Expedia Inc Vilkår og Betingelser for Nettsted

Sist revidert 21/12/2020

Avtale mellom kunden og Expedia, Inc.

Dette nettstedet tilbys til deg, kunden, av Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA, under forutsetning av at du aksepterer uten endring av de vilkår, betingelser og meddelelser som fremgår her. Din bruk av dette nettstedet utgjør ditt samtykke til alle slike vilkår, betingelser og meddelelser. Hvis du ikke samtykker til disse vilkår og betingelser, må du la være å bruke dette nettstedet.

Expedia kan når som helst endre disse generelle vilkårene og betingelsene og din fortsatte bruk av nettstedet er betinget av at du aksepterer de oppdaterte vilkårene.

BRUK AV NETTSTEDET

Som et vilkår for din bruk av nettstedet garanterer du at (i) du er minst 19 år gammel; (ii) du har lovfestet rett til å inngå kontraktsmessige forpliktelser; (iii) du vil bruke dette nettstedet i samsvar med disse generelle vilkår og betingelser; (iv) du vil kun bruke nettstedet for å utføre rettmessige reservasjoner for deg eller en annen person som du har rett til å opptre på vegne av; (v) du vil informere slike personer om vilkårene som gjelder for reservasjonene du har gjort på deres vegne, herunder alle regler og begrensninger som gjelder for Leverandører; (vi) all informasjon som gis av deg på nettstedet er sanne, nøyaktige, oppdaterte og komplette, og (vii) hvis du har en Expedia-konto, vil du beskytte din kontoinformasjon og vil overvåke og være fullt ut ansvarlig for enhver bruk av din konto av deg eller enhver annen. Vi forbeholder retten til etter eget skjønn å nekte tilgang for enhver til dette nettstedet og de tjenestene vi tilbyr, når som helst og for hvilken som helst grunn, herunder, men ikke begrenset til, brudd på disse generelle vilkårene og betingelsene.

FORBUDTE AKTIVITETER

Innholdet og informasjonen på dette nettstedet (herunder, men ikke begrenset til, priser og tilgjengelighet på reisetjenester), samt infrastrukturen som brukes for å tilby slikt innhold og informasjon, er eid av oss eller våre Leverandører og tilbydere. Selv om du kan lage begrensede kopier av din reiseplan (og relaterte dokumenter) for reiser eller tjenester som er bestilt gjennom nettstedet, samtykker du i at du ikke ellers kan endre, kopiere, distribuere, videresende, vise, fremføre, reprodusere, publisere, lisensiere, lage arbeid avledet fra, overføre, eller selge eller videreselge noe informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er anskaffet fra eller via dette nettstedet. I tillegg kan du ikke:

i. bruke dette nettstedet eller dets innhold for noe kommersielt formål;

ii. gjøre noen spekulativ, falsk eller bedragersk reservasjon eller noen reservasjon i påvente av etterspørsel;

iii. oppnå tilgang til, overvåke eller kopiere noe innhold eller informasjon fra nettstedet ved bruk av noen som helst robot, spider, scraper eller annen automatisk måte eller manuell prosess for noe formål uten vårt uttrykkelige skriftlige tillatelse;

iv. bryte restriksjonene i enhver unntaksbestemmelse for roboter på nettsiden eller omgå andre tiltak som er iverksatt for å hindre eller begrense tilgang til nettstedet;

v. foreta noen handling som etter vårt skjønn medfører eller kan medføre en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur;

vi. dyplenke til noen del av dette nettstedet (herunder, uten begrensning, innkjøpslenken for reisetjenester) for noe formål uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse; eller

vii. ”ramme”, ”speile” eller på annen måte inkorporere noen del av dette nettstedet på noen annet nettsted uten vår skriftlige tillatelse.

