Sist revidert: 19. april 2021

Programmet Expedia Rewards (heretter "program"/"programmet") tilbys kundene til Expedia.no etter Expedia, Inc. sitt eget skjønn, og er tilgjengelig for personer som har fylt atten (18) år, har en gyldig e-postadresse og er blitt medlem i programmet (heretter "medlem"/"medlemmet"/"medlemmer"/"medlemmene"). Ved å delta i programmet kan medlemmer samle poeng med Expedia Rewards (heretter "poeng(ene) med Expedia Rewards"/"poeng"/"poengene") ved å bestille og gjennomføre kvalifiserte reiser gjennom Expedia og løse inn tilgjengelige poeng mot visse reiseelementer, i overensstemmelse med disse betingelsene og vilkårene og avhengig av tilgjengeligheten av de kvalifiserte reise- og bonuselementene. For å kunne samle poeng med Expedia Rewards må den kvalifiserte reisen være gjennomført. Dette betyr at du eller andre reisende som reiseruten er bestilt for via din konto hos Expedia Rewards (heretter "konto"/"kontoen"), må ha gjennomført flyvningen(e), ha brukt leiebilen du bestilte som en del av pakkereisen din, eller ha vært med på arrangementet eller aktiviteten som du bestilte og betalte. Når "du" og "din"/"ditt"/"dine" brukes i disse betingelsene og vilkårene, refererer dette til et hvilket som helst medlem og enhver annen kunde som kvalifiserer for deltagelse i programmet.

Medlemskap i Expedia Rewards gjelder ikke der det er forbudt ved lov i delstaten eller landet som medlemmet er bosatt i, og kan bli endret for å være i overensstemmelse med gjeldende lovbestemmelser.

Expedia kan etter eget skjønn endre betingelsene og vilkårene som gjelder for programmet, inkludert, men ikke begrenset til, reglene for samling og innløsning av poeng med Expedia Rewards utløpsreglene for bruk av poengene og produktene og tjenestene som poengene kan samles for og løses inn mot, når som helst og med eller uten varsel, selv om disse endringene kan påvirke muligheten din til å bruke poeng eller fordeler som du allerede har samlet/opptjent. Expedia forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, diskvalifisere ethvert medlem av Expedia Rewards som anses for å forhindre gjennomføringen eller driften av programmet, eller som handler i strid med disse betingelsene og

vilkårene, eller som handler på en bedragersk eller villedende måte. Et medlem av Expedia Rewards sitt forsøk på å ødelegge den legitime driften og gjennomføringen av programmet kan være et brudd på straffe- og privatrett. Skulle et slikt forsøk skje, forbeholder Expedia seg retten til å kreve erstatning fra et slikt medlem i den grad og utstrekning loven tillater dette. Expedias unnlatelse av å håndheve noen av disse betingelsene og vilkårene betyr ikke at de(t) aktuelle vilkåret/vilkårene bortfaller eller ikke gjelder. Expedia kommer ikke med noen garantier, lovnader eller erklæringer i tilknytning til programmet.

Du fritar Expedia med sine samarbeidspartnere fra alt ansvar tilknyttet samlingen, innløsningen og bruken av poengene med Expedia Rewards, inkludert alle bonuspoengkuponger som, etter at de er mottatt, mistes, blir stjålet eller blir ødelagt. Expedias leverandører er på ingen måte tilknyttet eller ansvarlig for administreringen av programmet Expedia Rewards.

Programmet har ingen fastsatt avslutningsdato og kan vare frem til et tidspunkt hvor Expedia bestemmer seg for å avslutte programmet. Expedia kan avslutte programmet når som helst. Ved avslutning av programmet vil du ha nitti (90) dager på deg fra datoen for kunngjøringen av avslutningen av programmet til å bruke eventuelle resterende tilgjengelige poeng for Expedia Rewards på kontoen din. Etter dette vil alle ubrukte poeng falle bort uten at det vil bli gitt noen form for kompensasjon.

