheter under denne kontrakten, inkludert reduksjon av eventuell kompensasjon, potensielt helt ned til null.

3.5.9 Expedia Travels ansvar for å gi prisavslag og/erstatning for skader

Du har rett til et passende prisavslag fra Expedia Travel for enhver periode der det forekommer en Mangel, med mindre mangelen skyldes deg.

Du har rett til å motta en passende erstatning fra Expedia Travel for enhver skade du lider som følge av en Mangel, unntatt når Mangelen:

(a)   skyldes deg;

(b)   skyldes en tredjepart som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i Pakkereisen og Mangelen er uforutsett og uunngåelig; eller

(c)    skyldes Uunngåelige og Ekstraordinære omstendigheter.

Expedia Travel er ikke ansvarlig for å betale erstatning til deg i forbindelse med din Pakkereise der det finnes internasjonale konvensjoner som begrenser omfanget eller vilkårene der erstatning ville måtte bli betalt av en av selskapets Leverandører. De samme begrensningene vil gjelde for Expedia Travel og på samme måte som om slike begrensninger direkte gjaldt Expedia Travel. Disse internasjonale konvensjonene inkluderer (men er ikke begrenset til) Montrealkonvensjonen hva gjelder sjøreise, Bernkonvensjonen hva gjelder togreise (Convention concerning International Carriage By Rail (COTIF) av 9. May 1980), Genevekonvensjonen hva gjelder reise på vei og Pariskonvensjonen når det gjelder bestemmelser om innkvartering. Expedia Travel skal ha fullstendig fordel av enhver begrensning i erstatning som omfattes av disse konvensjonene og enhver annen internasjonal konvensjon som regulerer reisetjenester som utgjør en Pakkereise. Vennligst spør oss om kopier av disse internasjonale konvensjonene dersom du ønsker å lese dem.

Expedia Travels ansvar er også begrenset i henhold til Regler og Restriksjoner til Leverandørene som leverer transportelementet av din Pakkereise og på samme måte som om slike begrensninger gjaldt Expedia Travel direkte.

Expedia Travels ansvar overfor deg når det gjelder din Pakkereise skal være begrenset til maksimum tre ganger kostnaden på din Pakkereise, unntatt i saker som gjelder død, skade eller sykdom der vi eller Leverandørene har forårsaket slik skade, forsettlig eller uaktsomt.

Om du er innvilget erstatning eller en prisavslag av en annen part i forbindelse med samme Mangel, som du krever erstatning eller prisavslag for fra Expedia Travel, kan selskapet trekke erstatningen eller prisavslaget du mottar fra den andre part fra det som skal betales av Expedia Travel.

Med unntak av det som er beskrevet over, aksepterer Expedia Travel intet ansvar for noe krav, tap, utgifter, skader eller ansvar for din Pakkereise, unntatt i saker som gjelder død, skader eller sykdom der Expedia Travel har forårsaket slik skade gjennom uaktsomhet.

3.5.10  Bortfall av erstatningsansvar og begrenset klageperiode

Krav som er basert på at gjennomføringen av reisen ikke var i samsvar med kontrakten må sendes innen 30 dager etter den kontraktfestede slutten på reisen. I slike tilfeller må Kunden kontakte support@chat.expedia.no eller ringe vårt servicenummer +47 24 15 99 14. I Kundens egen interesse må krav fremsettes skriftlig. Den begrensede perioden starter den dagen reisen ifølge kontrakten skulle avsluttes.

3.5.11. Særlige behov for bevegelseshemmede personer

Ikke alle pakkereiser er egnet for bevegelseshemmede personer. Ved bestilling på Nettstedet vil Kunden, via filtere kalt "Tilgjengelighet" på hotell- og flysidene, ha mulighet til å angi særlige behov. Vi anbefaler å ta kontakt med vår kundeservice for nærmere avklaring av om reisen eller ferien er egnet for Kundens særlige behov, slik at Expedia kan bistå Kunden før bestillingen fullføres.

