Fortsett til sidens hovedinnhold
Starten på sidens hovedinnhold

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BESTILLING

 


 

Tjenestene som tilbys av Expedia (som definert nedenfor) kan bare brukes av Kunder som først har lest disse Generelle vilkår og betingelser for bestilling og akseptert dem uten forbehold ved å klikke på den relevante boksen for dette formål. Det er ikke mulig å fortsette med bestillingsprosessen uten denne aksepten. Kunden påtar seg å oppfylle forpliktelsene i disse vilkårene og betingelsene. Avtalen mellom Kunden og Expedia trer i kraft straks Expedia gir Kunden skriftlig bestillingsbekreftelse på e-post.

Kunder bør lagre og/eller skrive ut en kopi av disse vilkårene og betingelsene for fremtidig referanse ved bestilling.

Punkt 1. Definisjoner og omfang

1.1. Definisjoner

Følgende definisjoner har samme betydning uansett om de benyttes i entall eller flertall.

"Kunde" betyr en kunde som reserverer og/eller bestiller en eller flere Tjenester som tilbys på Nettstedet.

"Reisemåltjeneste" betyr tilbud om billetter til arrangementer eller turistattraksjoner på reisemål, for eksempel konserter eller guidede turer.

"Expedia" betyr Expedia, Inc. og/eller Expedia Travel.

"Expedia, Inc." betyr Expedia, Inc, med registrert kontor i 333 108 Avenue NE Bellevue, WA 98004, USA.

"Expedia Travel" betyr Travelscape LLC, et selskap som er innlemmet og for alle formål hjemmehørende i USA, med registrert kontor i 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.

"TPX" betyr Travel Partner Exchange S.L. med registrert kontor i Calle Villalba Hervas 9, Planta 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

"Generelle vilkår og betingelser" betyr disse generelle vilkårene og betingelsene for bestilling og bruk, som endret fra tid til annen.

"Pakkereise" betyr en Tjeneste som definert i punkt 3.5 i disse Generelle vilkår og betingelser.

"Regler og begrensninger" betyr vilkårene og betingelsene som gjelder for Leverandørene som Kunden har inngått en separat kontrakt med.

"Tjeneste" betyr en tjeneste som tilbys på Nettstedet, som bestilling av transporttjenester, overnattingstjenester, leiebiltjenester, Reisemåltjenester, forsikring og pakkereiser.

"Leverandør" betyr en leverandør av Tjenester, som et flyselskap, et hotell, en turoperatør (herunder Expedia Travel), et bilutleiefirma, en forsikringsleverandør eller en leverandør av Reisemåltjenester.

"Nettsted" betyr nettstedet www.expedia.no.

1.2. Omfang

Disse Generelle vilkårene og betingelsene gjelder for tilbud og levering av Tjenestene av Expedia, Inc. Expedia, Inc. driver Nettstedet, som fungerer som et grensesnitt mellom Kunden og de ulike Leverandørene som tilbyr Tjenestene, inkludert Expedia Travel.

Disse Generelle vilkårene og betingelsene er underlagt Leverandørenes Regler og begrensninger, som er gjort tilgjengelig for Kunden og som Kunden før bestilling gjennomføres og som Kunden også aksepterer i det øyeblikket en bestilling faktisk foretas. Det er Kundens ansvar å gjøre seg kjent med Leverandørenes Regler og begrensninger. Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og de spesifikke vilkårene fra den relevante Leverandøren kan ses på nytt her http://www.expedia.no/p/support/check-in . Spesifikke Regler og begrensninger for Leverandører av overnattingstjenester gjøres tilgjengelig før bestilling.

De Generelle vilkårene og betingelsene kan når som helst endres av Expedia, Inc. uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er akseptert av Expedia, Inc. på vegne av de(n) aktuelle Leverandøren(e). Det er derfor viktig av Kunden leser, lagrer og/eller skriver ut en kopi av de Generelle vilkårene og betingelsene når bestillingen gjøres, slik at Kunden er klar over hvilke bestemmelser som gjelder.

Punkt 2. Bestillinge via Nettstedet

2.1. Kundens rettslige handleevne

Nettstedet hjelper Kunden med å finne reiseprodukter og foreta de nødvendige bestillingene, og fungerer som et grensesnitt i transaksjonene med Leverandørene. Kunden må være minst 18 år gammel, ha rettslig handleevne til å påta seg kontraktsrettslige forpliktelser, ha nødvendig samtykke eller myndighet til å handle for eller på vegne av personer som er inkludert i bestillingen, og må bruke Nettstedet i samsvar med disse Generelle vilkårene og betingelsene og Nettstedets vilkår for bruk.

Kunden er ansvarlig for sine aktiviteter på Nettstedet (økonomisk eller på annen måte), inkludert mulig bruk av eget brukernavn og passord. Kunden garanterer at den informasjon som Kunden legger inn om seg selv på Nettstedet og eventuelt om sitt reisefølge, er nøyaktig.

All bruk av Nettstedet som er uredelig eller i strid med disse Generelle vilkårene og betingelsene, gir grunnlag for å nekte Kunden tilgang til Tjenestene som tilbys av Expedia og Leverandørene, eller til øvrige funksjoner på Nettstedet.

2.2. Bekreftelse og avbestilling av bestillinger

2.2.1 Bekreftelse

Bekreftelse av en bestilling, som inneholder de vesentligste elementene, som beskrivelse av de(n) bestilte Tjenesten(e) og prisen, sendes til Kunden via e-post. Hvis Kunden ikke mottar en bekreftelse via e-post innen 24 timer etter at bestillingen er foretatt, må han/hun kontakte Kundeservice på reise@kundeservice.expedia.no.

Det avtales uttrykkelig at dataene som er lagret i informasjonssystemene til Expedia, Inc. og/eller dets Leverandører, er bevis med hensyn til bestillingene som Kunden har gjort. Data som er lagret på datamaskiner eller elektroniske medier, er gyldige bevis, og skal derfor aksepteres på samme måte og med samme bevisverdi som et fysisk, skriftlig dokument.

2.2.2 Avbestilling

Avbestillinger kan kum gjøres via telefon ved å ringe 24159914 eller ved pålogging på din personlige konto. Alle slike forespørsler vil bli behandlet på vegne av de involverte Leverandørene.

Hvis Kunden avbestiller hele eller deler av en bestilling, kan det hende at Kunden må betale en kompensasjon for å dekke kostnadene for reisearrangementene som allerede er pådratt. I tillegg til dette kan de aktuelle Leverandørene pålegge avgifter. Når en avbestilling gjelder flere enn én person i bestillingen, vil alle aktuelle avbestillingsgebyrer gjelde for hver person i bestillingen. I enkelte tilfeller kan avbestillingskompensasjonen som må betales til den aktuelle Leverandøren, beløpe seg til hele verdien av den bestilte reisen, slik at Kunden ikke mottar noen tilbakebetaling. Det kan hende at delvis avbestilling, dvs. avbestilling av et bestemt arrangement, uten å tape verdien av det bestemte arrangementet, ikke er mulig.

Den aktuelle Leverandøren kan kreve en avgift ved avbestilling eller endring av en bestilling – se Reglene og begrensningene som ble angitt i bestillingsprosessen for mer informasjon.

Hvis Kunden ikke møter opp ved avreise, har Kunden ikke krav på noen refusjon.

Vi forbeholder oss retten til å annullere din bestilling dersom full betaling ikke er mottatt i tide.

Kunden har ikke automatisk angrerett, med mindre slik rett er gitt av den enkelte Leverandør etter deres Regler og begrensninger (som gjøres tilgjengelig til Kunden før bestilling).

2.2.3 Endring av bestilling

Hvis Kunden etter å ha foretatt en bestilling ønsker å endre reisen med hensyn til reisedato, reisemål, stedet der reisen starter, overnatting eller transportmetode, må Kunden ringe 241 59914. En avgift kan påløpe fra den enkelte Leverandøren ved endring av en bestilling – vennligst se Reglene og begrensningene som ble angitt i bestillingsprosessen for flere detaljer. For å endre en bestilling som Kunden har gjort, må Expedia, Inc. vanligvis avbestille den opprinnelige bestillingen, noe som kan resultere i at Leverandørene krever kompensasjon og/eller gebyrer opp til hele verdien av den bestilte reisen, og Kunden må betale kostnaden ved en ny bestilling.

2.2.4 Tilbakebetalinger

Ved refusjon til Kunden etter de ovennevnte fradrag, vil de relevante beløpene bli tilbakeført av den part som mottok den opprinnelige betalingen (som Expedia, Inc, en Leverandør eller en annen part slik det fremgår av Kundens kredittkort- eller bankkontoutskrift), til betalingskortet som ble brukt til den opprinnelige bestillingen. Eventuelle bestillingsavgifter vil ikke bli tilbakebetalt. Kunder bør være oppmerksomme på at refusjon av flyreisebestillinger kan ta opptil seks måneder.