Hvis din bestilling eller konto viser tegn på svindel, misbruk eller mistenkelig aktivitet, kan Expedia annullere enhver bestilling tilknyttet ditt navn, e-postadresse eller konto, og avslutte enhver tilknyttet Expedia-konto. Hvis du har utført noen bedragersk aktivitet, forholder Expedia retten til å ta de nødvendige rettslige skritt og du kan bli ansvarlig for økonomiske tap til Expedia, herunder sakskostnader og erstatning. For å bestride annulleringen av en bestilling eller frysing eller avslutning av en konto, vennligst ta kontakt med Expedia kundeservice.

PERSONVERNPOLICY

Expedia Inc har tro på å beskytte ditt personvern. Vennligst klikk her for å lese vår gjeldende Personvernpolicy, som også regulerer din bruk av nettstedet, for å forstå våre metoder: http://www.expedia.no/lp/lg-privacy

ANMELDELSER, KOMMENTARER, BILDER OG ANDRE BIDRAG

Vi setter pris på å høre fra deg. Vennligst vær oppmerksom på at når du bidrar med innhold til dette nettstedet via e-post, posting på nettstedet eller på annen måte, herunder hotellanmeldelser, øvrige anmeldelser, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer eller lignende i noe bidrag (samlet, ”Bidrag”), gir du Expedia, Inc., og dets datterselskaper og konsernselskaper (samlet, ”Expedia-selskapene”) og de tilsluttede-, co-brandede- og/eller linkede nettstedspartnere som vi tilbyr tjenester gjennom (samlet, ”Expedia Tilsluttede Selskaper”), en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rett til å (a) bruke, reprodusere, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, skape avledede arbeider fra og offentlig vise frem og fremføre slike Bidrag i hele verden i et hvilket som helst medium som allerede er kjent eller som senere finnes opp; og (b) bruke navnet du oppgir i sammenheng med slikt Bidrag. Du erkjenner at Expedia-selskapene og/eller Expedias Tilsluttede Selskaper kan velge å navngi dine kommentarer eller anmeldelser (for eksempel oppgi ditt navn og hjemby i en anmeldelse som du sender inn) etter vårt eget valg, og at slike bidrag kan deles med våre leverandørpartnere. Du gir også Expedia-selskapene rett til å forfølge rettslig enhver person eller foretak som krenker dine eller Expedia-selskapenes rettigheter til Bidragene. Du erkjenner og samtykker i at Bidrag er ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. I den utstrekning det er mulig, så samtykker du også uttrykkelig til å gi avkall på alle dine ideelle rettigheter (herunder din rett til å bli navngitt samt respektretten) som kan ligge i dine Bidrag og bekrefter også at du ikke har innvendinger mot publisering, bruk, modifikasjoner, slettelse eller utnyttelse av dine Bidrag av oss, Expedia-selskapene, Expedias Tilsluttede Selskaper eller noen av våre samarbeidspartnere og lisenstakere.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for Bidrag som publiseres eller deles av deg. Vi er ikke forpliktet til å publisere dine kommentarer; vi forbeholder retten til etter vårt absolutte skjønn å velge hvilke kommentarer som publiseres på nettstedet. Hvis du ikke samtykker til disse generelle vilkårene og betingelsene, vennligst ikke send oss noen Bidrag.

Fra tid til annen kan vi tilby kunder insentiver for å legge igjen hotellanmeldelser (f.eks. rabattkuponger for hotell/deltakelse i premietrekninger etc.). Ettersom det er viktig for oss at hotellanmeldelser er objektive og ærlige, vil disse insentivene gjøres tilgjengelig for kunder uansett in hotellanmeldelsen er positiv eller negativ.