Ved å fortsette medlemskapet ditt i programmet godtar du samtidig alle eventuelle endringer i disse betingelsene og vilkårene. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om alle eventuelle endringer av disse betingelsene og vilkårene som Expedia utfører. Den nyeste versjonen av disse betingelsene og vilkårene vil være tilgjengelig på nettstedet på www.expedia.no/rewards og vil erstatte alle tidligere versjoner av disse betingelsene og vilkårene.


 • For å tjene Expedia Rewards-poeng på en bestilling på Expedia, må du være medlem av Expedia Rewards og logget på kontoen din før du bestiller. Du vil ikke tjene poeng for bestillinger du utfører på Expedia.no når du ikke er logget på kontoen din. Blir du med i Expedia Rewards etter utført bestilling men før reisen er gjennomført, vil du heller ikke samle poeng for bestillingen.

  Som registrert medlem av programmet vil du motta regelmessige kontooppdateringer via e-post. Du kan ikke velge bort disse regelmessige oppdateringene. Hvis du ikke lenger ønsker å motta e-poster fra Expedia Rewards, må du stenge kontoen din. Medlemmer kan stenge kontoen sin ved å ringe kundeservice. Muligheten til å tjene og løse inn Expedia Rewards-poeng opphører når du stenger kontoen din. Stenger du kontoen din, vil du ikke lenger ha tilgang til profilen eller kontooversikten din, du vil ikke lenger kunne samle Expedia Rewards-poeng på fremtidige bestillinger, og alle Expedia Rewards-poeng du har samlet, vil ikke lenger kunne løses inn. Alle poeng du har på kontoen din ved stengning, vil utløpe umiddelbart fra og med datoen for stengningen.

 • Expedia gir kun poeng til innehaveren av kontoen som en kvalifisert bestilling er utført via. Andre fysiske personer som oppgis som reisende i reiseruten, vil ikke kvalifisere for samling av poeng. Hvis du bestiller en reise for en annen fysisk person som reisearrangør ved å bruke arrangørinnstillingene på kontoen hos Expedia, vil den fysiske personens konto som du bruker for å utføre bestillingen, kun samle poeng for den kvalifiserte bestillingen hvis vedkommendes konto hos Expedia er registrert i programmet og vedkommende har en aktiv konto.

  Etter at du har utført en kvalifisert bestilling vil antallet poeng med Expedia Rewards som du kan samle for bestillingen, settes på vent i tretti (30) dager etter at reisen er gjennomført. Som nevnt over, og for å utelate enhver tvil, menes det, når det kreves at reisen er "gjennomført", at du som medlem av Expedia Rewards overnattet på hotellet du bestilte, gjennomførte flyvningen(e) du bestilte, brukte leiebilen du bestilte som en del av pakkereisen din, eller deltok på arrangementet eller aktiviteten som du bestilte og betalte. Poeng med Expedia Rewards som er på vent, kan ikke løses inn. Tretti (30) dager etter at du har gjennomført reisen din, vil poengene bli tilgjengelige for innløsning. Straks poengene med Expedia Rewards er tilgjengelige, kan de løses inn av medlemmet. Antallet ventende poeng med Expedia Rewards kalkuleres på bestillingstidspunktet og er basert på elementene i reiseruten som er bestilt og gjennomført. Endringer eller avbestillinger av den bestilte reiseruten kan resultere i at det oppstår forskjeller mellom det forhåndsberegnede antallet ventende poeng og det endelige antallet poeng som vil bli lagt til på kontoen til medlemmet etter gjennomført reise. Du vil ikke kunne samle poeng med Expedia Rewards for endrings- eller avbestillingsgebyrer som blir lagt til av leverandører.

  Expedia forbeholder seg retten til å, når som helst, annullere eventuelle ventende eller tilgjengelige poeng med Expedia Rewards som ble samlet eller gitt for ubrukte reiseelementer. Poengene med Expedia Rewards vil bli annullert i tilfeller hvor et medlem refunderes et beløp, enten fra Expedia eller fra en reiseleverandør. Poeng som er samlet basert på uredelig, villedende eller falsk informasjon, vil bli annullert av Expedia.