2.2.5 Billettpriser med restriksjoner

Med mindre noe annet er oppgitt av Kunden, antas det at Kunden ønsker de billigste Tjenestene. Slike tjenester (f.eks. økonomiklasse) vil kunne leveres uten mulighet til endring eller avbestilling. I slike tilfeller kan ikke Tjenestene leveres på noen annen måte eller til en annen tid eller på et annet sted enn det som er avtalt.

2.3. Reisedokumenter

Reisedokumentene for en Tjeneste som bestilles gjennom Nettstedet, sendes til e-postadressen som ble oppgitt av Kunden da bestillingen ble foretatt.

Hvis det mot formodning kreves fysiske reisedokumenter, sendes disse til adressen som ble oppgitt av Kunden da bestillingen ble foretatt. Reisedokumenter kan bare leveres til adresser i Norge, og vil ikke bli levert til adresser i andre land. Expedia, Inc. forbeholder seg retten til å kreve et ikke-refunderbart gebyr, som vil bli varslet på bestillingstidspunktet, for å sende reisedokumenter med kurerpost til Kunder.

Hvis levering av reisedokumenter ikke er mulig på grunn av feil som Kunden har gjort ved oppgivelsen av hans/hennes personopplysninger, skal verken Leverandøren eller Expedia, Inc. holdes ansvarlig.

2.4 Betaling til forskjellige parter

Kunden kan bli belastet av flere enn én part i forbindelse med en bestilling, for eksempel av Expedia, Inc, en Leverandør eller en annen tredjepart slik det fremgår av Kundens kredittkort- eller bankkontoutskrift, avhengig av hvilke Tjenester som bestilles. Totalbeløpet vil imidlertid ikke overskride totalprisen for Tjenestene.

Punkt 3. Spesifikke tjenester

Expedia, Inc. driver Nettstedet som fungerer som et grensesnitt mellom Kunden og Leverandørene med hensyn til å tilby og levere alle Tjenestene.

Formålet med denne paragrafen er å redegjøre for vilkårene og betingelsene for bruk av Tjenestene som leveres av Leverandørene. Denne informasjonen er ikke utfyllende, og den erstatter ikke Leverandørens Regler og begrensninger. Hvis det skulle være motstrid eller uoverensstemmelser mellom de Generelle vilkårene og betingelsene og Reglene og begrensningene, skal Reglene og begrensningene ha forrang. Leverandørenes Regler og begrensninger gjøres tilgjengelig før bestilling. Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling. Med mindre det foreligger regulatoriske krav som tilsier det motsatte, skal ikke denne informasjonen gi grunnlag for noen forpliktelser eller ansvar for Expedia, Inc.

Med mindre det foreligger regulatoriske krav som tilsier det motsatte, skal ikke denne informasjonen gi grunnlag for noen forpliktelser eller ansvar for Expedia, Inc.

3.1. Flytransporttjenester

Flytransporttjenester kan tilbys separat eller som en del av en pakkereise, og er underlagt Reglene og begrensningene (inkludert betingelser for frakt, billettprisregler og restriksjoner) til Leverandøren. Reglene og begrensningene kan omfatte restriksjoner og/eller avgifter for avbestillinger og endringer Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og de spesifikke vilkårene fra den relevante Leverandøren kan ses på nytt her.

Priser og avgifter for noen lavprisflyvninger som starter utenfor Norge kan være i en annen valuta (for eksempel euro). Vi vil gi et estimat for disse prisene og avgiftene i norske kroner. Det reelle beløpet som lavprisselskapet belaster deg kan avvike noe på grunn av at ulike kortutstedere benytter varierende valutakurser. I tillegg kan din beregning inkludere en transaksjonsavgift fra din kortutsteder for å gjennomføre transaksjonen. Expedia har ikke noe å gjøre med disse tilleggsavgiftene, og vil ikke holdes ansvarlig for noen avgifter relatert til varierende valutakurser eller avgifter fra kortutstedere.

3.1.1. Vilkår og betingelser for flytransport

Det er Kundens ansvar å følge instruksjonene fra flyselskapet og/eller turoperatøren, spesielt med hensyn til innsjekkingstider for flyvninger. Særskilt anerkjenner og samtykker Kunden i at:

 • Expedia har ingen kontroll over tildelingen av seter, selv når de er forhåndsbestilt hos flyselskapet, og kan ikke gi noen garanti om at spesifikke seter er tilgjengelig ved avreise.

 • Expedia har ingen kontroll over noen angivelse av hvor lang tid flyvninger som tilbys av en Leverandør av den relevante flytransporten, og slike tidsangivelser gis kun for veiledning og er gjenstand for endringer og bekreftelse.

 • Det er Kundens ansvar å bekrefte sin returflyvning i samsvar med kravene fra Leverandøren av den relevante flytransporten.

 • Hvis Kunden bestiller en tur-retur-reise og ikke benytter den utgående flyvningen, kan flyselskapet kansellere returflyvningen uten refusjon. Dette gjelder også hvis returflyvningen ikke benyttes, og hvis reisen ikke benyttes i det hele tatt. Rabattkuponger for flyreiser må brukes i rekkefølge.

 • Ved spesielle flyvninger eller charterflyvninger, gis navnet på flyselskapet, flytidene, flytype, reiseruten og mulige mellomlandinger kun som en indikasjon med hensyn til reisens utgående flyvninger og returflyvninger. I samsvar med Reglene og begrensningene for en Leverandør, kan disse flyvningene, flytypene og flightnumrene endres, og kan flyttes med opptil 24 timer, selv etter bekreftelse.

 • Tilleggsavgifter kan kreves av enkelte flyselskaper for måltider, bagasje, valg av sete osv. Expedia er ikke ansvarlig for slike avgifter, og all informasjon om kostnader som vises på Nettstedet er kun for informasjon og kan når som helst endres av flyselskapet.

 • Kunden må overholde alle av Leverandørens Regler og begrensninger som gjelder for transport av gravide kvinner.

 • Kunden må overholde Leverandørens Regler og begrensninger som gjelder for transport av barn, og spesielt at barn som er eldre enn 2 år på returdatoen må ha en returbillett til barnepris for både utgående og innkommende flyvninger. Kunder som ikke overholder dette, vil ikke være berettiget til refusjon av seteavgifter som pådras under reisen. Barn under 2 år vil ikke bli tildelt eget sete i flyet, med mindre det er bestilt til barnepris. Barn under 15 år som reiser alene vil kun bli transportert i samsvar med Leverandørens Regler og begrensninger.

Regler og begrensninger fra Leverandører av flytransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og de spesifikke vilkårene fra den relevante Leverandøren kan ses på nytt her. For ytterligere veiledning om forberedelser til en flyvning, vennligst se Expedias online kundeservice her.

3.1.2 Kombinerte énveisbilletter.

Expedia, Inc. kan tilby Kunden muligheten til å bestille en kombinasjon av to énveisbilletter i stedet for en tur-retur-billett. Kombinasjon av énveisbilletter kan gi større valgfrihet med hensyn til flyvninger, er ofte billigere og kan kombineres med samme flyselskap eller med forskjellige flyselskaper.

I motsetning til tur-retur-billetter er hver énveisbillett underlagt sine egne regler, begrensninger og avgifter. Hvis én av disse flyvningene endres av flyselskapet (f.eks. kansellering eller endring av tidspunkt) slik at Kunden må endre den andre flyvningen, er Kunden ansvarlig for eventuelle avgifter i forbindelse med endring av den andre flyvningen.

3.1.3. Administrative forskrifter og/eller helseforskrifter

Internasjonale reiser: Du er ansvarlig for å sikre at du tilfredsstiller utenlandske krav til adgang og at dine reisedokumenter, slik som pass og visum (transitt-, forretnings-, turist- eller annet visum), er i orden og at ethvert annet utenlandsk krav til adgang er tilfredsstilt. Expedia har ingen særskilt kunnskap om utenlandske krav til adgang eller reisedokumenter. Vi råder våre kunder til å gjennomgå reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og veiledninger som er utstedet av de relevante myndighetene før reise bestilles til internasjonale destinasjoner.

Helse: Anbefalte reisevaksinasjoner kan endres og du bør konsultere din lege for gjeldende anbefalninger før avreise. Det er ditt ansvar å forsikre deg om at du tilfredsstiller alle krav til helsetilstand for adgang, skaffer de anbefalte vaksiner, tar alle anbefalte medisiner og følger alle medisinske anbefalninger med hensyn til reisen din. Medisinske råd online for reisende kan finnes på Helsedirektoratets veiviser Helsenorge.no (https://helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Reiser-og-helserad.aspx). For medisinske råd i forbindelse med din reise bes du ellers kontakte din lege.o

Norske statsborgere rådes til å kontakte norske passmyndigheter for å få mer informasjon om krav til pass (https://www.politi.no/tjenester/pass/). For informasjon om krav til visum rådes Kunder til å kontakte ambassaden til landet de planlegger å besøke. Innbyggere som ikke er norske statsborgere, rådes til å kontakte sin ambassade eller passkontor for å få informasjon og råd om hvilke krav som stilles for pass og visum i landet de planlegger å besøke (og for retur til Norge).