Du er fullt ut ansvarlig for innholdet i dine Bidrag (herunder spesielt, men ikke begrenset til, anmeldelser publisert på dette nettstedet). Det er forbudt å legge ut eller sende til eller fra dette nettstedet: (i) ulovlig, truende, injurierende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, eller annet materiell eller innhold som vil krenke publiseringsrettigheter og/eller personvern eller som vil bryte med noen som helst lov; (ii) kommersielt materiale eller innhold (herunder, men ikke begrenset til, pengeinnsamlinger, reklame eller markedsføring av varer eller tjenester); og (iii) materiale eller innhold som krenker, misbruker eller bryter med opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter eller noen annen eiendomsrett for enhver tredjepart. Du vil alene være ansvarlig for tap som oppstår som følge av brudd på de forannevnte begrensningene, eller annen skade som oppstår som følge av din publisering av innhold på dette nettstedet. Du erkjenner at Expdeia, Inc. kan utøve sine rettigheter (f.eks. bruke, publisere, slette) for alt innhold du sender inn uten varsel til deg. Hvis du sender inn mer enn én anmeldelse for det samme hotellet/reiseproduktet, vil kun ditt nyeste bidrag kunne brukes.

Alt innsendt innhold vil reguleres av våre retningslinjer for nettsamfunnet. I tillegg er innsendte bilder gjenstand for regulering etter nedenstående retningslinjer for inngivelse av bilder.

Alle bilder som du sender inn må være:

• Saklige – alle bilder må være relevante i relasjon til losji, restaurant, lokasjon eller generelle reiseerfaringer.

• Nettsamfunns-/familievennlige 
o Send ikke inn bilder eller materiale som er ulovlig, uanstendig, pornografisk, bespottelig, vulgær, motbydelig eller fornærmende.
o Send ikke inn bilder eller materiale som krenker privatlivet eller som krenker retten til egen person for enkeltpersoner eller sammenslutninger.
o Send ikke inn bilder eller informasjon om barn eller noen tredjeparter uten deres samtykke (eller foreldrenes samtykke der det er tale om barn under 18 år).
o Barn under 18 år kan ikke sende inn bilder eller annet materiale.

• Originale – Du kan bare sende inn dine egne bilder. Send ikke inn bilder fra andre kilder (personlige eller kommersielle). Send ikke inn bilder som gjør inngrep i opphavsrettigheter, varemerkerettigheter eller andre proprietære rettigheter tilhørende andre.

• Ikke-kommersielle– Send ikke inn bilder som viser logoer, varemerking, markedsføringsmateriale, eller annet innhold ment for kommersielle formål.

• Ingen skadelige filer – Send ikke inn bilder som inneholder virus eller andre skadelige koder som enten er ment for, eller kan resultere i, skader på Expedias datamaskiner og systemer og/eller de som bruker disse.

Expedia sine retningslinjer for påstander fra tredjeparter om at innhold på nettstedet, herunder innholdet i Bidrag, krenker tredjepartens opphavsrett, er tilgjengelig i avsnittet om Påstander om Opphavsrettsinngrep nedenfor.

Google® Translate-verktøyet gjøres tilgjengelig på dette nettstedet slik at du kan oversette innhold som brukergenererte hotellanmeldelser. Google® Translate-verktøyet bruker en automatisert prosess for å oversette tekst og dette kan medføre unøyaktigheter. Din bruk av Google® Translate-verktøyet skjer fullt ut på egen risiko. Expedia, Inc. innestår ikke for og gir ingen lovnader, forsikringer eller garantier med hensyn til nøyaktigheten eller fullstendigheten av oversettelser som gjøres med Google® Translate.

Ansvarsbegrensning

Flyselskaper, overnattingssteder og andre leverandører som tilbyr reiser eller andre tjenester for Expedias selskaper, er uavhengige kontraktsparter og er verken representanter for eller ansatte i Expedias selskaper eller datterselskaper. Expedia Inc sitt ansvar i forbindelse med disse nettstedsbetingelsene, -vilkårene og -merknadene er beskrevet i del 8 av de generelle vilkårene og betingelsene for bestilling https://www.expedia.no/lp/lg-general-booking-conditions, som via henvisning er innlemmet i disse nettstedsbestingelsene, -vilkårene og -merknadene.