Punkt 4. Generelt

4.1. Reisemål

Selv om de fleste reiser, også reiser til utenlandske reisemål, fullføres uten uhell, kan reiser til visse reisemål innebære en større risiko enn andre. Expedia, Inc. råder Kunder til å lese alle reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som gis av utenriksdepartementet på deres nettsted før bestilling av reiser til utenlandske reisemål.

Selv om Expedia, Inc. tilbyr reiser til bestemte utenlandske reisemål, gis det ingen garanti eller løfte om at reiser til slike reisemål er tilrådelig eller uten risiko, og Expedia, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller tap som påføres Kunden ved reiser til slike reisemål.

4.2. Priser

Prisen på Tjenestene er som angitt på Nettstedet fra tid til annen, med mindre prisene åpenbart er uriktige. Prisene kan når som helst endres, men endringer vil ikke ha virkning for bestillinger som allerede er aksepterte, unntatt i de tilfeller som reguleres i avsnitt 3.5.2 ovenfor. Expedia kan i enkelte tilfeller kreve inn et bestillingsgebyr for enkelte flygningstransaksjoner som er gjort på vegne av kunden. Kunden vil bli varslet om alle gjeldende avgifter på tidspunktet for bestillingen. Til tross for Expedia, Inc.s anstrengelser kan noen av Tjenestene som er oppført på Nettstedet, være feilpriset., Expedia Inc., forbeholder  seg uttrykkelig retten til å korrigere prisfeil på nettstedet og/eller på reservasjoner som er gjort med feil pris. I så tilfelle, hvis mulig, vil vi tilby deg muligheten til å beholde din reservasjon til korrekt pris, eller vi vil kansellere din reservasjon uten sanksjoner.  Expedia, Inc. er ikke forpliktet til å levere Tjenester til en Kunde til en uriktig (lavere) pris, selv etter at Kunden har mottatt bekreftelse av bestillingen.

4.3. Avbestilling ved manglende betaling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling hvis full betaling ikke er mottatt i tide.

4.4. Hvordan vi bestemmer vår sorteringsrekkefølge

Reisende har mange alternativer som kan hjelpe dem i å finne det perfekte hotell, flyvning, leiebil eller aktivitet. Under innstillingen "Sorter", kan den reisende bestemme søkeresultater i tråd med sine preferanser, enten basert på pris, verifiserte gjestevurderinger eller andre kriterier. "Filtrer"-innstillingen gjør det også mulig for den reisende å inkludere eller ekskludere ulike alternativer for å tilpasse sine reisebehov.  Hvis det ikke velges noe alternativ, vil vi vise et utvalg av relevante alternativer i søkeresultatene, basert på kriteriene beskrevet nedenfor:

https://www.expedia.no/service/#/article/22370

 4.5. Fotografier og illustrasjoner

Expedia, Inc. gjør sitt ytterste for å levere fotografier og illustrasjoner som gir Kunden et inntrykk av Tjenestene som tilbys. Formålet med disse fotografiene og illustrasjonene er å vise Kunden nivået på overnattingen og graden av komfort, og de må ikke antas å innebære noen inneståelse som går utover dette formålet.

4.6. Forsikring

Prisene på Nettstedet inkluderer ikke reiseforsikring. Kunden rådes derfor til å tegne forsikring som dekker konsekvensene av bestemte tilfeller av avbestilling og en ytterligere forsikring som gir dekning mot visse særrisikoer, som kostnaden ved hjemsendelse i tilfelle ulykke eller sykdom.

Risikoene som dekkes av disse forsikringene, så vel som kostnaden og dekningsbeløpet, oppgis kun for illustrasjonsformål på Nettstedet. Dersom en forsikring tas ut vil forsikringsgiver sende forsikringspolisen til Kunden. Krav må fremmes direkte overfor forsikringsselskapet i henhold til de gjeldende forsikringsvilkårene.