Insektutryddelse: Selv om det ikke er vanlig, forbeholder de fleste land seg retten til å foreta insektsutryddelse i et fly hvis det er en opplevd trussel mot folkehelsen, landbruk eller miljøet. Verdens Helseorganisasjon og Den Internasjonale Sivile Luftfartsorganisasjonen har godkjent følgende fremgangsmåter for insektutryddelse: (1) spraye flykabinen med et aerosolbasert insektmiddel mens passasjerene er om bord, eller (2) behandle flyets interiøroverflater med et restinsektsmiddel mens passasjerene ikke er om bord.

Vennligst merk: Det kan ofte ta noe tid å få visum, så Kunder rådes til å søke i god tid. Kravene kan endres og du bør sjekke oppdatert informasjon før bestilling og avgang. Vi aksepterer ikke noe ansvar hvis du nektes adgang på en flyvning eller inn i et land som følge av at du ikke har med deg riktig og tilfredsstillende pass, visum eller andre reisedokumenter som kreves av flyselskap, myndighet eller land, herunder land hvor du kun har transitt. Dette omfatter alle stopp som gjøres av flyet, selv om du ikke må forlate flyet eller flyplassen.

Selv om de fleste reiser, inkludert reiser til internasjonale destinasjoner, gjennomføres uten hendelser, involverer reiser til visse destinasjoner høyere risiko enn andre. Expedia oppfordrer passasjerer til å gjennomgå alle reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som gis av Utenriksdepartementet før bestilling av reise til internasjonale destinasjoenr. Informasjon om tilstanden i ulike land og risikonivået for reiser til bestemte internasjonale destinasjoner er tilgjengelig fra følgende kilder:

(a) http://www.landsider.no/traveladvice/

(b) +47 23 95 00 00

Alle reisende som ønsker å reise til eller via USA under VWP (Visa Waiver Program), må søke om tillatelse til å reise ved å bruke det elektroniske systemet for reisetillatelse (ESTA). Sørg for nok tid når du søker gjennom ESTA. Det anbefales at slike søknader sendes minst 72 timer før avreise. Mer informasjon finnes på nettstedet til det amerikanske Department of Homeland Security på https://esta.cbp.dhs.gov.

Mange land introduserer nye krav om at flyselskaper må oppgi personopplysninger om alle reisende på deres fly. Personopplysningene vil bli samlet inn på flyplassen når en Kunde sjekker inn, eller i enkelte tilfeller når Kunden gjennomfører sin bestilling. Derfor rådes Kunden til å sette av ekstra tid til innsjekking.

3.1.4. Spesialpriser

Flyrutene som tilbys, kan inkludere spesialpriser som gir beste pris, men som ikke nødvendigvis flyr den mest direkte ruten. Noen reiseruter krever bytte av fly på veien. En flyvning som beskrives som direkte, er en flyvning der det ikke er nødvendig å bytte fly under reisen, men som kan ha mellomlandinger for å fylle på drivstoff eller slippe passasjerer på og/eller av. Informasjon om eventuelle mellomlandinger vises under bestillingsprosessen, og er tydelig angitt både på Nettstedet og i Kundens e-postbekreftelse.

Mange, men ikke alle, flyselskaper har spesialpriser for barn under to år og pensjonister. Disse rabattene avhenger av flyselskapet, den aktuelle flyvningen, antall ledige seter og passasjerens alder.

Opptjente flyreiser og kuponger fra bonusprogrammer kan ikke brukes ved bestilling av flyvninger gjennom Nettstedet.

Hvis Kunden har fått en rabatt, vil de tilknyttede spesialprisene bli vist under bestillingsprosessen før han/hun bekrefter bestillingen.

3.1.5. Ansvar

Kunden gjøres oppmerksom på at et flyselskaps ansvar for død, personskade og andre skader vanligvis er begrenset av nasjonal lovgivning, av en internasjonal traktat om flytransport eller av flyselskapets egne Regler og begrensninger, inkludert selskapets betingelser for transport.

3.1.6. Elektronisk billett

En elektronisk billett er en billett som ikke har en fysisk form. Når denne typen billett brukes, må Kunden gå til innsjekkingsskranken til det aktuelle flyselskapet og fremvise et gyldig reisedokument (pass, visum, identitetskort osv.) for å få ombordstigningskortet. Kunden må overholde tidspunktene for innsjekking.

3.1.7. Ingen erstatningspassasjerer

Passasjerer på flyvninger kan ikke erstattes av andre personer.

3.1.8. Gjeldende flyselskaper

Kunder gjøres oppmerksom på at i enkelte tilfeller kan flyvninger som er bestilt fra ett flyselskap, bli operert av et annet flyselskap. Informasjon om opererende flyselskap, der det er annerledes, angis på Nettstedet. Opererende flyselskap vil belaste Kunden for flyvningen, og vil vises som selger på Kundens kredittkort- eller bankkontoutskrift. Betaling kan også belastes av andre Leverandører for Tjenestene som er bestilt, men totalbeløpet vil ikke overstige totalprisen for Tjenestene.

3.1.9. Kompensasjon når ombordstigning nektes

Hvis et flyselskap kansellerer eller utsetter en flyvning, ikke kan levere tidligere bekreftet plass, ikke stopper på Kundens reisemål eller forårsaker at Kunden kommer for sent til en tilknyttet flyvning der Kunden har en reservasjon, kan Kunden være berettiget til visse former for kompensasjon fra flyselskapet.

3.1.10. Ekstra administrasjonsavgifter for bestillinger som gjøres via telefon

En ekstra, ikke–refunderbar administrasjonsavgift kan tilkomme for flyvninger som bestilles frittstående gjennom Expedias kundestøttesenter. Kunder vil bli informert om administrasjonsavgiften av deres kundebehandler under bestillingssamtalen.

3.2. Overnattingstjenester

Overnatting kan tilbys separat eller som en del av en pakkereise. For Tjenestene gjelder Reglene og begrensningene til Leverandøren som tilbyr overnattingen. Reglene og begrensningene kan omfatte restriksjoner og/eller avgifter for avbestillinger og/eller endringer som pålegges av Leverandørene.

I henhold til punkt 3.2.6 og 3.2.7, enhver forhåndsbetalt hotellbestilling og hotellbestilling gjennom Expedia Upublisert Pris krever at Kundens kredittkort belastes hele betalingen ved bestilling. Andre hotellbestillinger vil kreve bank- eller kredittkortdetaljer for å sikre reservasjonen, og endelig betaling vil skje direkte med hotellet under oppholdet. Se informasjonen som vises under bestillingsprosessen for å fastslå hvordan og når betalingen skal gjennomføres. Prisene som vises på Nettstedet, inkluderer ingen gebyrer eller avgifter for valgfrie tillegg, inkludert varer fra minibaren eller telefonsamtaler.

Du kan ikke bestille mer enn 8 rom for det samme hotellet de samme dagene. Hvis vi fastsetter at du har bestilt mer enn 8 totalt over forskjellige bestillinger, kan vi kansellere din bestilling, og belaste deg for et avbestillingsgebyr, hvis dette er aktuelt. Hvis du har betalt et ikke-refunderbart depositum, vil innskuddet ditt bli tapt.Hvis du ønsker å bestille 9 eller flere rom må du ta kontakt med Expedias gruppereisespesialist over telefon eller ved å fylle ut gruppereiseskjema på nettet. En av våre gruppereisespesialister vil undersøke din forespørsel og ta kontakt med deg for å fullføre din bestilling. Det er mulig at vi vil be deg om å underskrive en kontrakt og/eller betale et ikke-refunderbart depositum.

Hvis en Kunde ikke møter frem til den første natten som er bestilt, og planlegger å sjekke inn for etterfølgende netter som er omfattet av bestillingen, må Kunden senest på den opprinnelige datoen for innsjekking bekrefte endringene overfor Expedia, for å hindre at hele reservasjonen avbestilles. Hvis Kunden ikke bekrefter endringene av reservasjonen overfor Expedia kan hele reservasjonen avbestilles og tilbakebetaling vil kun skje i henhold til Reglene og begrensningene som gjelder for den relevante Leverandøren slik de er opplyst ved bestilling.

En Kunde som ikke avbestiller eller endrer reservasjonen før avbestillingsperioden som gjelder for hotellet, og som varierer fra hotell til hotell (vanligvis 24 til 72 timer før ankomstdatoen), må betale de gebyrer som fremgår av Reglene og begrensningene for hotellbestillingen. Kunder må være oppmerksomme på at noen hoteller ikke tillater endringer eller avbestillinger av reservasjoner etter at de er foretatt, og slike restriksjoner fremgår av Reglene og begrensningene for hotellbestillingen.

3.2.1. Bruk av rom

Kunden gjøres oppmerksom på at rom normalt bare er tilgjengelig fra 14.00, og må forlates innen 12.00, uavhengig av ankomst- eller avreisetidspunkt eller hvilken type transport som brukes.