  Expedia foreholder seg retten til å overvåke all aktivitet på kontoen til ethvert medlem. Hvis din konto hos Expedia Rewards viser tegn på svindel, misbruk eller mistenkelig aktivitet, kan Expedia stenge eller fryse kontoen din umiddelbart, og du kan miste poengene som du har samlet med Expedia Rewards. Har du utført bedragerske aktiviteter, forbeholder Expedia seg retten til å ta nødvendige rettslige skritt, og Expedia kan da ha grunnlag for å inndra poeng og/eller reiseelementer som er blitt samlet/opptjent som følge av denne typen aktiviteter. I tillegg kan du bli holdt ansvarlig for økonomiske tap som Expedia har lidd, som blant annet saksomkostninger og skader, og du vil ikke kunne delta i Expedia Rewards i fremtiden. Bedragerske bestillinger vil føre til at poengene for disse med Expedia Rewards annulleres, og kontoen som denne typen bestillinger er tilknyttet, vil bli frosset for videre samling og innløsning av poeng. For å klage på at en konto er blitt frosset eller at poeng med Expedia Rewards er blitt annullert, må du ringe 24 15 99 14.

  Hvis kontoen din ikke gjenspeiler det korrekte antallet poeng med Expedia Rewards som du skulle ha fått i samsvar med reglene som er fastsatt av Expedia, forbeholder Expedia seg retten til å legge til eller trekke fra poeng på kontoen din. Mener du at det har foregått mistenkelige aktiviteter på kontoen din, må du kontakte Expedias kundeservice umiddelbart. Viser det seg at kontoen din er blitt gjenstand for uredelig aktivitet, kan poengene du har samlet, bli overført til en ny konto.

  Kravene tilknyttet samling av poeng, antallet poeng som kreves for innløsning, og størrelsen på bestillingsverdien som kreves for å oppnå nivået Elite, er basert på den lokale valutaen omregnet fra amerikanske dollar og kan bli endret. Oversikten over samling og innløsning av poeng finner du på siden med Rewards-aktivitet. Poeng med Expedia Rewards og bonuselementene disse løses inn mot, har ingen kontantverdi og kan ikke byttes eller løses inn mot penger. Poeng med Expedia Rewards kan ikke tildeles, selges, overføres og/eller pantsettes til/for tredjeparter. Du har ingen opphavsrett eller andre juridiske rettigheter tilknyttet poeng med Expedia Rewards. Du er ansvarlig for å betale eventuelle skatter som du som enkeltperson pådrar deg ved deltagelse i Expedia Rewards og ved innløsning av poeng.

  Hvis et medlem mener at han eller hun ikke har fått det korrekte antallet poeng med Expedia Rewards for en bestilling, må medlemmet kontakte Expedias kundeservice på 24 15 99 14 innen nitti (90) dager etter reisens slutt. Expedia vil stå for den endelige beslutningen av om antallet poeng kan justeres på noen måte for den aktuelle reisen. Statusen til poengene med Expedia Rewards vil ikke i noe tilfelle bli gjort om fra ventende til tilgjengelige før det har gått tretti (30) dager fra gjennomføringen av reisen.

 • Antallet poeng med Expedia Rewards som du kan samle for bestillingen, settes på vent frem til reisen er gjennomført og betalingen er blitt bekreftet. Se tabellen under for tiden det kan ta før poengene blir gjort om fra ventende poeng til tilgjengelige poeng.

  Kvalifisert bestilling Tid det tar før poengene bekreftes
  Fly 30 dager etter gjennomføring av reisen
  Feriepakkereise 30 dager etter gjennomføring av reisen
  Hotell betalt for ved bestilling 30 dager etter gjennomføring av reisen
  Hotell betalt for under oppholdet 35 dager etter gjennomføring av reisen
  Aktiviteter 30 dager etter gjennomføring av reisen
 • Poengene vil bli tildelt i samsvar med kravene som kan bli oppdatert fra tid til annen på siden med programmets fordeler: https://www.expedia.no/rewards/howitworks#benefits. Poengene kan samles ved å bestille følgende kvalifiserte reiseelementer på expedia.no når du er logget på kontoen din:

  • Hotell (tjen tre ganger så mange Expedia Rewards-basispoeng når du bestiller et VIP Access-hotell, ikke inkludert skatter og avgifter)
  • Leie av bil fra bilutleieleverandører som er oppført på www.expedia.no*
  • Fly**
  • Aktiviteter
  • Pakkereiser med fly + hotell
  • Pakkereiser med hotell + bil
  • Pakkereiser med fly + bil
  • Pakkereiser med hotell + fly + bil
  * Bilutleieleverandørene kan bli endret fra tid til annen

  **Bestilling av flyreiser må fullføres direkte på Expedia.no. Hvis bestillingen av flyreisen fullføres på flyselskapets nettside (selv om det opprinnelige søket ditt ble foretatt på Expedia.no), kan du ikke tjene Expedia Rewards-poeng på bestillingen

 • Følgende reiseelementer kvalifiserer ikke for samling av poeng med Expedia Rewards:

  • Forsikring
  • Cruise
  • Pakkereiser
  • Flyreiser bestilt direkte på nettsiden til et flyselskap, selv om det opprinnelige søket etter flyreisen ble foretatt på Expedia.no
 • Fra tid til annen kan Expedia tilby muligheten til å samle ekstra poeng med Expedia Rewards. Alle gjeldende betingelser og vilkår som er tilknyttet det spesifikke tilbudet om ekstra poeng, må oppfylles for at du skal kunne samle ekstra poeng med Expedia Rewards for din bestilte og gjennomførte reise. De ekstra poengene med Expedia Rewards vil bli lagt til på kontoen din som ventende poeng på bestillingstidspunktet og vil bli gjort om til tilgjengelige poeng tretti (30) dager etter reisens sluttdato, så fremt ikke annet er spesifisert i det spesifikke tilbudets betingelser og vilkår. Tilbud om ekstra poeng med Expedia Rewards gjelder for endrede bestillinger så lenge den endrede bestillingen fremdeles er i overensstemmelse med alle kravene og betingelsene tilknyttet tilbudet. Tilbud om ekstra poeng gjelder ikke for kansellerte bestillinger. Tilbudene er begrenset til mottakeren av tilbudet og kan ikke overføres. Tilbudene om bonuspoeng kan ikke løses inn mot penger. Gjelder ikke der de er forbudt ved lov.

 • Poeng med Expedia Rewards vil ikke utløpe så lenge det utføres et kvalifisert kjøp eller en innløsningsaktivitet på kontoen din på expedia.no minst én gang hver attende (18.) måned. Med «et kvalifisert kjøp eller en innløsningsaktivitet» menes en reise eller et reiseelement som kvalifiserer for samling av poeng med Expedia Rewards, og som er blitt både bestilt og betalt for, eller innløsning av poeng mot et reiseelement via kontoen din. Alle poengene på kontoen din vil utløpe hvis det ikke utføres noe kvalifisert kjøp eller noen innløsningsaktivitet i løpet av atten (18) måneder. Straks poengene med Expedia Rewards er utløpt, kan de ikke legges til på nytt.

 • Expedia Rewards-poeng kan løses inn på bestillinger av hoteller med alternativet «Betal nå», og mot kuponger som kan brukes på pakkereiser med fly + hotell som inneholder et opphold på et overnattingssted med alternativet «Betal nå», aktiviteter og leiebiler med alternativet «Betal nå». Rewards-poeng kan ikke løses inn mot penger, og har ingen kontantverdi. Rewards-poeng kan ikke kombineres med andre oppnåelser, kuponger, rabatter, oppgraderinger, premier eller kampanjer. Rewards-poengene er å regne for et salgsfremmende virkemiddel, og er ikke gyldige hvis de selges mot penger eller andre former for betaling, eller hvis de endres eller kopieres. De kan ikke utstedes på nytt hvis de blir ødelagt, mistes eller blir stjålet. Rewards-poeng er ikke gyldige der de er forbudt ved lov.