Dersom Kunden ikke tegner reiseforsikring må Kunden medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trydgekontorets skjema E111). Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller 

4.7. Insolvens

Expedia har tatt følgende skritt for å sikre Kunden i tilfelle Expedia går konkurs:

Pakkereiser er solgt av Expedia Travel (Travelscape LLC). Travelscape LLC er medlem i reisegarantifondet, og har stilt reisegaranti som sikrer refusjon av betalt beløp for alle Kunder som kjøper pakkereiser på Nettsiden dersom pakkereisen blir kansellert og Travelscape LLC går konkurs, jf pakkereiseloven § § 42.

Expedia har også forsikring for å kunne refundere betalinger du foretar direkte til Expedia for tjenester som ikke utføres, på grunn av Expedias egen insolvens (manglende betalingsevne). Merk at dette ikke dekker tilbakebetalinger ved insolvens hos den aktuelle leverandøren av reisetjenesten.

Ved kansellering ved konkurs kan Reisegarantifondet kontaktes på telefonnummer +47 51 85 99 40, nettadresse reisegarantifondet.no, e-postadresse firmapost@rgf.no, og ordinær adresse Skansegaten 13, 4006 Stavanger/boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger.

Punkt 5. Økonomiske betingelser og betalingsprosedyrer

5.1 Lokale skatter og betalinger

Med mindre noe annet følger uttrykkelig av Reglene og begrensningene, er prisene på Tjenestene som vises på Nettstedet uttrykt i NOK, og er eksklusive lokale skatter som pålegges av myndighetene i enkelte land.

Prisen for Tjenestene som bestilles på Nettstedet eller per telefon, må betales til enten (i) Expedia, Inc, eller TPX som vil ta imot slike betalinger på vegne av Leverandørene, og/eller (ii) direkte til Leverandørene. Betaling kan kreves av mer enn én part (som det vil fremgå av Kundens bankkonto- eller kredittkortutskrift), men totalbeløpet vil ikke overstige totalprisen for Tjenestene.

Kunden skal gi detaljer om sitt betalingskort og Leverandøren eller Expedia, Inc. vil ofte måtte verifisere: (i) gyldigheten av betalingskortet (gjennom belastning av et nominelt beløp som enten refunderes innen få dager eller som trekkes fra den siste betalingen til Leverandøren), og (ii) om det er penger på betalingskortet (må bekreftes av banken som har utstedet Kundens kredittkort). Bestilling av et forhåndsbetalt hotellrom og Expedia-pakker til reisemål innenfor EU omfattes av forskriftene for reisebyråer og turoperatører slik de er fastsatt i artiklene 306-310 i EUs Principal VAT-direktiv [2006/112/EC]. Leverandøren Expedia Travel holder til i USA, og derfor vil det ikke belastes noen merverdiavgift på tjenester som leveres av Expedia Travel.

5.2. Skattedekningsavgift

Med unntak av det som fremgår nedenfor med hensyn til skatteforpliktelser på beløpene vi beholder for våre tjenester, innkrever verken Expedia, Inc. eller Expedia Travel skattes for innbetaling til relevante skattemyndigheter. Skattedekningsavgiftene på transaksjoner som gjelder forhåndsbetalte hotell er en dekning av de estimerte skatter (for eksempel salg og bruk, overnatting, romskatt, avgift til det offentlige, merverdiavgift osv) som Expedia Travel betaler til hotellet for betalbar skatt for leien av rommet. Hotellene fakturerer Expedia Travel for skattebeløp. Hotellene er ansvarlige for å sende inn gjeldende skatter til de relevante skattemyndigheter. Verken Expedia, Inc. eller Expedia Travel fungerer som leverandører sammen med hotellet der våre kunder foretar sin bestilling eller reserverer sine reisearrangement. Skatteplikt og riktig skattesats varierer mye fra sted til sted. Den faktiske skattekostnad som Leverandøren betaler til hotellet kan være forskjellig fra skattedekningsavgiften, avhengig av satser, skattbarhet osv som gjelder på det tidspunkt Kunden faktisk bruker hotellet. I tillegg til det som fremgår over, vil det kunne påløpe skatter for salg og bruk og/eller lokal skatt for leie av hotellrom på de beløpene som Expedia Travel belaster for sine tjenester. De faktiske skattebeløpene på våre tjenester, hvis noen, kan variere avhengig av prisene som gjelder på tidspunktet for ditt hotellopphold.