Enkeltrom har vanligvis én seng, og det må ofte betales et tillegg for disse rommene. Dobbeltrom har vanligvis enten to enkeltsenger eller én dobbeltseng.

3.2.2. Klassifisering

Angivelsen av komfortnivået for hoteller som gis i beskrivelsene på Nettstedet, tilsvarer en klassifisering som er basert på lokale standarder i vedkommende land, og som kan avvike fra standardene i Norge. Denne klassifiseringen gis kun som en indikasjon. Kunder må være oppmerksomme på at standardene kan variere mellom hoteller i samme klasse i forskjellige land, og til og med i samme land. Det er viktig å lese de enkelte hotellbeskrivelsene nøye. Overnatting på alle hoteller, uansett rating, er i standardrom med mindre noe annet er angitt.

 • 1 stjerne: Disse har de laveste prisene. Overnattingen oppfyller minimumskravene til fasiliteter, og er generelt rene og enkle.

 • 2 stjerner: Enkel overnatting med litt mer vekt på stil og omgivelser, men likevel til en lav pris. Fasilitetene og servicen er begrenset. Et visst antall fellesrom, en butikk, eller for eksempel en kafe kan være inkludert. Baderom er normalt sett delt.

 • 3 stjerner: For reisende som ønsker litt mer, og som verdsetter service, kvalitet, stil og komfort. Anbefales også for familier. Det vil normalt sett finnes en restaurant som minst serverer frokost, og noen ganger også lunsj og/eller middag. Konferanserom og noen ganger andre fasiliteter, for eksempel svømmebasseng eller tjenester for forretningsreisende, kan også være tilgjengelige.

 • 4 stjerner: Førsteklasses overnatting for mer krevende gjester. Det er lagt vekt på luksus, gjestfrihet og service. Ved disse pålitelige hotellene kan det forventes en restaurant av høy kvalitet og en rekke fasiliteter. Førsteklasses overnatting for forretningsreisende.

 • 5 stjerner: Overnatting i toppklasse som oppfyller de høyeste kravene. Disse hotellene tilbyr ulastelig personlig service, smakfulle og elegante fasiliteter og all mulig komfort. De beste hotellene i verden.

Fra tid til annen kan det, av tekniske årsaker (for eksempel at et hotell er overbooket som følge av konnektivitetsproblemer med hotellet), årsaker som skyldes force majeure (for eksempel at hotellet er stengt på grunn av storm) eller årsaker som skyldes handlinger fra tredjepart (for eksempel at det bestilte rommet er utilgjengelig på grunn av vedlikehold), hende at en hotellbestilling avbestilles eller endres. I et slikt teilfelle vil Expedia gjøre rimelige anstrengelser for å varsle Kunden om dette så snart som mulig og hvis mulig tilby alternativ innkvartering på et hotell som holder minst samme kategori med lignende tjenester. Hvis kunden ikke godtar dette tilbudet vil Expedia sørge for at alt som er betalt med hensyn til hotellbestillingen refunderes. Hvis mulig, for eksempel hvor et teknisk problem hos Expedia har medført at bestillingen ble avbestilt eller endret og slik avbestilling eller endringer direkte påfører Kunden tap, vil Expedia også betale rimelige kompensasjon til Kunden.

3.2.3. Aktiviteter

Fra tid til annen kan det hende at bestemte aktiviteter som tilbys av Leverandørene som fremkommer i beskrivelsen av overnattingsstedet på Nettstedet blir avlyst, for eksempel på grunn av værforhold eller force majeure, under opphold utenfor sesong eller hvis det nødvendige antallet deltakere for aktiviteten ikke oppnås. For sightseeing er rekkefølgen på de ulike turistattraksjonene kun medtatt som en indikasjon. Dette kan endres av Leverandørene.

3.2.4. Måltider

Hvis måltider inngår i en overnattingspakke, vil antallet måltider avhenge av antall overnattinger. Fullpensjon vil normalt inkludere frokost, lunsj og middag. Halvpensjon inkluderer normalt frokost og enten lunsj eller middag, avhengig av pakken. Overnatting som inkluderer hovedmåltider, starter vanligvis med middag på ankomstdagen, og avsluttes med frokost (ved halvpensjon) eller lunsj (ved fullpensjon) på avreisedagen. Det gis ingen refusjon hvis ett eller flere måltider ikke kan inntas.

Kunden gjøres oppmerksom på at drikke ikke er inkludert i måltidene, med mindre noe annet er angitt på Nettstedet. Hvis drikkevann ikke er tilgjengelig, må Kunden selv bære kostnaden ved å kjøpe dette.

Foreldre rådes til å ta med seg spesialmat for sine spedbarn, da dette ikke alltid er tilgjengelig lokalt.

3.2.5. Skatter

Lokale myndigheter i enkelte land kan pålegge tilleggsskatter (turistskatt osv.) som må betales lokalt. Kunden er alene ansvarlig for å betale slike tilleggsskatter.

3.2.6. Expedia Upublisert Pris-/Secret Saver-hoteller

Dersom tilgjengelig, kan Expedia Inc.s datterselskap, Hotwire, Inc., tilby ekstra, rabatterte hotelltilbud på Nettstedet. Disse hotellene, som kalles Expedia Upublisert Pris- eller "Secret Saver"-hoteller, er på flere viktige måter forskjellige fra andre hoteller som tilbys på Nettstedet. Navnet på og den nøyaktige adressen til hotellet vises ikke før etter at bestillingen er betalt. Alle bestillinger er endelige og kan ikke endres, refunderes, byttes, avbestilles eller overføres til en annen part. Kundens kredittkort vil bli belastet for beløpet som fremgår av bestillingen, selv om det bestilte oppholdet ikke benyttes. Romtype vil bli fastsatt av hotellet, basert på antall gjester som oppgis ved bestilling. Alle bestillinger er for opphold i rom der det ikke kan røykes (dersom slike rom er tilgjengelig). Tildeling av hotellrom gjøres ved innsjekking, og oppgraderinger er ikke tilgjengelige. Maksimalt antall Expedia Secret Saver-rom som kan bestilles samtidig, er seks. Alle Expedia Upublisert Pris-rom vil bli bestilt under samme navn, og gjesten som rommet er bestilt under, må være tilstede ved innsjekking. Expedia Upublisert Pris-hoteller er ikke kvalifisert for hotellbonuser eller klubbprogrammer. Ved innsjekking må gjester fremvise gyldig identifikasjon og kredittkort i eget navn (krav om størrelsen på tilgjengelig kreditt vil variere fra hotell til hotell). Det kan hende at debetkort ikke blir akseptert.

3.2.7 Betal online nå eller betal senere på hotellet

Ved bestilling av hotell kan Kunden få valget mellom betalingsmåtene å "betale online nå" eller "betal på hotellet senere". Dersom Kunden velger å "betale online nå", vil beløpet umiddelbart belastes kredittkortet i NOK av Expedia. Dersom Kunden velger "betal på hotellet senere", vil hotellet belaste Kundens kredittkort i hotellets lokale valuta på tidspunktet for oppholdet. I tillegg til eventuelle andre skatter og avgifter som er beskrevet i disse Generelle vilkår og betingelser som Kunden må betale, kan skatter og avgifter variere avhengig av hvilken betalingsmåte Kunden velger. Vennligst vær oppmerksom på at enkelte hoteller krever et depositum som kan være refunderbart eller ikke (vennligst se Leverandørens Regler og begrensninger). Rater for skatter og avgifter og valutakurser kan endre seg i perioden mellom bestilling og opphold. Kredittkortselskapet kan også kreve et valuta vekslingsgebyr. Expedia-kuponger kan kun brukes for bestillinger der man velger å "betale online nå".

3.3. Leiebil

Leiebiltjenester tilbys separat eller som en del av en Pakkereise. Disse tjenestene er underlagt Reglene og begrensningene til de respektive Leverandørselskap.

3.3.1. Betalingsmetode

Kunden som foretar bestillingen må fremvise gyldig kredittkort i hans/hennes navn når bilen hentes. Debetkort aksepteres ikke, og Kunden må undersøke hvilke kredittkort som aksepteres av Leverandøren.

Leverandøren kan sende en autorisasjonsforespørsel til kredittkortselskapet under leieperioden i form av et depositum, som oppbevares av Leverandøren. Kunden må derfor kontakte sitt kredittkortselskap for å forsikre seg om at beløpsgrensen på betalingskortet er høy nok for dette formålet. For enkelte større biltyper, vil to kredittkort være påkrevd.

Hvis Kunden ikke overholder vilkårene i dette punktet, 3.3.1, kan Leverandøren la være å stille kjøretøyet til disposisjon, og den fulle prisen for bilutleien vil bli belastet

3.3.2. Tillegg

Tilleggskostnader kan påløpe og må betales lokalt, som påfylling av drivstoff, gebyr for tilleggssjåfør og tillegg for yngre sjåfører. Kunden godtar at Expedia, Inc. og/eller Leverandører, inkludert Expedia Travel, ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for slike tilleggskostnader, uavhengig av om disse er oppgitt eller ikke.