Skadesløsholdelse

Du samtykker til å forsvare og holde skadesløs Expedia-selskapene, Expedia Tilknyttede Selskaper og/eller deres respektive leverandører og alle deres ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter fra og mot ethvert krav, søksmålsgrunnlag, begjæringer, inkasso, tap, erstatningskrav, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag eller karakter, herunder men ikke begrenset til rimelige advokat- og revisorhonorarer, som fremsettes av tredjeparter som følge av:

a. din overtredelse av disse vilkårene og betingelsene for nettstedet eller dokumentene det vises til her;

b. ditt brudd på enhver lov eller en tredjeparts rettigheter; eller

c. din bruk av dette nettstedet.

Ingen ulovlig eller forbudt bruk

Som et vilkår for din bruk av dette nettstedet, garanterer du overfor Expedia, Inc. at du ikke vil bruke dette nettstedet for noe formål som er ulovlig eller forbudt etter disse vilkår og betingelser.

Lenker til tredjeparters nettsteder

Dette nettstedet kan inneholder lenker til nettsteder som drives av andre parter enn Expedia, Inc. Slike lenker er kun tatt med som referanse. Expedia, Inc. har ingen kontroll over disse nettstedene og er ikke ansvarlig for deres innhold og din bruk av dem. At Expedia, Inc. har inkludert lenker til slike nettsteder innebærer ingen godkjennelse av materialet på nettstedene eller noen forbindelse med de som driver dem.  

Programvare som er tilgjengelig på dette nettstedet

All programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet (”Programvare”) eller gjennom din mobilapplikasjonsbutikk, herunder Expedias mobilapplikasjon (”Mobilapplikasjonen”) utgjør Expedia-selskapenes og/eller våre respektive leverandørers opphavsrettslige vernede verk. Din bruk av slik Programvare er underlagt vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere, som, i den grad den foreligger, medfølger eller er inkludert i programvaren (”Lisensavtale”). Du kan ikke installere eller bruke Programvare hvor det medfølger eller er inkludert en Lisensavtale, med mindre du først samtykker til vilkårene i Lisensavtalen. For all Programvare som gjøres tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet hvor det ikke medføler en Lisensavtale, gir vi deg, brukeren, herved en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke Programvaren og/eller Mobilapplikasjonen for å se på og ellers bruke dette nettstedet og/eller få tilgang til innhold og informasjon som er tilgjengelig i Mobilapplikasjonen (herunder, uten begrensing, priser og tilgjengelighet for reisetjenester) i samsvar med disse vilkår og betingelser, og for ikke noe annet formål.

Vennligst vær oppmerksom på at all Programvare, herunder, uten begrensning, all HTML-kode og Active X-kontrollere som er inkludert på dette nettstedet, eies av Expedia-selskapene, Expedia Tilknyttede Selskaper, og/eller våre respektive leverandører, og er beskyttet av opphavsrettslover og bestemmelser i internasjonale overenskomster. Enhver reproduksjon eller ny distribusjon av Programvaren er uttrykkelig forbudt, og kan medføre strenge sivile og strafferettslige straffer. Overtredere vil forfølges så langt det er mulig.

UTEN Å BEGRENSE DET OVENSTÅENDE, ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER BELIGGENHET FOR VIDERE REPRODUKSJON ELLER NY DISTRIBUSJON UTTRYKKELIG FORBUDT. DERSOM DET ER GITT NOEN GARANTI FOR PROGRAMVARER, GJELDER DETTE KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN.