New York State Skatteregistrering:

New York salgsskatt og New York City skatt på hotellovernattinger, dersom gjeldende, påløper ditt hotellopphold. For forhåndsbetalte hotellbestillinger, er Leverandørens registreringsnummer for New York salgsskatt 880392667 og registreringsnummeret for New York City skatt på hotellovernatting er 033960.

Vennligst klikk her for ytterligere informasjon:

travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf

travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

5.3. Betalingsalternativer som tilbys fra tredjepart

I tillegg til de betalingsløsninger som blir gjort tilgjengelig for enhver bestilling gjort via Nettstedet, kan Expedia integrere, blant annet "betaling ved avdrag"-løsning eller andre løsninger for finansiering eller kreditt for en bestilling. Slike løsninger tilbys vanligvis av Leverandører på deres betingelser som, ikke fastsettes av Expedia eller noen andre selskaper i samme konsern som Expedia. Enhver avtale som du inngår med en Leverandør av betalingsløsninger er mellom deg og den Leverandøren, og priser for Reisetjenester som vises på Nettstedet tar ikke hensyn til slike separate avtaler. Reglene og begrensningene til Leverandørene av slike betalingsløsninger blir gjort tilgjengelig før. Ethvert spørsmål og enhver klage i tilknytning til slik tredjeparts betalingsløsning må rettes direkte til den relevante leverandør.

Når Expedia opptrer som en formidler for en betalingstjenesteleverandør er Expedias kompetanse begrenset til å tilgjengeliggjøre vedkommende tredjeparts betalingsløsninger ved lenker på sin hjemmeside. I slike tilfeller vil Expedia informere kunden før denne foretar betaling, om detaljene for relevante betalingstjenesteleverandører.

Punkt 6. Kundeservice og håndtering av klager

Expedia ønsker å hjelpe deg hvis du har spørsmål eller klager knyttet til bestillingen av en tjeneste. Hvis du vil fremme en klage eller kreve kompensasjon fra reisetjenesteleverandøren på grunn av problemer med tjenesten du har bestilt, vil Expedia hjelpe deg og reisetjenesteleverandøren med å prøve å løse problemet.

Spørsmål eller forespørsler om informasjon eller klager mens reisen pågår, bør sendes til support@chat.expedia.no . Kunden kan også ringe Expedias kundeservice på +47 24 15 99 14.

Kunder oppmuntres til å bruke nummeret eller e-postadressen over til umiddelbart å informere om problemer som oppstår på reisen (eller så snart det med rimelighet lar seg gjøre), eller til å kontakte reisetjenesteleverandøren hvis tvisten oppstod under ut- eller hjemreisen, slik at de får mulighet til å gjøre noe for å løse problemet og begrense skaden for kunden.

Klager knyttet til tap eller tyveri av eller skade på bagasje, klær eller personlig eiendom som ikke var under kundens kontroll under oppholdet, bør sendes til flyselskapet eller hotellet eller den relevante tredjepartsleverandøren.

Klager som fremmes etter reisen, skal sendes per e-post til support@chat.expedia.no, som vil motta klagen knyttet til tjenestene på vegne av reisetjenesteleverandørene. For enklest mulig saksbehandling oppfordrer vi kunder til å fremme sine klager innen 30 dager etter at den aktuelle reisen er gjennomført.

Skriftlige klager sendes enten til reisetjenesteleverandørene via adressen som er oppgitt i deres regler og restriksjoner, eller til Expedia. Skriftlige klager kan sendes til:

Expedia, Inc. 

1111 Expedia Group Way West

Seattle WA 98119

USA

(med kopi til: support@chat.expedia.no)

EU-kommisjonens plattform for nettbaserte tvisteløsninger er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr

Punkt 7. Ansvar for tjenestene

Leverandørene av reisetjenester gir deg tilgang til tjenestene.