En egenandel kan gjelde i tilfelle tyveri eller skade på leiebilen. Dette vil variere, avhengig av Leverandør og landet bilen leies i. Kjøp av en tilleggsdekning lokalt (super-CDW eller super-TP) vil fjerne/redusere egenandelen. Kunden godtar at Expedia, Inc. og/eller Leverandører, inkludert Expedia Travel, ikke under noen omstendigheter skal holdes ansvarlig for slike egenandeler eller for tilleggsdekning, uavhengig av om disse er oppgitt eller ikke.

Drivstoff er vanligvis ikke inkludert i leieprisen. Ved leie av bil i visse land, vil enkelte Leverandører automatisk legge til kostnader for å fylle drivstofftanken når bilen returneres. I tillegg vil enkelte Leverandører kreve et tillegg hvis det brukes vinterdekk.

Med mindre annet er avtalt, må Kunden returnere bilen til samme Leverandør-avdeling som den ble hentet fra. Hvis Kunden ikke overholder dette, kan Leverandøren belaste en tilleggsavgift.

Spesialutstyr, slik som barneseter kan forespørres og vil bli betalt direkte til Leverandøren når bilen hentes (hvis tilgjengelig).

3.3.3. Henting/bruk av bilen

Sjåfører må normalt være mellom 21 og 75 år, selv om dette kan variere fra Leverandør til Leverandør og fra land til land. Det er Kundens ansvar å undersøke dette hos Leverandøren. Det kan også være at det kreves tilleggskostnader hvis noen sjåfør er under 25 år eller over 70 år.

Ved avhenting av leiebilen må alle sjåfører fremvise gyldig førerkort i eget navn for den bilkategori som leies. Internasjonal utleie kan ha like krav til førerkort. Internasjonalt førerkort er påkrevd hvis førerkortet ikke er i det romerske alfabet. Ytterligere dokumentasjon, slik som pass eller opptil to skjemaer som beviser navn og adresse, kan også være påkrevd.. Kunder må sjekke Reglene og begrensningene til Leverandøren som tilbyr leiebilen for informasjon om alle kriteriene som gjelder for leie av bil.

Kunden gjøres oppmerksom på at enkelte Leverandører ikke tillater at leiebilen brukes utenfor det land den ble leid i.

Det gis ingen refusjoner for ubenyttede leiedager.

3.3.4. Avbestilling/ubrukte leiedager

Det vil ikke bli tilbudt tilbakebetaling for bestillinger som er avbestilt innen 6 timer før bilen skal hentes eller noen brukt leiedag.

3.4. Reisemåltjenester

Reisemåltjenester kan tilbys separat eller som en del av en pakkereise. For disse Tjenestene gjelder Reglene og begrensningene til Leverandørene som tilbyr de lokale aktivitetene, og de kan normalt ikke overføres og er heller ikke berettiget til refusjoner eller endringer (med mindre de avlyses av Leverandøren).

3.4.1. Aktiviteter

Fra tid til annen kan det hende at Tjenester som tilbys av Leverandørene som fremkommer i beskrivelsen på Nettstedet, bli avlyst, for eksempel på grunn av værforhold, force majeure, opphold utenfor sesong eller hvis det nødvendige antall deltakere for aktiviteten ikke oppnås. Kunder henvises til Leverandørens gjeldende Regler og begrensninger hva gjelder refusjon i slike tilfeller.

3.5. Pakkereiser

Pakkereiser leveres av Expedia Travel, og er underlagt Reglene og begrensningene til Leverandørene av feriene. Kunder må lese disse Reglene og begrensningene før bestilling.

En pakkereise er en reise, til en enkeltpris, med et opphold på mer enn 24 timer (eller som inkluderer en overnatting), der minst to av de tre følgende elementene tilbys:

 • transport;

 • innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste; eller

 • andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transporten eller innkvarteringen.

Salget av pakkereiser reguleres av pakkereiseloven av 1995 med tilhørende forskrifter. Expedia Travel har stilt reisegaranti og er medlem av det norske reisegarantifondet.

Bestemmelsene i pakkereiseloven med tilhørende forskrifter suppleres med følgende vilkår.

3.5.1. Bestillinger

Leverandørens aksept av bestillinger fra Kunden avhenger av tilgjengeligheten av pakkereisene. Leverandører plikter ikke å oppgi noen grunn for å avvise en bestilling.

Leverandørens aksept formaliseres ved at det sendes en bestillingsbekreftelse via e-post innen 24 timer etter at Kunden har foretatt bestillingen. Kunden vil ikke bli belastet for noe beløp før det tidspunkt Leverandøren(e) bekrefter at tjenesten er tilgjengelig.

3.5.2. Priser

Reisebeskrivelsene på Nettstedet spesifiserer hvilke Tjenester som er inkludert i prisen for hver reise. Prisene vises i NOK.

Kunden må være oppmerksom på at lokale myndigheter i enkelte land kan pålegge tilleggsskatter (turistskatt osv.) som må betales lokalt. Kunden er alene ansvarlig for å betale slike tilleggsskatter.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, inkluderer ikke prisene forsikring, tjenester fra flyselskap, kostnader ved ekstra bagasje, transport fra flyplassen til overnattingsstedet, kostnader til visum og vaksinering eller andre personlige kostnader (vask av klær, telefon, drikke, romservice, tips osv.). Prisene inkluderer heller ikke ekskursjoner eller bruk av sportsanlegg, eller mer generelle kostnader som ikke uttrykkelig er inkludert i bestillingsbekreftelsen.

Prisene som vises på Nettstedet kan endres når som helst uten forhåndsvarsel. Slike endringer gjelder ikke for bestillinger som allerede er akseptert, med mindre endringene ble gjort mer enn 30 dager før planlagt avreisedato som følge av endringer i transportkostnader, drivstoffkostnader, tollavgifter, skatter, avgifter som landingsavgift eller ombord-/avstigningsavgifter i havner eller på flyplasser, og valutakurser. Leverandøren vil dekke – og Kunden vil ikke bli belastet for – en økning som tilsvarer 2 % av prisen for hele reisearrangementet, unntatt forsikringspremier. Beløp utover dette må dekkes av Kunden. Hvis dette betyr at Kunden må betale en økning på mer enn 10 % av prisen for hele reisearrangementet, kan Kunden velge å godta en alternativ ferie hvis Leverandøren er i stand til å tilby dette (hvis denne er av tilsvarende eller høyere kvalitet, skal Kunden ikke betale mer, men hvis den er av lavere kvalitet, skal prisforskjellen refunderes), eller avbestille og få refundert alt som er betalt.

Hvis Expedia, Inc. og/eller Leverandører blir oppmerksom på eller varslet om svindel eller ulovlig aktivitet knyttet til betalingen for bestillingen, vil bestillingen bli kansellert og Kunden blir ansvarlig for alle utgifter som oppstår på grunn av en slik kansellering, uten at dette får innvirkning på eventuelle søksmål som måtte bli rettet mot han/henne.

3.5.3. Avbestilling og endring som gjøres av Kunden

3.5.3.1 Avbestilling

Forespørsler fra Kunden om avbestilling eller endring av en reise må gjøres via telefon ved å ringe 241 59914(samtaler til dette nummeret koster det samme som samtaler til lokale numre) eller ved pålogging på Kundens personlige konto.. Slike forespørsler vil bli behandlet på vegne av de aktuelle Leverandørene.

Hvis Kunden avbestiller en pakkereisebestilling, kan Expedia, Inc. og Leverandøren kreve kompensasjon for å dekke kostnader knyttet til reisearrangementer som allerede er pådratt. I tillegg til dette kan Leverandørene kreve et standard avbestillingsgebyr for hvert element i pakkereisen for hver avbestilling. Når en avbestilling vedrører flere enn én person, vil et avbestillingsgebyr bli belastet for hver person som omfattes av bestillingen. I enkelte tilfeller kan kompensasjonen beløpe seg til hele verdien av den bestilte reisen, slik at Kunden ikke får noe tilbakebetalt. Det kan hende at delvis avbestilling, dvs. avbestilling av et bestemt arrangement, ikke er mulig.

Hvis Kunden ikke møter opp ved avreise og/eller unnlater å benytte seg av enkelte eller samtlige av Tjenestene som er bestilt, gis refusjon til Kunden kun i henhold til Reglene og begrensningene som gjelder for den relevante Leverandøren som oppgitt under bestillingsprosessen. Regler og begrensninger for Leverandører av lufttransporttjenester gjøres tilgjengelig før bestilling og kan ses på nytt her . Spesifikke Regler og begrensninger for Leverandører av overnattingstjenester gjøres tilgjengelig før bestilling.

3.5.3.2 Virkninger av avbestilling

Vennligst merk at pakkereiser er underlagt Leverandørens Regler og begrensninger, og at Leverandøren kan pålegge separate avbestillingsgebyrer.