 • Medlemmer kan løse inn tilgjengelige poeng fra Expedia Rewards for å betale helt eller delvis på et hotell med Expedia-pris, iberegnet skatter og avgifter. Poeng kan kun løses inn i tilfeller hvor Expedia betales på bestillingstidspunktet. Poeng kan ikke brukes på gebyrer ved avbestillinger eller endringer, på forhåndsbetalte bestillinger, på administrative gebyrer eller andre liknende kostnader.

 • Expedia Rewards-medlemmer kan løse inn tilgjengelige Expedia Rewards-poeng mot Expedia-kuponger med ulike verdier («Rewards-kupong») til bruk på pakkereiser som inkluderer et hotell med alternativet «Betal nå». Når du løser inn Expedia Rewards-poeng mot en Rewards-kupong til et bestemt beløp, vil en bonuspoengkode bli opprettet for deg. Den opprettede Rewards-kupongen vil være gyldig i 12 måneder, og blir lagt til på din Expedia-medlemskonto. Du finner den på siden med kuponger under «Min konto». Straks Rewards-kupongkoden er opprettet, kan Rewards-kupongen løses inn av medlemmet. Alle betingelser og vilkår som er tilknyttet den enkelte Rewards-kupongen vil bli bekreftet når kupongen blir utstedt. Ved å akseptere disse betingelsene og vilkårene, aksepterer du også de betingelser og vilkår som er tilknyttet hver enkelt kupong du eventuelt får utstedt til deg. De innløste Expedia Rewards-poengene dine vil bli trukket fra kontoen din når Rewards-kupongkoden utstedes. Verken antallet Rewards-poeng eller tilgjengeligheten av Rewards-kupongen er bekreftet før det nødvendige antallet Expedia Rewards-poeng er blitt trukket fra kontoen til medlemmet og Rewards-kupongen er blitt opprettet.

  Rewards-kupongene kan kun brukes på pakkereiser med fly + hotell som inkluderer en bestilling på et hotell med alternativet «Betal nå» på www.expedia.no, og kun når betalingen gjøres til Expedia på bestillingstidspunktet. Rewards-kuponger vil først bli brukt mot hotelldelen av pakkereisen, deretter flydelen av pakken. Kuponger kan ikke brukes til betaling av skatter, avgifter eller andre kostnader tilknyttet pakken. Merk: Alle kupongbeløp som blir brukt på flydelen av pakkereisen vil bli ført tilbake til kredittkortet ditt etter at kjøpet er blitt bekreftet, vanligvis innen 10 virkedager. En Rewards-kupong kan kun brukes på én (1) pakkereise og ett hotellrom per bestilling. En Rewards-kupong kan ikke brukes for å bestille flere rom i samme bestilling. Rewards-kuponger har ingen pengeverdi. Rewards-kupongene kan ikke brukes til eller kombineres med andre sparebrev, oppgraderinger, premier, bonuser eller kuponger. Alle skatter, avgifter, kostnader og tillegg som gjelder for bestillingen, inkludert, men ikke begrenset til, bagasjegebyrer, seteoppgraderinger, kostnader for ekstra personer, parkering, telefonsamtaler og annet som må betales i forbindelse med bestillingen, er den reisendes ansvar, og Rewards-kuponger kan ikke brukes for å betale slike kostnader. Rewards-kuponger kan ikke brukes til å betale gebyrer som er blitt ilagt som følge av avbestillinger eller endringer, til forhåndsbetalte bestillinger, til administrative gebyrer eller til andre, lignende kostnader. Gjelder ikke der de er forbudt ved lov. Det vil ikke bli gitt noen refusjon av Expedia Rewards-poeng for ubrukte eller utløpte Rewards-kuponger.

 • Medlemmer kan løse inn tilgjengelige Expedia Rewards-poeng for å betale deler av eller hele kostnaden for en leiebil, og Expedia tar imot betalingen på bestillingstidspunktet. Dette alternativet heter «Betal nå», og du kan se det etter at du har valgt bilklasse.