Din mobilenhet må være koblet til internett for at Mobilapplikasjonen skal fungere korrekt. Du er ansvarlig for å ordne alt som er nødvendig for at din enhet skal ha internettilgang og er ansvarlig for alle kostnader som din tjenestetilbyder eventuelt belaster deg som følge av at Mobilapplikasjonen sender og mottar data (herunder, men ikke begrenset til kostnader for data roaming). Som det er nærmere beskrevet i vår Personvernpolicy, vil Mobilapplikasjonen automatisk overføre små mengder data som del av sin normale virkemåte, inkludert hvordan du bruker Mobilapplikasjonen, hvilket Innhold du har hatt tilgang til, og tekniske feil og problemer som Applikasjonen kan støte på mens den blir brukt. Ved å bruke Mobilapplikasjonen erkjenner og samtykker du til den automatiske innsamlingen av denne informasjonen.

Du erkjenner at Programvaren og all medfølgende dokumentasjon og/eller teknisk informasjon er underlagt gjeldende lover og forskrifter om eksportkontroll i USA. Du samtykker i at du ikke vil eksportere eller reeksportere Programvaren, direkte eller indirekte, til land som er underlagt USAs eksportrestriksjoner.

VALUTAOMFORMER

Dersom en valutaomformer er tilgjengelig på nettstedet, skal følgende vilkår og betingelser gjelde: Valutakurser er beregnet ut fra ulike offentlige kilder og skal kun anses som retningsgivende. Kursene er ikke verifiserte som nøyaktige, og de faktiske kursene kan variere. Valutanoteringer oppdateres ikke hver dag. Sjekk datoen på valutaomformeren for dagen som valutaen ble sist oppdatert. Informasjonen som gis gjennom denne applikasjonen er antatt å være nøyaktig, men Expedia-selskapene, Expedia Tilknyttede Selskaper, og/eller våre respektive leverandører garanterer ikke slik nøyaktighet. Ved bruk av denne informasjonen til finansielle formål, anbefaler vi at du rådfører deg med en kvalifisert fagperson for å verifisere nøyaktigheten av valutakursene. Vi tillater ikke bruk av denne informasjonen for annet formål enn din private bruk og du forbys uttrykkelig å videreselge, distribuere på nytt og bruke denne informasjonen for kommersielle formål.

BANK- OG KREDITTKORTGEBYRER

For enkelte bank- og kredittkort påløper gebyrer for internasjonale transaksjoner. Hvis du gjør en bestilling fra utenfor Norge med et norsk kredittkort, kan banken din omgjøre betalingsbeløpet til din lokale valuta og belaste deg et konverteringsgebyr. Dette betyr at beløpet som er oppgitt på din kreditt- eller bankkortoppgave kan være i din lokale valuta og derfor på et annet beløp enn det beløp som vises på sammendragssiden for en reservasjon som er bestilt på nettstedet. I tillegg kan det fastsettes en avgift for utenlandske transaksjoner hvis banken som utstedte ditt kredittkort er lokalisert utenfor Norge. Å bestille en internasjonal reise kan bli ansett som en internasjonal transaksjon av banken eller kortselskapet, ettersom Expedia, Inc. kan videreføre til en internasjonal reiseleverandør. Valutakursen og avgiften for utenlandske transaksjoner bestemmes utelukkende av din bank på den dagen de gjennomfører transaksjonen. Hvis du har noen spørsmål til disse avgiftene eller vekslingskursen som gjelder din bestilling, vennligst ta kontakt med din bank.  

MEDDELELSER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innhold på dette nettstedet er © 2020 Expedia, Inc. Med enerett. Expedia, Inc. er ikke ansvarlig for innhold på nettsteder som drives av andre parter enn Expedia, Inc. Expedia, Expedia.com, ASAP A Sudden Amazing Price, Elite Plus, Expedia ASAP, Expedia Local Expert, Expedia Rewards, Expedia Secret Saver, Expedia!Fun, Expedia QuickConnect, Expedia To Go, Expedia Travel Trendwatch, Insiders’ Select, Local Expert, Park And Away, QuickConnect, Strand-Insprirator, Traveler Opinions, Trend Tracker, Trendwatch, TripAssist, Tripcontroller, Vacation Deprivation, Where You Book Matters, AgentRez-logoen, Best Price Guarantee-logoen, Elite Plus-logoen, Expedia Insiders’ Select-logoen, Expedia Local Expert-logoen og Fly-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Expedia, Inc. i USA og/eller andre land. Andre logoer og produkt- og foretaksnavn som nevnes heri, kan være varemerker for deres respektive eiere.