3.5.3.3 Endring av bestilling

Hvis en Kunde, etter å ha bestilt en reise, ønsker å endre reisen med hensyn til reisedato, reisemål, stedet hvor reisen begynner, overnattingssted eller transportmåte, må Kunden ringe 241 59914eller sende en e-post til reise@kundeservice.expedia.no. Endring av en bestilling vil normalt innebære en avbestilling av den opprinnelige bestillingen, som kan medføre krav fra Leverandørene om kompensasjon og/eller gebyrer opp til hele verdien av den bestilte reisen, samt at Kunden må betale kostnadene for en ny bestilling.

3.5.3.4 Utskifting av deltaker

En registrert deltaker i en reise kan byttes ut med en tredjepart hvis Expedia informeres om dette minst 15 dager før reisen påbegynnes. Expedia kan imidlertid nekte å bytte ut den reisende hvis den reisende ikke oppfyller Leverandørens Regler og begrensninger, eller hvis den reisendes deltakelse vil være i strid med rettslige krav. Hvis en ny person trer inn i avtalen, er Kunden og den nye personen sammen og hver for seg ansvarlig for reisens kostnader og eventuelle tilleggskostnader (inkludert administrasjonsavgift) som tilkommer som et resultat av at tredjeparten trer inn i avtalen, inkludert eventuelle kostnader til Expedia som kompensasjon for å foreta endringen.

3.5.4 Avbestilling og endring som gjøres av Expedia Travel

3.5.4.1 Generelt

Expedia Travel vil umiddelbart informere Kunder om endringer eller forskjeller i reisearrangementer. Endringer i reiseavtalen som blir nødvendige etter at avtalen er inngått og som ikke forårsakes av Expedia Travel i ond tro, er tillatt så lenge endringene eller forskjellene ikke er betydelige og ikke påvirker reisens overordnede karakter. Informasjon om flytider kan ikke anses som bindende. For de endrede arrangementene gjelder de samme rettighetene som for de opprinnelige arrangementene.

3.5.4.2 Prisendringer

Hvis tiden mellom bestilling og avtalt reisedato er mer enn 30 dager, forbeholder Expedia Travel seg retten til å endre prisene som ble avtalt på bestillingstidspunktet for å reflektere økninger eller reduksjoner i transportkostnader (inkludert drivstoffkostnader), tollavgifter, skatter, avgifter som landingsavgift eller ombord-/avstigningsavgift i havner eller på flyplasser, og endring av gjeldende valutakurser hvis økningen eller reduksjonen per person eller per sete får innvirkning på kostnadene for reisen. Expedia Travel vil dekke – og Kunden vil ikke bli belastet for – en økning på opptil 2 % av prisen for hele reisearrangementet, unntatt forsikringspremier og eventuelle endringskostnader. Kunder må dekke beløp over og utover dette. Hvis dette betyr at Kunden må betale en økning på mer enn 10 % av prisen for reisearrangementene, kan Kunden velge å godta en alternativ ferie hvis Expedia Travel er i stand til å tilby det (hvis denne er av tilsvarende eller høyere kvalitet, skal Kunden ikke betale mer, men hvis den er av lavere kvalitet, skal prisforskjellen refunderes), eller avbestille og få refundert alt som er betalt. Hvis prisen for reisen reduseres med mer enn 2 % av ferieprisen på grunn av endringer som nevnt ovenfor, får Kunden utbetalt refusjon.

Prisendringer innenfor et tidsrom på 30 dager før reisedatoen vil ikke forekomme.

3.5.4.3 Vesentlige endringer

Hvis det skjer vesentlige endringer i reisen, har Kunden rett til å kansellere reiseavtalen og få refundert alt som er betalt, ta imot en erstatningspakke med samme eller høyere kvalitet uten tilleggskostnad (hvis Expedia Travel er i stand til å tilby en slik reise), eller ta imot en erstatningspakke av lavere kvalitet (hvis Expedia Travel er i stand til å tilby en slik reise) der Expedia Travel vil refundere differansen mellom den opprinnelige pakken og erstatningspakken. Kunder må utøve rettighetene som fremgår i avsnitt 3.5.4.2 og 3.5.4.3 så snart som mulig etter at Expedia Travel har informert dem om prisendringer eller andre vesentlige endringer av reisen.

Hvis det skulle skje en vesentlig endring, vil Expedia Travel kompensere Kunden i henhold til kompensasjonstabellen nedenfor, med mindre endringen skyldes forhold utenfor Expedia Travels kontroll som verken Expedia og/eller Leverandørene kunne forutse eller hindre, selv med all tilbørlig aktsomhet. Expedia Travel anser følgende for å være eksempler på vesentlige endringer i Kundens ferie, og vil betale kompensasjon avhengig av hvor lenge før avreise Expedia Travel varsler Kunden om endringen:

 • Endring av overnatting til et hotell i samme område;

 • Endring av flyavgangstid med mer enn 12 timer;

 • Endring av avreiseflyplass til en flyplass i en annen by;

 • Endring av feriens lengde;

 • Endring av avreisedato;

 • Prisøkning på mer enn 10 %.

I tilfeller der det skjer mer enn én vesentlig endring i Kundens ferie, vil Expedia Travel kun betale kompensasjon for én enkelt endring per voksen som betaler full pris,.

Kompensasjonstabell

Tid før avreisedato (dager)

Godtgjørelse (NOK)

60+

0

60-42

100

41-28

200

27-15

300

14-0

500

3.5.5 Endringer foretatt av Expedia Travel: under reisen

Dersom en vesentlig del av de forhåndsbestilte feriearrangementene ikke kan leveres etter at Kunden påbegynt ferien, vil Kunden bli tilbudt et passende alternativ uten noen tilleggskostnader hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å tilby Kunden et passende alternativ, eller hvis Kunden har god grunn til ikke å akseptere alternative arrangementer, og pakkereisen må anses å ha vesentlige mangler slik at formålet med pakkereisen blir vesentlig forfeilet, kan Kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i henhold til avtalen. Ved slik heving vil Expedia Travel vederlagsfritt returnere Kunden til avreisestedet eller et annet sted som partene blir enige om.

Regler og begrensninger for Leverandører

Expedia Travel samarbeider med Leverandører av reiseprodukter slik som flyselskapet og hoteller, men kontrollerer ikke disse Leverandørene. Tjeneste er underlagt de Regler og begrensninger som gjelder for Leverandører som tilbyr reiseprodukter. Reglene og begrensningene for Leverandører av flytransporttjenester og overnattingstjenester gjøres tilgjengelig før bestilling.

3.5.7 Force Majeure

Hvis en uforutsett force majeure-hendelse som ikke kunne vært unngått selv om alle forholdsregler ble tatt, vanskeliggjør gjennomføringen av reisen i stor grad, setter den i fare eller forstyrrer den, kan begge parter avslutte avtaleforholdet. Hvis Expedia Travel er parten som rammes av force majeure-hendelsen, vil Expedia Travel gi Kunden rask assistanse og iverksette nødvendige tiltak for å få Kunden tilbake til stedet der pakkereisen startet. Eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med returtransporten dekkes av Expedia Travel. Når Kunden er parten som rammes av force majeure-hendelsen, er ikke Expedia Travel forpliktet til å refundere noen beløp for tjenester som ennå ikke er levert. Kunden er også ansvarlig for å betale eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med transport tilbake til stedet der pakken startet.

3.5.8 Problemer under reise

3.5.8.1 Hjelp og samarbeidsplikt

Hvis reisen ikke gjennomføres i henhold til avtalen, kan Kunden be om hjelp under reisen. Kundens samarbeid er nødvendig her. Kunden er derfor forpliktet til å gjøre alt som med rimelighet kan gjøres for å løse feilen. Kunder må unngå skade der det er mulig, eller i det minste gjøre alle rimelige anstrengelser for å begrense den. Kunder er forpliktet til å rapportere mangler ved reisen. Hvis reisedokumentene ikke henviser til en lokal representant, må Kunden kontakte Expedia Travel direkte for å rapportere problemer. Ved alle henvendelser må det henvises til reisenummer, reisemål og reisedatoer.

Kundeservice tlf: 24159914

e-post: reise@kundeservice.expedia.no

Linjene er åpne 08.00-18.00 mandag til fredag. 09.00-17.00 lørdag, søndag og helligdager.

Expedia Travel eller en relevant lokal representant vil straks sette i verk tiltak for å finne passende løsninger på alle rapporterte problemer.

Med unntak av det som følger av pakkereiseloven av 1995 med tilhørende forskrifter, skal ikke Expedia Travel holdes ansvarlig for problemer som oppstår som et resultat av forhold som ikke kan tilskrives Expedia Travel.