Når Expedia Travel er leverandør av reisetjenestene, vil, i den grad loven tillater det og underlagt unntakene og begrensningene som er angitt i disse generelle vilkårene og betingelsene og/eller de relevante reglene og restriksjonene for tjenesten, Expedia Travel bare stå ansvarlig overfor deg for direkte skader som:

(i) med rimelighet kunne forventes både av deg og Expedia Travel,

(ii) faktisk har rammet deg, og

(iii) direkte skyldes Expedia Travels arbeid med å levere tjenestene,

og hvis Expedia Travel skulle pådra seg noe erstatningsansvar for sine tjenester, vil slikt ansvar under ingen omstendighet overskride totalbeløpet kunden har betalt til Expedia Travel for den aktuelle tjenesten.

Andre reisetjenesteleverandørers ansvar overfor deg vil være som angitt i de relevante reglene og restriksjonene som gjelder for tjenesten. Du får tilgang til disse før du fullfører bestillingen.

Punkt 8. Expedias ansvar

Expedia, Inc. eier og driver dette nettstedet som fungerer som et grensesnitt mellom deg og reisetjenesteleverandøren som leverer tjenester til deg. Når du bestiller en tjeneste, inngår du en kontrakt med den aktuelle reisetjenesteleverandøren.  Expedia, Inc. vil ikke være ansvarlig for noen slike tjenester (for eksempel flytransport- eller overnattingstjenester) som reisetjenesteleverandører leverer til deg, eller for handlinger, feil, utelatelser, fremstillinger, garantier eller uaktsomhet fra noen slike reisetjenesteleverandører.

Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i disse generelle vilkårene og betingelsene, blir alle opplysninger, programvare eller tjenester som vises på dette nettstedet, levert uten noen garanti (verken uttrykt eller underforstått) eller underforståtte betingelser av noe slag, inkludert men ikke begrenset til, noen underforståtte garantier eller betingelser knyttet til tjenestens kvalitet, egnethet for spesifikt formål eller ukrenkelighet Alle slike underforståtte betingelser eller garantier er utelukket.  Det at en tjeneste tilbys på dette nettstedet, innebærer ikke at Expedia, Inc eller noen av deres partnerselskaper godkjenner eller anbefaler slike tjenester.

Formidler reisetjenesteleverandørene informasjonen som beskriver tjenestene Expedia viser på sitt nettsted, til Expedia, Inc. Dette kan for eksempel være i form av detaljer om reisetjenesten, bilder og priser samt vilkår og betingelser for tjenesten.  Reisetjenesteleverandøren har ansvar for å sikre at informasjonen som leveres til Expedia, Inc., er presis, fullstendig og oppdatert.

Expedia, Inc. tar ikke ansvar for noen unøyaktigheter i slik informasjon, med mindre og kun i den grad Expedia, Inc. direkte har forårsaket slike unøyaktigheter, herunder også unøyaktigheter i hotellvurderinger som kun er veiledende og ikke nødvendigvis er offisielle vurderinger.

Underlagt begrensningene som er angitt i disse generelle vilkårene og betingelsene, godtar du at verken Expedia, Inc. eller deres partnerselskaper har ansvar for noen direkte, indirekte, strafferettslige, spesielle, uforutsette eller påfølgende tap eller skader som måtte følge av tjenestene, bruken av nettstedet, forsinket eller manglende tilgang til nettstedet eller kundens bruk av koblinger fra nettstedet. Når det gjelder forpliktelsene Expedia, Inc. har under disse generelle vilkårene, eller hvis Expedia, Inc. skulle anses å være ansvarlig for noe tap eller skade under disse generelle vilkårene og betingelsene, skal Expedia, Inc. kun stå ansvarlig overfor deg for direkte skader som:

(i) med rimelighet kunne forventes av både deg og Expedia, Inc.,

(ii) faktisk har rammet deg, og

(iii) direkte skyldes handlinger fra Expedia, Inc.

Hvis Expedia, Inc. skulle stilles til ansvar, vil Expedias samlede ansvar under ingen omstendighet overskride det høyeste beløpet av (a) kostnadene kunden har betalt for de aktuelle tjenestene eller (b) ett hundre dollar (USD 100) eller tilsvarende beløp i lokal valuta.