  Innløsning av poeng og bestillinger avhenger alltid av tilgjengelighet hos den relevante reiseleverandøren, og begrensninger kan gjelde. Når poengene som tas i bruk dekker 100 % av bestillingskostnaden, er det ikke mulig for medlemmer å tjene basis- eller bonuspoeng på transaksjonen.

  Betaling med poeng er tilgjengelig hos utvalgte leiebilselskaper – sjekk nettstedet for mer informasjon. Hvis det er mulig å løse inn poeng mot en leiebil, viil du kunne ta i bruk poengene på betalingssiden. For ytterligere betingelser knyttet til innløsning av poeng, se Expedias betingelser for bruk.

 • Medlemmer kan løse inn tilgjengelige Expedia Rewards-poeng for å betale for deler av eller hele kostnaden for en aktivitet når Expedia tar imot betalingen på bestillingstidspunktet. Innløsning av poeng og bestillinger avhenger alltid av tilgjengelighet hos den relevante reiseleverandøren, og begrensninger kan gjelde.

  Når poengene som tas i bruk dekker 100 % av bestillingskostnaden, er det ikke mulig for medlemmer å tjene basis- eller bonuspoeng på transaksjonen. Se Expedia sine betingelser for bruk for ytterligere vilkår knyttet til innløsning av poeng.

 • Elitenivået er bare noe medlemmer av Expedia Rewards kan oppnå. Alle medlemmer får automatisk nivået Blue ved innmelding og må oppfylle kravene for å oppnå elitenivået. Alle gjeldende betingelser og vilkår for Expedia Rewards gjelder også for elitenivået. Kun bestillinger som utføres mens du er logget på Expedia Rewards-kontoen din, lar deg samle poeng mot elitenivået, som omfatter nivåene Expedia Rewards Silver og Expedia Rewards Gold. Det kan være at visse programtilbud og nivåfordeler ikke er tilgjengelige for medlemmer som ikke er bosatt i Norge.

  Expedia forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, endre eller avslutte Expedias Elite-program (heretter "Elite-programmet") og/eller disse betingelsene og vilkårene, eller til å begrense tilgjengeligheten av programmet overfor enhver person, når som helst, av en hvilken som helst grunn og uten varsel på forhånd og uten ansvar overfor deg.

  I tilfeller av bedragerske handlinger i tilknytning til eller misbruk av Elite-programmet, forbeholder Expedia seg retten til å, etter eget skjønn, ta administrative og/eller rettslige skritt, inkludert, men ikke begrenset til, stengning av en medlemskonto.

  Medlemmer kan oppnå elitenivået ved å gjøre et av følgende alternativer:

  1. Gjennomføre det oppgitte antallet overnattinger til en verdi av 500 kr per natt eller mer.
  2. Bruke et kvalifisert minimumsbeløp på expedia.no. Følgende kriterier må oppfylles mellom 1. januar og 31. desember hvert år:
  Silver7 romnetter eller 40 000 kr brukt på en kvalifisert bestilling på expedia.no
  Gold15 romnetter på hotell eller 80 000 kr brukt på en kvalifisert bestilling på expedia.no

  Den kvalifiserte reisen eller aktiviteten må gjennomføres innen 31. desember kl. 23.59 (CET) i det kvalifiserende året for at den skal telle mot et høyere nivå og samling av netter. Reiser som starter i ett kalenderår og avsluttes i det neste, teller mot det høyere nivået for både det gjeldende og det neste kalenderåret.

  Kvalifiserte kjøp på expedia.no for samling av poeng / oppfylte krav mot elitenivået, inkluderer bestilling av hoteller, flyreiser, leiebil, pakkereiser og aktiviteter. Elitenivået kan bli trukket tilbake når som helst, etter Expedias eget skjønn, hvis reisen som førte til at nivået ble oppnådd, ikke ble gjennomført.

  Straks elitenivået er oppnådd, er det gyldig for hele resten av kalenderåret som du oppnådde nivået i, i tillegg til hele det neste kalenderåret og helt frem til 28. februar året etter, så fremt ikke annet er spesifisert.