3.5.9 Expedia Travels erstatningsansvar

Egen utførelse

Som en påpasselig bedrift er Expedia Travel ansvarlig for:

 • forberedelse av reisen

 • nøye utvelgelse og overvåking av Leverandører

 • nøyaktighet i beskrivelsen av reisetilbud som vises på Nettstedet (så lenge Expedia Travel ikke har rapportert en endring i spesifikasjonene før kontrakten fullføres, eller der slike endringer avtales med Kunden etter at kontrakten er fullført). Expedia Travel er ikke ansvarlig for informasjon som ikke er publisert av oss, inkludert informasjon som er publisert i lokale brosjyrer, hotellbrosjyrer eller andre brosjyrer;

 • Implementering av reiseavtalen

Arbeid for og av tredjeparter

Hvis ikke noe annet kreves i henhold til pakkereiseloven av 1995 med tilhørende forskrifter eller andre ufravikelige rettsregler, skal ikke Expedia Travel være ansvarlig for mangler i arrangementer som er tilbudt av andre parter enn Expedia Travel.

3.5.10 Ansvarsbegrensning

Kontraktsfestet begrensning av ansvar

Expedia Travel begrenser ikke sitt ansvar for (i) tap forårsaket av svindel eller feilaktige fremstillinger i ond tro; (ii) tap som oppstår som følge av død eller personskade forårsaket av Expedia Travels uaktsomhet; eller (iii) andre tap som en ikke har rettslig adgang til å fraskrive seg ansvaret for. Expedia Travel skal elelrs være ansvarlig kun for tap som oppstår direkte: (a) fra dets brudd på en lovfestet aktsomhetsplikt; eller (b) er et resultat av dets brudd på disse Generelle Vilkår og Betingelser, og ansvaret er til enhver tid begrenset til en sum tilsvarende tre ganger prisen for det relevante reiseproduktet.

Begrensning av tredjeparts erstatningsansvar

Krav om kompensasjon som fremsettes mot Expedia Travel er begrenset eller utelukket i den grad internasjonale overenskomster eller andre regulatoriske regler som begrenser eller utelukker erstatningsansvar kommer til anvendelse på arrangementene som skal leveres. Erstatningsansvar for lufttransport er underlagt gjeldende reguleringer i internasjonale traktater, inkludert Warsawa-, Montreal- og Haag-konvensjonen. Disse traktatene begrenser erstatningsansvaret flyselskaper har for død eller personskade (kun i forhold til flyselskaper utenfor EU), samt tap av eller skade på bagasje. Erstatningsansvar ved sjøreiser er også underlagt relevante rettslige eller folkerettslige reguleringer.

3.5.11 Bortfall av erstatningsansvar og begrenset klageperiode

Krav som er basert på at gjennomføringen av en reise ikke var i henhold til kontrakten, må fremsettes innen 30 dager etter den kontraktsfestede slutten på reisen. I slike tilfeller må Kunden kontakte reise@kundeservice.expedia.no eller ringe vårt servicenummer 24159914. I Kundens egen interesse må krav fremsettes skriftlig. Den begrensede perioden starter den dagen reisen ifølge kontrakten skulle avsluttes.

Punkt 4. Generelt

4.1. Reisemål

Selv om de fleste reiser, også reiser til utenlandske reisemål, fullføres uten uhell, kan reiser til visse reisemål innebære en større risiko enn andre. Expedia, Inc. råder Kunder til å lese alle reiseforbud, advarsler, kunngjøringer og råd som gis av utenriksdepartementet på deres nettsted: http://www.landsider.no/traveladvice/ før bestilling av reiser til utenlandske reisemål.

Selv om Expedia, Inc. tilbyr reiser til bestemte utenlandske reisemål, gis det ingen garanti eller løfte om at reiser til slike reisemål er tilrådelig eller uten risiko, og Expedia, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller tap som påføres Kunden ved reiser til slike reisemål.

4.2. Priser

Prisen på Tjenestene er som angitt på Nettstedet fra tid til annen, med mindre prisene åpenbart er uriktige. Prisene kan når som helst endres, men endringer vil ikke ha virkning for bestillinger som allerede er aksepterte, unntatt i de tilfeller som reguleres i avsnitt 3.5.2 ovenfor. Expedia kan i enkelte tilfeller kreve inn et bestillingsgebyr for enkelte flygningstransaksjoner som er gjort på vegne av kunden. Kunden vil bli varslet om alle gjeldende avgifter på tidspunktet for bestillingen. Til tross for Expedia, Inc.s anstrengelser kan noen av Tjenestene som er oppført på Nettstedet, være feilpriset., Expedia Inc., forbeholder  seg uttrykkelig retten til å korrigere prisfeil på nettstedet og/eller på reservasjoner som er gjort med feil pris. I så tilfelle, hvis mulig, vil vi tilby deg muligheten til å beholde din reservasjon til korrekt pris, eller vi vil kansellere din reservasjon uten sanksjoner.  Expedia, Inc. er ikke forpliktet til å levere Tjenester til en Kunde til en uriktig (lavere) pris, selv etter at Kunden har mottatt bekreftelse av bestillingen.

4.3. Avbestilling ved manglende betaling

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling hvis full betaling ikke er mottatt i tide.

4.4. Hvordan vi bestemmer vår sorteringsrekkefølge

Reisende har mange alternativer som kan hjelpe dem i å finne det perfekte hotell, flyvning, leiebil eller aktivitet. Under innstillingen "Sorter", kan den reisende bestemme søkeresultater i tråd med sine preferanser, enten basert på pris, verifiserte gjestevurderinger eller andre kriterier. "Filtrer"-innstillingen gjør det også mulig for den reisende å inkludere eller ekskludere ulike alternativer for å tilpasse sine reisebehov.  Hvis det ikke velges noe alternativ, vil vi vise et utvalg av relevante alternativer i søkeresultatene, basert på kriteriene beskrevet nedenfor:

 • Overnatting: Vår standard sorteringsrekkefølge gjenspeiler relevansen av overnattingssteder til ditt søkekriterium, ettersom vi ønsker å forsikre oss om at du raskt og enkelt vil finne det tilbudet som er rett for deg. Relevansen måler vi ved å ta i betraktning kriterier som overnattingsstedets beliggenhet, dets gjestevurderinger, overnattingsstedets popularitet (målt ved hvor mange reisende på våre sider som gjør bookinger på det aktuelle overnattingsstedet), kvaliteten på innholdet som overnattingsstedet leverer, og konkurransedyktigheten til overnattingsstedets priser og tilgjengelighet, alt målt opp i mot andre overnattingssteder som møter ditt valgte søkekriterium. Kompensasjonen som et overnattingssted betaler oss for bestillinger gjort gjennom våre sider er også en faktor i den relative rangeringen av overnattingssteder med tilsvarende tilbud, basert på de relevante faktorene som er beskrevet ovenfor. For sorteringer som ikke er standard (for eksempel ved pris eller etter antall stjerner), vil overnattingssteder med liknende resultater bli bestemt ut fra faktorene ovenfor.

 • Flyvninger: Vår standard sorteringsrekkefølge er basert på laveste pris. I tilfeller hvor to flyvninger har samme pris, blir den korteste flyvningen ført opp først. 

 • Leiebil: Vår standard sorteringsrekkefølge er primært styrt av pris, men vi vil også kunne vurdere andre relevante faktorer slik som popularitet, kundeanmeldelser, hentestedets beleilighet, og biltype- eller kategori. 

 • Aktiviteter: Vår standard sorteringsrekkefølge er manuelt kategorisert av Expedias reisemålsledere som er kjent i det enkelte marked, hvor faktorer som pris, popularitet, avstand fra overnattingsstedsalternativer, og tilbakemeldinger fra reisende tas i betraktning. 

 • Pakkereiser: Når flere ulike reiseprodukter er kombinert inn i én pakkereise, bruker vi kriteriene beskrevet ovenfor til å bestemme sorteringsrekkefølgen for hvert produkt. I tillegg optimaliserer vi vår tjeneste kontinuerlig for å levere den beste opplevelsen til de reisende. Derfor vil vi fra tid til annen kunne teste forskjellige algoritmer på vår standard sorteringsrekkefølge. 

4.5. Fotografier og illustrasjoner

Expedia, Inc. gjør sitt ytterste for å levere fotografier og illustrasjoner som gir Kunden et inntrykk av Tjenestene som tilbys. Formålet med disse fotografiene og illustrasjonene er å vise Kunden nivået på overnattingen og graden av komfort, og de må ikke antas å innebære noen inneståelse som går utover dette formålet.

4.6. Forsikring

Prisene på Nettstedet inkluderer ikke reiseforsikring. Kunden rådes derfor til å tegne forsikring som dekker konsekvensene av bestemte tilfeller av avbestilling og en ytterligere forsikring som gir dekning mot visse særrisikoer, som kostnaden ved hjemsendelse i tilfelle ulykke eller sykdom.

Risikoene som dekkes av disse forsikringene, så vel som kostnaden og dekningsbeløpet, oppgis kun for illustrasjonsformål på Nettstedet. Dersom en forsikring tas ut vil forsikringsgiver sende forsikringspolisen til Kunden. Krav må fremmes direkte overfor forsikringsselskapet i henhold til de gjeldende forsikringsvilkårene.