Forbrukere har visse lovfestede rettigheter. Utelatelsene og begrensningene i disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder kun i den grad loven tillater dem. Intet i disse generelle vilkårene og betingelsene skal anses som noen begrensning eller tilsidesettelse av Expedias ansvar for svindel, personskade eller dødsfall som skyldes uaktsomhet fra Expedia, Inc.

Punkt 9. Lovvalg og verneting

Disse Generelle vilkårene og betingelsene er underlagt norsk rett. Kunden godtar at norske domstoler har jurisdiksjon til å behandle og dømme i alle tvister som oppstår i forbindelse med tolkingen av og/eller for øvrig oppstår i forbindelse med disse Generelle vilkårene og betingelsene.

Punkt 10. Avsluttende bestemmelser

Hvis Expedia, Inc. ikke påberoper seg en av bestemmelsene i de Generelle vilkårene og betingelsene på ett tidspunkt, skal ikke dette tolkes som en fraskrivelse av retten til å påberope seg den på et senere tidspunkt.

Hvis en bestemmelse i disse Generelle vilkårene og betingelsene (eller deler av en bestemmelse) blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller uten rettsvirkning av en domstol eller annen kompetent myndighet, skal den aktuelle bestemmelsen eller delen av bestemmelsen, i den grad det kreves, anses som ikke å være en del av denne avtalen med Kunden, og gyldigheten og tvangskraften til de øvrige av bestemmelsene skal ikke påvirkes.

Hvert tilfelle av force majeure, inkludert avbrudd i kommunikasjon eller en streik blant operatører, hotelleiere eller flygeledere, medfører midlertidig opphevelse av forpliktelsene i disse Generelle vilkårene og betingelsene som påvirkes av force majeure-hendelsen, og parten som rammes av force majeure-hendelsen, skal ikke holdes ansvarlig på grunn av manglende mulighet til å oppfylle slike forpliktelser.

Disse Generelle vilkårene og betingelsene gjelder fra 30/09/2020

BILAG 1 – STANDARD INFORMASJONSSKJEMA PAKKEREISER 

Viktig informasjon om dine pakkereiserettigheter

Under visse omstendigheter kan en Pakkereise dannes som et resultat av Tjenester du bestemmer deg for å bestille, hvor Expedia Travel er arrangør av pakkereisen. Der denne muligheten oppstår, vil du bli ledet til å lese den viktige informasjonen nedenfor.

Kombinasjonen av reisetjenester som tilbys deg, er en pakke i henhold til direktiv (EU) 2015/2302.

Derfor vil du ha nytte av alle EU-rettigheter som gjelder for pakkereiser. Expedia Travel bærer det fulle ansvaret for riktig utførelse av pakkereisen som helhet.

I henhold til lov sikrer Expedia Travel tilbakebetaling av utgiftene dine og, der transport er inkludert i pakken, å sikre deg hjemreise i tilfeller der tjenesteyteren er insolvent.

Nøkkelrettigheter i henhold til EU-direktiv 2015/2302

- Reisende vil motta alle viktige opplysninger om pakkereisen før pakkereiseavtalen inngås.

- Det er alltid minst én næringsdrivende som er ansvarlig for at reisetjenestene som inngår i avtalen, leveres på en tilfredsstillende måte.

- Reisende gis et nødnummer eller opplysninger om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.

- Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, innenfor en rimelig frist og eventuelt mot tilleggskostnader.

- Prisen på pakkereisen kan økes bare dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen, og i alle tilfeller ikke senere enn 20 dager før pakkereisens begynnelse. Dersom prisen økes med mer enn 8 % av pakkereisens pris, kan den reisende si opp avtalen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til en prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.

- Reisende kan si opp avtalen uten å betale et oppsigelsesgebyr og få tilbakekalt i sin helhet alle beløp som er betalt, dersom ethvert annet av pakkereisens vesentlige elementer enn prisen endres i vesentlig grad. Dersom den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen, avlyser pakkereisen før pakkereisens begynnelse, har de reisende rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.

