PDF

BRUKSVILKÅR

Sist revidert: 15.02.24
Hei og velkommen! Takk for at du tar deg tid til å lese disse bruksvilkårene («vilkårene»).
Disse vilkårene er viktige siden de, sammen med e-posten med bestillingsbekreftelsen («bestillingsbekreftelsen»), angir de juridiske vilkårene for reisetjenestene som du får tilgang til gjennom tjenesten vår. De dekker også all samhandling eller kommunikasjon mellom oss og deg via tjenesten vår.
Din bruk av tjenesten betinges av at du godtar disse vilkårene. Hvis du skal bestille en reisetjeneste, må du også godta disse vilkårene. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten eller bestille en reisetjeneste.
Vi kan når som helst endre disse vilkårene, og din bruk av tjenesten etter slike endringer i vilkårene er betinget av at du godtar de oppdaterte vilkårene. Vi anbefaler at du lagrer eller skriver ut et eksemplar av disse vilkårene.
I disse vilkårene gjelder følgende:
«Vi», «oss» eller «vår» henviser til Expedia, Inc., et selskap i Washington med forretningskontor på 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119 i USA, som leverer tjenesten.
«Expedia Travel» henviser til Travelscape, LLC, et selskap som er registrert og hjemmehørende i USA med forretningskontor på 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, USA
«Vår gruppe av selskaper» viser til oss, våre datterselskaper og partnerselskaper.
«Våre partnere» viser til partnernettsteder, nettsteder under samme varemerke eller tilkoblede nettsteder som vår gruppe av selskaper bruker til å levere innhold eller tjenester.
«Vår tjeneste», «tjenesten vår» og «tjenesten» viser til vår formidling av nettsteder, apper og nettbaserte verktøy.
«Reiseleverandør» viser til reiseleverandøren som gir deg tilgang til reisetjenestene via vår tjeneste.
«Reisetjenester» viser til reisetjenestene den eller de aktuelle reiseleverandøren(e) gir deg tilgang til via vår tjeneste, for eksempel overnattingssteder, flyreiser, leiebiler, aktiviteter osv.
«Du» viser til deg, den reisende, som bruker tjenesten vår eller foretar en bestilling via tjenesten.
Les nøye gjennom disse vilkårene.
Avsnitt 1 Regler og restriksjoner
I tillegg til disse vilkårene vil også andre vilkår og betingelser fra reiseleverandører (for eksempel flyselskapets vilkår for transport, overnattingsstedets vilkår og betingelser eller leiebilselskapets leieavtale) gjelde for bestillingen («regler og restriksjoner»).
Før du kan bestille, må du godta reglene og restriksjonene til reiseleverandøren du velger (for eksempel betaling av forfalte beløp, refunderbarhet, avbestillingsgebyrer, tilgangsbegrensninger, bruk av billetter eller tjenester osv.). Du får se de aktuelle reglene og restriksjonene før du foretar en bestilling, og de er innlemmet i disse vilkårene gjennom referanse.
Hvis du bryter en reiseleverandørs regler og restriksjoner, kan bestillingen bli kansellert og du kan nektes tilgang til den aktuelle reisetjenesten. Du kan også miste pengene du har betalt for en slik bestilling, og vi eller reiseleverandøren kan debitere kontoen din for de kostnader vi eller de pålegges som følge av et slikt brudd.
Reiseleverandører kan være enkeltpersoner som agerer som forbruker-til-forbruker-leverandør, eller profesjonelle som agerer som bedrift-til-forbruker-leverandør. På vår tjeneste merker vi annonser med «privat vert» eller «privat leverandør» når reiseleverandøren har gitt beskjed om at de fungerer som en enkeltperson (ikke som næringsdrivende). Hvis du inngår en avtale med en enkeltperson som forbruker-til-forbruker-leverandør, må du være klar over at forbrukerlovgivningen ikke gjelder for kontrakten du inngår med reiseleverandøren. Reiseleverandøren er ene og alene ansvarlig for å avgjøre om de fungerer som forbruker eller virksomhet, samt for fremstillingene de gir deg angående sin status.
I enkelte land vil Expedia Travel, når betalingen mottas i forbindelse med bestillingen, være reiseleverandøren som gir deg tilgang til reisetjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, reisetjenester levert i EU i henhold til artiklene 28 og 306-310 i EUs merverdiavgiftsdirektiv 2006/112/EF og tilsvarende lokal lovgivning som måtte gjelde I slike tilfeller er reglene og restriksjonene lik vilkårene til underleverandøren (for eksempel flyselskapets vilkår for transport, overnattingsstedets vilkår og betingelser eller leiebilselskapets leieavtale).
Avsnitt 2 Bruk av tjenesten
Våre regler
Vi tilbyr tjenesten for å hjelpe deg med å finne informasjon om reisetjenester samt hjelpe deg med å bestille disse reisetjenestene. Tjenesten tilbys ikke for noen andre formål.
Vi ønsker å gi deg mange reisemuligheter gjennom tjenesten. Tjenesten presenterer ingen komplett liste over tilgjengelige reisealternativer på et bestemt reisemål eller som svar på en bestemt søkespørring. Reisetjenester som kan bestilles gjennom tjenesten vår og andre reisealternativer, kan også være tilgjengelige for bestilling via andre distribusjonskanaler.
Du godtar at:
 • du kun vil bruke tjenesten til personlige og ikke-kommersielle formål
 • du minst må være 18 år og ha myndighet til å inngå kontrakter
 • du vil bruke tjenesten på lovlig måte og i samsvar med disse vilkårene
 • alle opplysninger du oppgir er sanne, presise, oppdaterte og fullstendige
 • hvis du har en konto hos oss, vil du:
 • beskytte dine kontoopplysninger
 • stå ansvarlig for din og andres bruk av kontoen din
 • hvis du bestiller på vegne av andre, gjelder følgende:
 • du innhenter deres tillatelse før du handler på vegne av dem
 • du informerer dem om vilkårene som gjelder for bestillingen (inkludert reglene og restriksjonene) og forsikrer deg om at de godtar slike vilkår
 • du er ansvarlig for å betale eventuelle skyldige beløp, for å foreta endrings-/avbestillingsforespørsler og for andre forhold knyttet til bestillingen.
Du erklærer at du ikke skal:
 • utføre falske eller bedragerske bestillinger
 • få tilgang til, overvåke eller kopiere innhold på tjenesten vår ved hjelp av roboter, datasøkemotorer, skjermskrapere eller andre automatiserte eller manuelle metoder
 • bryte restriksjonene i noen overskrifter om utelukkelse av roboter på vår tjeneste, eller forbigå eller omgå andre tiltak som er etablert for å hindre eller begrense tilgangen til tjenesten
 • gjennomføre noen tiltak som innebærer eller kan innebære, en urimelig eller stor belastning på infrastrukturen
 • dyplenke til noen del av tjenesten vår
 • «ramme», «speile» eller på annen måte bygge inn noen del av tjenesten vår på et annet nettsted.
Tilgang
Vi kan, i god tro, avvise tilgang til tjenesten vår når som helst og uansett grunn. Vi kan også når som helst forbedre og endre tjenesten vår.
Konto
For å opprette en konto må du være minst 18