Dersom Kunden ikke tegner reiseforsikring må Kunden medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidligere Trydgekontorets skjema E111). Kortet kan bestilles på trygdekontoret eller på www.nav.no.

4.7. Insolvens

Expedia har tatt følgende skritt for å sikre Kunden i tilfelle Expedia går konkurs:

Pakkereiser solgt av Expedia Travel (Travelscape LLC). Travelscape LLC er medlem i reisegarantifondet, og har stilt reisegaranti som sikrer refusjon av betalt beløp for alle Kunder som kjøper pakkereiser på Nettsiden dersom pakkereisen blir kansellert og Travelscape LLC går konkurs, jf pakkereiseloven § 11-1.

Punkt 5. Økonomiske betingelser og betalingsprosedyrer

5.1 Lokale skatter og betalinger

Med mindre noe annet følger uttrykkelig av Reglene og begrensningene, er prisene på Tjenestene som vises på Nettstedet uttrykt i NOK, og er eksklusive lokale skatter som pålegges av myndighetene i enkelte land.

Prisen for Tjenestene som bestilles på Nettstedet eller per telefon, må betales til enten (i) Expedia, Inc, eller TPX som vil ta imot slike betalinger på vegne av Leverandørene, og/eller (ii) direkte til Leverandørene. Betaling kan kreves av mer enn én part (som det vil fremgå av Kundens bankkonto- eller kredittkortutskrift), men totalbeløpet vil ikke overstige totalprisen for Tjenestene.

Kunden skal gi detaljer om sitt betalingskort og Leverandøren eller Expedia, Inc. vil ofte måtte verifisere: (i) gyldigheten av betalingskortet (gjennom belastning av et nominelt beløp som enten refunderes innen få dager eller som trekkes fra den siste betalingen til Leverandøren), og (ii) om det er penger på betalingskortet (må bekreftes av banken som har utstedet Kundens kredittkort). Bestilling av et forhåndsbetalt hotellrom og Expedia-pakker til reisemål innenfor EU omfattes av forskriftene for reisebyråer og turoperatører slik de er fastsatt i artiklene 306-310 i EUs Principal VAT-direktiv [2006/112/EC]. Leverandøren Expedia Travel holder til i USA, og derfor vil det ikke belastes noen merverdiavgift på tjenester som leveres av Expedia Travel.

5.2. Skattedekningsavgift

Med unntak av det som fremgår nedenfor med hensyn til skatteforpliktelser på beløpene vi beholder for våre tjenester, innkrever verken Expedia, Inc. eller Expedia Travel skattes for innbetaling til relevante skattemyndigheter. Skattedekningsavgiftene på transaksjoner som gjelder forhåndsbetalte hotell er en dekning av de estimerte skatter (for eksempel salg og bruk, overnatting, romskatt, avgift til det offentlige, merverdiavgift osv) som Expedia Travel betaler til hotellet for betalbar skatt for leien av rommet. Hotellene fakturerer Expedia Travel for skattebeløp. Hotellene er ansvarlige for å sende inn gjeldende skatter til de relevante skattemyndigheter. Verken Expedia, Inc. eller Expedia Travel fungerer som leverandører sammen med hotellet der våre kunder foretar sin bestilling eller reserverer sine reisearrangement. Skatteplikt og riktig skattesats varierer mye fra sted til sted. Den faktiske skattekostnad som Leverandøren betaler til hotellet kan være forskjellig fra skattedekningsavgiften, avhengig av satser, skattbarhet osv som gjelder på det tidspunkt Kunden faktisk bruker hotellet. I tillegg til det som fremgår over, vil det kunne påløpe skatter for salg og bruk og/eller lokal skatt for leie av hotellrom på de beløpene som Expedia Travel belaster for sine tjenester. De faktiske skattebeløpene på våre tjenester, hvis noen, kan variere avhengig av prisene som gjelder på tidspunktet for ditt hotellopphold.

New York State Skatteregistrering:

New York salgsskatt og New York City skatt på hotellovernattinger, dersom gjeldende, påløper ditt hotellopphold. For forhåndsbetalte hotellbestillinger, er Leverandørens registreringsnummer for New York salgsskatt 880392667 og registreringsnummeret for New York City skatt på hotellovernatting er 033960.

Vennligst klikk her for ytterligere informasjon:

travelscape_nys_certificate_of_authority.pdf

travelscape_nyc_certificate_of_authority.pdf

Punkt 6. Kundeservice og håndtering av klager

Spørsmål eller anmodninger om informasjon skal sendes til reise@kundeservice.expedia.noringe.

Klager må sendes via e-post til reise@kundeservice.expedia.no som vil motta dem på vegne av Leverandørene. For å få en enklest mulig løsning, oppfordres Kunder til å fremsette klagene innen 30 dager etter reisens slutt.

Generelt vil klager kun behandles hvis problemene som nevnes i e-postmeldingen, ble rapportert ved å ringe 241 59914 eller ved å sende en e-postmelding til reise@kundeservice.expedia.no under reisen (eller så raskt som praktisk mulig), eller til operatøren hvis tvisten oppstod under avreisen eller tilbakereisen, slik at tiltak kan iverksettes for å løse problemet og begrense skadene som påføres Kunden. Unntak kan imidlertid gjøres, avhengig av situasjonen.

Klager vedrørende tap eller tyveri av eller skade på bagasje, klær eller personlige eiendeler som ikke var under Kundens kontroll under oppholdet, må sendes til flyselskapet eller hotellet.

Europakommisjonens plattform for konfliktløsning knyttet til salg online er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/odr

Punkt 7. Expedias erstatningsansvar

Kunden godtar at der Expedia, Inc. fungerer som et grensesnitt mellom Kunden og Leverandørene, skal ikke Expedia, Inc. under noen omstendigheter holdes ansvarlig for Tjenestene som Kunden har bestilt fra en eller flere Leverandører.

Expedia, Inc. skal ikke holdes ansvarlig hvis og i den utstrekning Kunden kan kreve erstatning for skadene i henhold til en forsikringspolise som reise- og/eller avbestillingsforsikring.

Informasjonen som vises på dette Nettstedet, er levert av de respektive Leverandørene, og Expedia påtar seg ikke noe ansvar for unøyaktigheter. Kunden må selv kontrollere all informasjon før de bestiller.

Kundene gjøres oppmerksomme på at alle hotellvurderinger som vises bare er ment som veiledning, og ikke nødvendigvis er noen offisiell rangering eller i samsvar med norsk klassifisering. Expedia påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med vurderingene som vises.

Punkt 8. Ansvarsfraskrivelse

Med mindre noe annet følger uttrykkelig av disse Generelle vilkårene og betingelsene, leveres all informasjon på dette Nettstedet uten noen garanti (verken uttrykkelig eller implisitt) eller implisitte vilkår av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier eller implisitte vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-inngrep i tredjeparters rettigheter. Alle slike implisitte vilkår og garantier utelukkes. Ved å bruke dette Nettstedet aksepterer Kunden at Expedia ikke er ansvarlig for noen direkte eller indirekte tap eller følgetap som oppstår i forbindelse med bruken av Nettstedet, forsinkelser eller manglende mulighet til å bruke Nettstedet, eller fra Kundens bruk av lenker fra Nettstedet. Utelukkelsene og begrensningene i denne klausulen gjelder kun i den grad lovgivningen tillater det.

Punkt 9. Lovvalg og verneting

Disse Generelle vilkårene og betingelsene er underlagt norsk rett. Kunden godtar at norske domstoler har jurisdiksjon til å behandle og dømme i alle tvister som oppstår i forbindelse med tolkingen av og/eller for øvrig oppstår i forbindelse med disse Generelle vilkårene og betingelsene.

Punkt 10. Avsluttende bestemmelser

Hvis Expedia, Inc. ikke påberoper seg en av bestemmelsene i de Generelle vilkårene og betingelsene på ett tidspunkt, skal ikke dette tolkes som en fraskrivelse av retten til å påberope seg den på et senere tidspunkt.

Hvis en bestemmelse i disse Generelle vilkårene og betingelsene (eller deler av en bestemmelse) blir funnet å være ugyldig, ulovlig eller uten rettsvirkning av en domstol eller annen kompetent myndighet, skal den aktuelle bestemmelsen eller delen av bestemmelsen, i den grad det kreves, anses som ikke å være en del av denne avtalen med Kunden, og gyldigheten og tvangskraften til de øvrige av bestemmelsene skal ikke påvirkes.

Hvert tilfelle av force majeure, inkludert avbrudd i kommunikasjon eller en streik blant operatører, hotelleiere eller flygeledere, medfører midlertidig opphevelse av forpliktelsene i disse Generelle vilkårene og betingelsene som påvirkes av force majeure-hendelsen, og parten som rammes av force majeure-hendelsen, skal ikke holdes ansvarlig på grunn av manglende mulighet til å oppfylle slike forpliktelser.

Disse Generelle vilkårene og betingelsene gjelder fra 31/10/2017

 

 
Tilbake til toppen