Dersom du er kjent med en krenkelse av vår merkevare, vennligst gi oss beskjed ved å sende en e-post til hotline@expedia.com. Vi besvarer kun meldinger som gjelder merkevarekrenkelser på denne e-postadressen.

INNSIGELSER

Expedia respekterer andres opphavsrett. Dersom du i god tro mener at materiale som vi er vert for krenker din opphavsrett, kan du (eller din agent) sende oss et skriftlig varsel som inneholder følgende informasjon. Vennligst vær oppmerksom på at vi ikke vil behandle din klage dersom den ikke er fylt ut på riktig måte eller hvis klagen er mangelfull:

1. En klar identifisering av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du mener er blitt krenket.

2. En klar identifisering av det materialet du mener krenker det opphavsrettsbeskyttede arbeidet, og informasjon som vil gjøre det mulig for oss å finne dette materialet på nettstedet, slik som en link til det krenkende materialet.

3. Din kontaktinformasjon slik at vi kan svare på din klage, fortrinnsvis inkludert en e-postadresse og et telefonnummer.

4. En erklæring om at du ”i god tro mener at materialet som hevdes å utgjøre en opphavsrettskrenkelse ikke er tillatt av opphavsmannen, hans agent, eller etter loven”.

5. En erklæring om at ”informasjon i varselet er korrekt, og under ed, mener at den klagede parten er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket”.

6. Varselet må være signert av den personen som er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Varsler med hensyn til dette nettstedet skal sendes oss per e-post til exp-copyright@expedia.com for raskest mulig løsning.

Vi vil gjennomgå og håndtere alle varsler som oppfyller kravene ovenfor. Dersom vi fjerner eller sperrer tilgang som et resultat av et slikt varsel, kan vi gi beskjed til eieren eller administratoren av den berørte siden eller innholdet slik at han eller hun kan inngi en innsigelse.

For ytterligere spørsmål om denne prosessen, vennligst send oss en e-post på: exp-copyright@expedia.com

OPPSIGELSE AV KONTO

Expedia har innført en policy om oppsigelse, i passende tilfeller og etter Expedias eget skjønn, av abonnenter eller kontohavere som anses å ha krenket rettigheter gjentatte ganger. Expedia kan også etter eget skjønn begrense tilgangen til nettstedet og/eller avslutte kontoene for enhver bruker som krenker enhver immateriell rettighet som tilhører andre, uten hensyn til om det er skjedd gjentatte krenkelser. Dersom du mener at en kontohaver eller abonnent har krenket rettigheter gjentatte ganger, vennligst skaff oss informasjon som er tilstrekkelig for oss til å etterprøve om kontohaveren eller abonnenten er foretatt gjentatte krenkelser når du sender inn din klage.

INNSIGELSER

Expedia tolererer ikke falske påstander om opphavsrettskrenkelser. Dersom du mener at innhold du har publisert på vårt nettsted har blitt feilaktig fjernet som følge av en falsk påstand om opphavsrettskrenkelse, kan du sende en innsigelse. Når vi mottar en korrekt utfylt innsigelse, vil vi sende denne til den klagende rettighetshaveren.

For å inngi inn en innsigelse til oss, må du sende en skriftlig meddelelse via faks eller vanlig post som inneholder punktene som er spesifisert nedenfor. Vennligst vær oppmerksom på at du vil bli ansvarlig for tap (herunder kostnader og advokatsalærer) dersom du i vesentlig grad gir en uriktig fremstilling av at innhold ikke krenker andres opphavsrettigheter. Dersom du ikke er sikker på om visse materialer krenker andres opphavsrettigheter, anbefaler vi at du først søker juridisk bistand.