  1. Flere poeng med Expedia Rewards: Medlemmer av Expedia Rewards Silver får 10 % flere poeng i tillegg til basispoengene de samler. De ekstra poengene med Expedia Rewards vil bli lagt til på kontoen din tretti (30) dager etter at du har gjennomført reisen.
  2. Eksklusive hotellfasiliteter: Medlemmer av Silver får tilgang til eksklusive fasiliteter på stedet på mer enn 900 deltagende VIP Access-hoteller. Hvilke fasiliteter som tilbys, varierer med overnattingsstedet. Hvilke VIP Access-hoteller som tilbyr eksklusive fasiliteter, kan bli endret når som helst og uten varsel på forhånd. Fasilitetene som tilbys av et spesifikt hotell, kan bli endret. Tilgangen til eksklusive fasiliteter gjelder kun for den primære kontoinnehaveren, og det avhenger av tilgjengeligheten og er opp til hotellet å avgjøre om tilgangen kan utvides til å omfatte øvrige reisende i bestillingen som er utført via kontoen til medlemmet av Silver.
  3. Prioritert kundeservice: Medlemmer av Silver får tilgang til en prioritert og raskere service når de ringer Expedias kundeservice.
  4. Eksklusive tilbud tilknyttet Silver: Regelmessige spesialtilbud vil være tilgjengelige kun for medlemmer av Silver. Rabattene gjelder ikke for bestillinger av aktiviteter på expedia.no.
  5. Eksklusive fordeler, som en spesiell concierge-service på Hawaii og i Orlando via Expedia Local Expert®. Restriksjoner kan gjelde. Kan bli endret av Expedia etter eget skjønn. Rabattene gjelder ikke for bestillinger av aktiviteter på expedia.no.
  1. Flere poeng med Expedia Rewards: Medlemmer av Expedia Rewards Gold får 30 % flere poeng i tillegg til basispoengene de samler. De ekstra poengene vil bli lagt til på kontoen din tretti (30) dager etter at du har gjennomført reisen.
  2. Eksklusive hotellfasiliteter: Medlemmer av Gold får tilgang til eksklusive fasiliteter på stedet på mer enn 900 deltagende VIP Access-hoteller. Hvilke fasiliteter som tilbys, varierer med overnattingsstedet. Hvilke VIP Access-hoteller som tilbyr eksklusive fasiliteter, kan bli endret når som helst og uten varsel på forhånd. Fasilitetene som tilbys av et spesifikt hotell, kan bli endret. Tilgangen til eksklusive fasiliteter gjelder kun for den primære kontoinnehaveren, og det avhenger av tilgjengeligheten og er opp til hotellet å avgjøre om tilgangen kan utvides til å omfatte øvrige reisende i bestillingen som er utført via kontoen til medlemmet av Gold.
  3. Oppgraderinger på VIP Access-hoteller: Medlemmer av Gold får tilgang til romoppgradering på innsjekkingstidspunktet (hvis tilgjengelig) på over 1400 VIP Access-hoteller. Deltagende hoteller kan finnes ved å se etter symbolet for VIP Access på expedia.no når du bestiller. Tilgang til oppgraderinger på VIP Access-hoteller gjelder kun for den primære kontoinnehaveren, og tilbud til det samme for ytterligere reisende som har bestilt gjennom Gold-medlemmets konto gis bare etter hotellets forgodtbefinnende, og er avhengig av tilgjengelighet.
  4. Egen kundeservice: Gold-medlemmer får tilgang til ekstra hurtig kundeservice fra en egen avdeling med reisespesialister for Expedia Rewards Gold, døgnet rundt, hver dag.
  5. Eksklusive tilbud tilknyttet Gold: Regelmessige spesialtilbud vil være tilgjengelige kun for medlemmer av Gold.
  6. Eksklusive fordeler, som en spesiell concierge-service på Hawaii og i Orlando via Expedia Local Expert®. Restriksjoner kan gjelde. Kan bli endret av Expedia etter eget skjønn. Rabattene gjelder ikke for bestillinger av aktiviteter på expedia.no.