- Reisende kan ved ekstraordinære omstendigheter si opp avtalen uten å betale et oppsigelsesgebyr før pakkereisens begynnelse, for eksempel dersom det er alvorlige problemer med sikkerheten på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.

-I tillegg kan reisende til enhver tid før pakkereisens begynnelse si opp avtalen mot et hensiktsmessig og rimelig oppsigelsesgebyr.

- Dersom vesentlige elementer av pakkereisen etter pakkereisens begynnelse ikke kan leveres som avtalt, skal den reisende tilbys egnede alternative arrangementer uten tilleggskostnader. Reisende kan si opp avtalen uten å betale et oppsigelsesgebyr dersom tjenestene ikke leveres i henhold til avtalen og dette i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen, og arrangøren ikke avhjelper problemet.

- Reisende har også rett til en prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en mangelfull måte.

- Arrangøren må yte bistand dersom den reisende er i vanskeligheter.

- Dersom arrangøren, eller i noen medlemsstater, formidleren, blir insolvent, vil beløp som er innbetalt, bli tilbakebetalt. Dersom arrangøren eller eventuelt formidleren blir insolvent etter pakkereisens begynnelse og transport inngår i pakkereisen, er hjemtransport av de reisende sikret. Expedia har tegnet insolvensbeskyttelse hos Reisegarantifondet (Telefonnummer +47 51 85 99 40, nettadresse reisegarantifondet.no, e-postadresse firmapost@rgf.no, og ordinær adresse Skansegaten 13, 4006 Stavanger/boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger). Reisende kan kontakte dette organet eller eventuelt vedkommende myndighet dersom tjenestene ikke leveres på grunn av insolvens hos Expedia.

Direktiv (EU) 2015/2302 som implementert i nasjonal lov kan du finne her

BILAG 2 – SAMMENSATTE REISEARRANGEMENTER I HENHOLD TIL PAKKEREISEREGLENE

 

Viktig informasjon om sammensatte reisearrangementer

Under visse omstendigheter kan Sammensatte reisearrangementer dannes som et resultat av Tjenester du bestemmer deg for å bestille. Der denne muligheten oppstår, vil du bli ledet til å lese den viktige informasjonen nedenfor.

Dersom du etter å ha valgt og betalt for én reisetjeneste, bestiller andre reisetjenester til din reise eller ferie via Expedia, omfattes du IKKE av rettighetene som gjelder for pakkereiser i henhold til direktiv (EU) 2015/2302.

Expedia er derfor ikke ansvarlig for at individuelle reisetjenester leveres på en tilfredsstillende måte. Kontakt den berørte tjenesteyteren dersom det oppstår problemer.

Dersom du bestiller og betaler for andre reisetjenester separat, men under samme besøk på Nettsiden til Expedia vil reisetjenestene imidlertid utgjøre en del av et sammensatt reisearrangement. I dette tilfellet har Expedia, som påkrevd i henhold til EU-retten, beskyttelse som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger til Expedia for tjenester som ikke er blitt levert på grunn av insolvens hos Expedia. Merk at dette ikke sikrer tilbakebetaling ved insolvens hos den berørte tjenesteyter.

Mer informasjon om insolvensbeskyttelse.

Expedia har tegnet insolvensbeskyttelse hos Reisegarantifondet. Reisegarantifondet kontaktes på telefonnummer +47 51 85 99 40, nettadresse reisegarantifondet.no, e-postadresse firmapost@rgf.no, og ordinær adresse Skansegaten 13, 4006 Stavanger/boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger.

Reisende kan kontakte dette organet eller, når det er relevant, vedkommende myndighet dersom tjenestene ikke leveres på grunn av insolvens hos Expedia.

Merk: Denne insolvensbeskyttelsen omfatter ikke avtaler med andre parter enn Expedia, som kan oppfylles til tross for insolvens hos Expedia.

Direktiv (EU) 2015/2302 som implementert i nasjonal lov kan du finne her