For å påskynde vår mulighet til å behandle din innsigelse, vennligst send oss din melding ved å bruke følgende format:

1. Identifiser det spesifikke innholdet som har blitt feilaktig fjernet eller deaktivert. Vis hvor innholdet forekom på Expedias nettsed. Vennligst skaff URL-adressen hvis mulig.

2. Oppgi ditt navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, og en erklæring om at du samtykker til jurisdiksjonen til den føderale distriktsretten for distriktet adressen din tilhører, eller hvis adressen din er utenfor USA, det juridiske distriktet hvor Expedia, Inc. har tilhold i, og at du godtar forkynnelse av stevning fra den parten som rapporterte ditt innhold, eller denne partens agent.

3. Inkluder følgende erklæring: ”Jeg erklærer, vel vitende om at jeg kan bli tiltalt for mened hvis jeg gir uriktige opplysninger, at jeg i god tro mener at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller feilidentifisering.”

4. Signer papiret.

5. Send den skriftlige meddelelsen til følgende adresse:
Expedia, Inc.
Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
1111 Expedia Group Way West
Seattle, WA 98119
UNITED STATES

For ytterligere spørsmål om denne prosessen for Expedia, vennligst send oss en e-post på exp-copyright@expedia.com.

Endringer av disse vilkår og betingelser

Expedia, Inc. forbeholder seg retten til å endre de vilkår, betingelser og meddelelser som dette nettstedet tilbys under.

Generelt

Denne avtalen er underlagt norsk lovgivning. Du godtar at domstolen i Oslo er den eneste kompetente domstol i alle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med bruken av dette nettstedet. Bruk av dette nettstedet er ikke tillatt i jurisdiksjoner som ikke gir alle bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene virkning, herunder, uten begrensning, dette avsnittet.

For kundeservice vennligst klikk her. For andre spørsmål og uklarheter, vennligst send en henvendelse til:
Expedia Customer Relations
PO Box 70720
LONDON EC1P 1GW
UK

Expedia, Inc. kan, og du kan ikke, overdra, overføre, sette bort til underleverandør eller delegere rettigheter, plikter eller ansvar etter disse vilkår og betingelser.

Du samtykker i at det ikke eksisterer noe joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentforhold mellom deg og Expedia, Inc. som følge av denne avtalen eller bruken av dette nettstedet.

Expedia, Inc. sin ytelse etter denne avtalen er underlagt eksisterende lover og rettslige prosesser, og ikke noe i denne avtalen innebærer unntak fra Expedia, Inc. sin rett til å etterkomme forespørsler og krav fra politimyndigheter vedrørende din bruk av nettstedet eller informasjon som gis til eller samles inn av Expedia, Inc. med hensyn til slik bruk.

Dersom noen del av denne avtalen anses som ugyldig eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lovgivning, herunder, men ikke begrenset til, garantiansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene ovenfor, skal den ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsen anses som avløst av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som nærmest mulig tilsvarer formålet med den opprinnelige bestemmelsen og resten av avtalen skal fortsatt gjelde.

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg, kunden, og Expedia, Inc. med hensyn til dette nettstedet og den erstatter alle tidligere eller samtidige kommunikasjoner og forslag, enten elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom kunden og Expedia, Inc. med hensyn til dette nettstedet. En printet versjon av denne avtalen og av enhver meddelelse som gis i elektronisk form skal tillates i rettslige eller administrative saksanlegg som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne avtalen i samme utstrekning og underlagt de samme vilkår som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som opprinnelig er frembrakt og opprettholdt i trykt form.

Fiktive navn på selskaper, produkter, personer, karakterer og/eller data som er nevnt her, er ikke ment å representere noe ekte individ, selskap, produkt eller hendelse.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt her, er forbeholdt.

© 2000 - 2020 Expedia, Inc. Med enerett. Expedia, Inc., 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, USA.