PDF

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 24.10.2023
Expedia, Inc., som inngår i Expedia Group («vi» eller «oss»), setter pris på deg som kunde og forstår at personvern er viktig for deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger når du bruker plattformen vår og de tilhørende tjenestene, hvilke rettigheter du har når det gjelder hva vi gjør med informasjonen vi samler inn eller lagrer om deg, og hvordan du kan kontakte oss.
Sammendrag av personvernerklæringen
Dette er et sammendrag av personvernerklæringen vår. Hvis du vil se hele personvernerklæringen, kan du klikke her eller bla nedover.
Hva dekker denne personvernerklæringen?
Formålet med denne personvernerklæringen er å beskrive
 • hvordan vi samler inn personopplysninger, samt hva vi samler inn og bruker
 • når og med hvem vi deler personopplysningene dine
 • alternativer i forbindelse med vår innsamling, bruk og deling av personopplysningene dine
 • hvordan du får tilgang til og oppdaterer opplysningene dine
Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker, og hvordan samles de inn?
Vi samler inn personopplysninger når
 • du gir oss personopplysningene
 • vi samler dem inn automatisk
 • vi får dem fra andre
Når du oppretter en konto på et av nettstedene våre, registrerer deg for å få tilbud eller informasjon eller bestiller noe via plattformen vår, gir du oss personopplysninger. Vi samler også inn slike personopplysninger via automatisert teknologi, for eksempel via informasjonskapsler i nettleseren din (med ditt samtykke når det er aktuelt), når du besøker nettstedene våre, eller når du laster ned og bruker appene våre. Vi får også personopplysninger fra Expedia Groups datterselskaper, forretningspartnere og andre tredjeparter. Disse opplysningene hjelper oss med å forbedre plattformen vår og tilhørende verktøy og tjenester, oppdatere og opprettholde nøyaktige opptegnelser, identifisere og etterforske mulige svindelforsøk og markedsføre tjenestene våre mer effektivt.
Personopplysningene dine kan deles for flere formål, blant annet for å hjelpe deg med å bestille reisen og/eller ferien din, bistå deg under reisen og/eller ferieoppholdet, kommunisere med deg (inkludert når vi sender informasjon om produkter eller tjenester eller gir deg mulighet til å kommunisere med reiseleverandører og/eller utleiere) og for å overholde lovgivningen. Den fullstendige personvernerklæringen nedenfor beskriver i detalj hvordan personopplysninger deles.
Du kan håndheve personvernrettighetene dine på flere måter. Du kan for eksempel velge bort markedsføring ved å klikke på linken «avslutt abonnement» i e-postmeldinger, på kontoen din eller ved å kontakte vår kundeservice. I personvernerklæringen vår finner du mer informasjon om alternativene og rettighetene du har i henhold til personvernlovgivningen.
Du finner mer informasjon om vår personvernpraksis i den fullstendige personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss som beskrevet nedenfor i delen «Kontakt oss», for å spørre hvordan vi behandler personopplysningene dine eller sende andre forespørsler om personopplysningene dine.
*****************************

Personvernerklæring

Innsamling og bruk av personopplysninger

I dette avsnittet finner du informasjon om
 • hva slags personopplysninger vi samler inn og bruker
 • hvordan vi samler inn og bruker dem
 • formålene med vår innsamling og bruk av dem
 • vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke dem

Rettslig grunnlag for behandling:

I tabellene nedenfor finner du vårt rettslige grunnlag for å samle inn og bruke dine personopplysninger.
Kort sagt samler vi kun inn personopplysningene dine basert på ett av følgende rettslige grunnlag:
 • Samtykke: Dette betyr at vi vil behandle personopplysningene dine når du har samtykket til det (vi vil f.eks. kun sende reklame hvis du samtykker til det).
 • Rettslig forpliktelse: Dette innebærer at vi vil behandle personopplysningene dine når vi er rettslig pålagt å samle inn personopplysninger fra deg, for eksempel når vi må bruke transaksjonshistorikken din for å overholde de økonomiske og skattemessige forpliktelsene loven pålegger oss.
 • Overholdelse av en kontrakt: Dette betyr at vi vil behandle personopplysningene dine når dette er påkrevd for å kunne overholde en kontrakt med deg (f.eks. for å håndtere bestillingen din, behandle betalinger eller opprette en konto når du ber om det).
  • Dersom vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å etterkomme et lovfestet krav eller overholde en kontrakt vi har inngått med deg, informerer vi om det når det er aktuelt, og angir da om det er obligatorisk å oppgi disse personopplysningene (samt mulige konsekvenser dersom du ikke oppgir dem).
 • Berettiget interesse: Dette innebærer at vi behandler personopplysningene dine når vi har en berettiget interesse i behandlingen som ikke overstyres av dine rettigheter (som forklart nedenfor).
  • Visse land og regioner tillater at vi behandler personopplysninger basert på berettiget interesse. Dersom vi innhenter og bruker personopplysningene dine basert på vår berettigede interesse (eller den berettigede interessen til en tredjepart), handler denne interessen vanligvis om behovet for å drifte eller forbedre plattformen vår, kommunisere med deg når det er nødvendig for å kunne levere tjenester til deg, verifisere identiteten din når du kontakter oss, svare på dine hevendelser, gjennomføre markedsføringstiltak eller avsløre eller forebygge ulovlige aktiviteter. Selv om konseptet berettiget interesse bare finnes i visse land og regioner, balanserer vi vår bruk av dine personopplysninger mot dine rettigheter globalt.

Kategorier av personopplysninger vi samler inn og bruker

Vi samler inn personopplysninger til følgende formål:
 • Plattformbruk og bestillingsformål – inkludert for å
  • aktivere bestillingen din, verifisere identiteten din og i forbindelse med reiseforsikring
  • bestille den ønskede reisen eller tilrettelegge for bestilling av overnattingssted
  • formidle tjenester knyttet til bestillingen og/eller kontoen
  • opprette, vedlikeholde og oppdatere brukerkontoer på plattformen vår og bekrefte deg som bruker
  • oppdatere din søke- og reisehistorikk, dine foretrukne reiser og overnattingssteder samt tilsvarende informasjon om din bruk av Expedia Groups plattform og tjenester og slik det ellers er beskrevet i denne personvernerklæringen
  • aktivere og tilrettelegge for mottak og behandling av betalinger, kuponger og andre transaksjoner